[dropcap]H[/dropcap]vor grim må en ølflaske være? Din, min og alle andre forbrugeres tærskel, for hvor slidt en kold øl’s indpakning må være, er med til at afgøre succesen for den cirkulære økonomis fremdrift. Den velkendte danske, og i globalt perspektiv også helt unikke, flaskepantsordning giver Carlsberg og andre danske bryggerier en god adgangsbillet til at forstå og udvikle nye cirkulære forretningsmodeller. Men det er, ifølge Director for Group Sustainability i Carlsberg, Simon Hoffmeyer Boas, især forbrugeren som i høj grad er med til at definere ambitionsniveauet og omfanget. Carlsberg er i gang med at udvikle en helt ny biologisk flaske, som vil udfordre den traditionelle grønne ølflaske.

”I Carlsberg er vi i gang med at udvikle en flaske i træfibre, som fuldt ud kan indgå i det biologiske kredsløb fremfor i det tekniske kredsløb som for eksempel glas og aluminium tilhører. Det betyder, at flasken vil være fuldstændigt biologisk nedbrydelig og at affaldsmængden derfor i teorien vil være reduceret til nul, da flasken kan indgå som en biologisk ressource igen. Det er et vigtigt skridt for vores arbejde med den cirkulære økonomi, men som med alle andre produkter skal forbrugeren tage flasken til sig for at vi kan sige at det også er en succes.” Siger Simon Boas Hoffmeyer til Erhvervsfilosofi.dk.

[quote float=”left”]Det er et vigtigt skridt for vores arbejde med den cirkulære økonomi, men som med alle andre produkter skal forbrugeren tage flasken til sig for at vi kan sige, at det også er en succes[/quote]

Affald fra Carlsbergs biologiske kommende fiberbaserede flakse vil kunne anvendes i nye innovative produkter af højere værdi, end den traditionelle glasflaske. Det betyder, at affaldet vil kunne indgå i et cirkulært ”upcycling” kredløb, hvor materialer kan genbruges mange gange og skabe værdi i andre produkter. Intet affald fra flasken vil ende på lossepladsen, men til gengæld indgå i det biologiske kredsløb, indtil det nedbrydes.

”Upcycling”, altså fuld genanvendelse af materialer med samme eller højere værdi, er den grundlæggende tanke i Cradle-2-Cradle, hvor alle affaldsmaterialer i princippet kan overføres til nye produkter og endda skabe merværdi. Vi vil undgå, at nogen af vores materialer ”downcycles” som det for eksempel er tilfældet hvis værdifulde materialer brændes af. Et eksisterende eksempel i den tekniske cyklus er den genfyldelige glasflaske, der bruges op til 30 gange før den omsmeltes til en ny flaske, og vores ny fiberflaske vil være et eksempel indenfor den biologiske cyklus, da materialerne vil være fuldt nedbrydelige,” forklarer Simon Boas Hoffmeyer om Carlsbergs grundtanker om den cirkulære økonomi i projektet.

[quote float=”right”]Dermed forbliver affaldet i kredsløbet og kan idealt set ikke længere kategorises som affald[/quote]
  • Det er igennem indgåelse af partnerskaber, at Carlsberg vil udvikle forretningsmodeller bygget på den cirkulære økonomi. Det biologiske affald fra den nye flaske skal videresælges til et partnernetværk, hvor det biologiske affald beriger nye produkter. Dermed forbliver affaldet i kredsløbet og kan idealt set ikke længere kategorises som affald. Den cirkulære økonomi er altså tosidet. På den ene side søger den mod, at alle materiale og affald forbliver i et cirkulært kredsløb. Og på den anden side sikrer den, at det ubrugelige affald, der måtte opstå, tilhører det biologiske kredsløb og ikke et teknisk kredsløb. Carlsbergs træfiberflaske projekt sker i samarbejde med emballagefirmaet ecoXpac, Innovationsfonden Danmark og Danmarks Tekniske Universitet.

“Vi har i øjeblikket fokus på partnerskaber som en vigtigt målestok, gennem Carlsberg Cirkular Community, som er en global samarbejdsplatform vi lancerede i 2014. Kan vi få andre virksomheder til at indgå i kredsløbet og se muligheder i at samarbejde om at lave nye cirkulære forretningsgange, ved for eksempel at udvikle nye bæredygtige materialer, kan vi opnå meget mere end vi kan alene. Vi undersøger i den forbindelse også forbrugeradfærd og kundernes oplevelse af vores produkter indgående. Der er helt centralt for om projekter såsom træfiberflasken bliver en kommerciel, så vel som en miljømæssig succes. Dertil kan vores projekter på lidt længere sigt være med sikre os mere stabile råvarepriser, ved at sikre en stabil kilde til genbrugsmaterialer der derved kan være med til at udligne volatiliteten i priserne på primære materialer, altså materialer der skal indvindes og omformes før de kan bruges.” Siger Simon Boas Hoffmeyer.

Ved at producere en flaske af et helt nyt bio-baseret (fiber)materiale kan Carlsberg på sigt reducere afhængigheden af materialer, der er afhængige af fossile brændstoffer, og samtidig tilbyde forbrugerene en helt ny og anderledes oplevelse ved at være de første til at sælge øl i træfiberflasker. Da den nye teknologi som Carlsberg udvikler til at fremstille flasken samtidig bruger mindre energi, giver den muligheder for at kommunikere bærdygtighed meget konkret til forbrugere og kunder.

 

 

Skriv et svar