[dropcap]F[/dropcap]lere kommuner er fanget i dilemmaet mellem hensynet til de frie markedskræfter og politiske ambitioner om at sætte mere tryk på den grønne omstilling. Kommuner som Ålborg, Billund, Kalundborg og Kolding har enten planer eller allerede etablerede industrisymbioser, hvor de cirkulære økonomiske principper og mål forsøges udfoldet i samarbejde mellem kommunale og private virksomheder. Men de kommunalejede virksomheder har svært ved at indgå de afgørende strategiske partnerskaber med private virksomheder, fordi EU-udbudsretlige regler tvinger dem til at udbyde opgaverne. Derfor holder private partnere sig væk, fordi de frygter at skulle afgive viden og opgaver i EU-udbud, som de kan have investeret mange millioner kroner i.

”Kommuner og affaldsselskaber er underlagt udbudspligt, så selv om de meget gerne vil indgå samarbejde med en specifik virksomhed, de tror på, eller en virksomhed, der har en særlig teknologi, er de tvunget til at udbyde opgaven i konkurrence. Samarbejdsrelationen kan derfor ikke garanteres, hvilket er til ugunst for både virksomheden og kommunernes affaldsselskaber,” siger Jacob H. Simonsen, direktør for Dansk Affaldsforening, der er interesseorganisation for kommunale affaldsenheder.

I rapporten ”Grøn omstilling og cirkulær økonomi”, udgivet den 18 august 2015 af fra Miljø- og fødevareministeriet, konkluderes det, at: ”Et sammenfaldende problem opleves omkring den nuværende udbudspraksis, hvor kontrakterne bliver meget fastlåste og kortsigtede (…). En af udfordringerne ved konkurrencepræget dialog, er at kommunen oplever erhvervslivets forbehold for at arbejde med det offentlige bureaukrati og at det kan have for store transaktionsomkostninger for den enkelte virksomhed. I forhold til større internationale virksomheder, opleves det som svært at være en tilstrækkelig interessant nok samarbejdspartner.”

[quote float=”left”]I forhold til større internationale virksomheder, opleves det som svært at være en tilstrækkelig interessant nok samarbejdspartner[/quote]

Miljøministeriet har altså også erkendt problemstillingen og i Billund Kommune er den helt konkret. Det oplyser Byrådsmedlem Kim Gosvig Hansen fra de konservative til Erhvervsfilosofi.dk. ”Næste år skal vores indsamling af Bio-affald ifølge reglerne i offentlig udbud. Hvis en anden aktør vinder opgaven vil både arbejdspladser og udvikling forsvinde fra Billund Kommune. Ikke bare vil vi som kommune have en meget dårlig historie at fortælle vores nuværende private partner (Kryger, red) og ikke mindst potentielle fremtidige, også de 16 millioner kroner som staten har støttet vores anlæg med vil være mere eller mindre spildte kræfter. Det er som konservativ borgelig politikere mærkværdigt at konstatere, at de frie markedskræfter ikke altid fremmer sagen.” Siger Kim Gosvig Hansen.

Holdningerne deler sig i to

EU-kommissionen har d. 20. august afsluttet en høringsrunde, hvor aktører er blevet bedt om at kommentere på udfordringerne for den cirkulære økonomi. Holdningerne deler sig i to. På den ene side ønsker erhvervslivet den frie konkurrence gennem fastholdelse af EU-udbuds retlige regler. Grundtesen er her, at markedskræfterne er værktøjet, der skal fremme den cirkulære økonomi gennem prissætning af affald og en ren kommercialisering af affaldsmarkedet. Den rene kommercialisering af affald vil via EU-udbud åbne et markedet for globale aktører På den anden side sker mange cirkulære initiativer på lokalt og regionalt niveau, hvor offentlige og private samarbejder naturligt er i tæt kontakt om udviklingen og indgår strategiske partnerskaber. Men de frie markedskræfter udfordrer altså den nuværende udvikling.

I er høringssvar opfordrer Dansk Industri (DI) til yderligere kommercialisering af affaldsbranchen og DI placerer sig dermed ikke overraskende i kategorien af aktører, der mener at markedskræfter på sigt vil stille den cirkulære økonomi bedre. Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard mener, at præmissen at kommunerne skal varetager udviklingsarbejdet mod den cirkulære økonomi er forkert. ”Hvorfor er det givet, at det er kommunalt ejede virksomheder, der skal varetage udviklingen af den cirkulære økonomi? Jeg mener, at vi skal tænke affald som en ressource og markedsgøre det, så vi bedre kan udnytte mulighederne på europæiske marked. Hvis den cirkulære økonomi er drevet af forretningsmodeller vil aktiviteten stige. Jeg er klar over det vi først skal igennem en omstillingsperiode, men vi må tænke ti eller tyve år fremad på dette område.” Mener Karin Klitgaard.

Men Dansk Affaldsforening tror ikke på den model: “De nuværende udbudsregler virker på dette punkt for firkantede og stiller de facto hindringer i vejen for bl.a. udvikling af grøn teknologi i Danmark og de andre EU lande. Det er ærgerligt, fordi det vil sætte Europa tilbage i forhold til den internationale og globale konkurrence om at udvikle de bedste og mest bæredygtige løsninger for fremtiden.” Vurderer Jacob H. Simonsen fra Dansk Affaldsforening.

Kommunale virksomheders begrænsede muligheder

Et anden strukturel udfordring, som Erhvervsfilosofi.dk tidligere (Link til artikel) har beskrevet i anden sammenhæng, er kommunale virksomheders begrænsede muligheder for at drive virksomhed. Kommunale virksomheders opgave er som udgangspunkt at sikre leverancen i velfærdsydelser og derfor er de begrænsede i udøvelsen af erhvervsaktivitet, for at undgå økonomiske riskotagning og spekulation. Lov om kommuners og regioners erhvervsaktivitet forhindrer fx, at en kommune eller region opnår bestemmende indflydelse gennem sit finansielle indskud i et selskab. Dermed kobles risici ikke til kommunens indtægtsmuligheder, men primært til kommunens forsyningssikring og -udvikling samt rollen som leverandør af velfærdsydelser uden yderligere perspektiver i indtægtsgivende retning. Opretholdes disse begrænsninger, samtidig med fx fuld kommercialisering af affaldsmarked som fx Dansk Industri ønsker, vil den cirkulære økonomi udelukkende være styret af kommercielle interesser. Spørgsmålet er om en grøn omstilling til cirkulær økonomi er bedst tjent med rå markedskræfter og om det overhovedet skaber de bedste betingelser for den cirkulære økonomi.

Offentlige private partnerskaber nævnes ofte som afgørende for om den cirkulære økonomi for alvor skal løftes til nye højder. Men økonomisk risiko er kun muligt i meget begrænset omfang for de kommunalt ejede selskaber. ”Dansk Affaldsforening hæfter sig særligt ved at tænketanken ”Grøn Omstilling” i sin rapport meget klart adresserer at rammevilkårene for sektoren spænder ben for at realisere sektorens store potentiale for systemeksport. Bl.a. fordi kommunalt ejede affaldsenergianlæg ikke har mulighed for at gå til udlandet og etablere globalt efterspurgte affaldsløsninger og dermed trække en lang række danske leverandører med i projektet, fx gennem offentligt-private partnerskaber.” Siger Jacob H. Simonsen fra Dansk Affaldsforening.

 

Skriv et svar