[dropcap]V[/dropcap]olkswagen var på papiret en samfundsansvarlig konge, der blev hyldet med priser, satte sig ambitiøse bæredygtig mål og rapporterede omfangsrigt om sin høje moral. På overfladen levede Volkswagen fint op til en række internationale standarder for samfundsansvar. Alligevel, som det sker i bedragerisager, viste Volkswagen sig som den falske profet, der ytrede tomme ord for at opnå økonomisk vinding og prestige. Det må og skal give anledning til en mere seriøs diskussion af realiteten i virksomhedernes samfundsansvar, og dueligheden i de instanser, der regulerer forholdene. Er de krav omverden stiller til erhvervslivet som samfundsaktør strenge nok?

Volkswagen skandalen har  givet anledning til, at flere internationale iagttagere ikke bare har stillet spørgsmålstegn ved automobilvirksomhedens samfundsansvar men til troværdigheden i alle instanser ved det samfundsansvarlige paradigme, herunder alle virksomheders CSR-rapportering. Der stilles spørgsmålstegn ved de præmisser, som eksterne aktører og myndigheder med ukritisk begejstring vurderer bæredygtighedsindsatser på.

Den amerikanske non-profit organisation Natural Resources Defense Council peger på det paradoksale forhold, at Volkswagen så sent som i sidste måned blev kronet som den førende virksomhed på Dow Jones Sustainability Index (DJSI) for automobilbranchen. Den flotte, men nu noget sønderskudte placering, stiller ikke bare spørgsmål ved troværdigheden af DJSI-informationerne til de finansielle markeder, men understreger tillige vigtigheden af en kritisk belysning af virksomhedernes egne udsagn om samfundsansvar. Kritikken skal inkludere dem, der vurderer resultaterne samt de internationale guidelines og principper, som flere benytter som kriterier for vurderingerne.

[quote float=”left”]Så sent som i sidste måned blev kronet som den førende virksomhed på Dow Jones Sustainability Index (DJSI)[/quote]

Ifølge Natural Resources Defense Council viser Volkswagen skandalen, at bæredygtighedsrapporter ofte er fyldt med ligegyldigheder, der på ingen måde kan tilbagevises og dermed heller ikke kan modsiges, kontrolleres eller revideres af en ekstern revisor. Natural Resources Defense Council peger på udsagn fra Volkwagens sociale rapportering som fx: “Our conviction that stable, long term business activity based on ethical criteria is a precondition for acting in and environment-friendly way and playing a responsible part in shaping the future (…)” og “Resource efficiency is a topic of exceptional strategic importance for Volkswagen.” samt “We have learned that sustainability, environmental protection, and social responsibility can be power value drivers.” I bagklogskabens klare lys ligner formuleringerne i den grad udsagn, der blot skulle sikre omdømme og image – uden reelle hensigter.

Volkswagen var desuden den første og eneste bilproducent, der forpligtede sig til meget ambitiøse mål for at reducere sin europæiske bilparks CO2 udslip inden 2020. Et CO2-mål på 95 g/km, der altså absolut kun kunne indfries ved at snyde på vægtskålen, og et mål der ikke har haft andet ærinde end story-telling. Samfundsansvar er stadig ikke formaliseret i ledelses- og rapporteringssystemer, og skandalen rammer derfor både troværdigheden i frivillige rapporteringsorganer som fx UN Global og Global Reporting Initiative ligesåvel som anbefalingerne for god selskabsledelse. De sidstnævnte danner grundlaget for virksomhedernes kontroller og interne processer.

[quote float=”right”]I anbefalingerne for god selskabsledelse er samfundsansvar kun formuleret til, at bestyrelser skal vedtage politikker for samfundsansvar. Anbefalingerne formulerer ikke et krav om mål eller opfølgning på aktiviteter overfor hverken ejere eller omverden[/quote]

Ifølge CSR- og bestyrelsesekspert Birgitte Mogensen fra board management viser skandalen og de konkrete udsagn i Volkswagens CSR-rapportering bl.a. problemet i, at virksomhedernes samfundsansvar ikke er underlagt de samme ledelsesanbefalinger (Corporate Goverance) som andre områder er. Det gælder også for de danske anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse, hvor samfundsansvar kun er nævnt i en enkel sætning. ”I anbefalingerne for god selskabsledelse er samfundsansvar kun formuleret til, at bestyrelser skal vedtage politikker for samfundsansvar. Anbefalingerne formulerer ikke et krav om mål eller opfølgning på aktiviteter overfor hverken ejere eller omverden. Det kan betyde, at fokus ikke rettes på implementering og hvordan samfundsansvaret forvaltes i organisationen og overfor omverden”, forklarer Birgitte Mogensen.

Birgitte Mogensen peger altså på den pointe, at CSR-politikker nok bliver vedtaget i bestyrelsen, men derfra er risikoen stor for, at politikerne aldrig rigtig kommer i anvendelse eller ikke siver ned gennem organisationen. Dels fordi der ikke er formelle rammer, som sikrer opfølgning og kontrol, og dels fordi politikkerne kræver stillingtagen til komplekse problemstillinger. Det er med andre ord langt nemmere ”blot” at navigere efter en forretningsstrategi og udlade at inddrage bæredygtighedsmål eller værdispørgsmål i praktiske processer.

Den samme problemstilling peger analysen ”Når ledere taler om ledelse” på. Analysen er foretaget af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i maj 2015 blandt VL-gruppernes medlemmer, og den konkluderer at: ”Hele 62 % af respondenterne tilkendegiver, at lederne i deres virksomhed(er) har en samfundsansvarlig holdning til bæredygtighed og etik. Dette er jo meget oppe i tiden og fremsættes ofte som et krav til en moderne, strømlinet, politisk korrekt og ”bæredygtig” leder. Alligevel viser undersøgelsen, at lederne erkender, at de ikke er specielt gode til at navigere i en omskiftelig og usikker verden, og dette er jo netop, hvad moderne, politisk, globalt orienteret og etisk funderet ledelse i sin kerne handler om.”

[quote float=”left”]Mange danske ledere erkender altså, at de reelt mangler kompetencerne til at navigere etisk og værdiorienteret[/quote]

Mange danske ledere erkender altså, at de reelt mangler kompetencerne til at navigere etisk og værdiorienteret. Konsekvensen – alt andet lige – må være, at etikken skrider og værdigrundlaget smuldrer, når konkrete handlinger og beslutninger skal udføres. Det er ikke det samme som bedrag, men det er tankevækkende, at ledere erkender manglende etiske kompetencer, at anbefalinger kun vedrører vedtagelse af overordnede politiker, og at en lang række organisationer på den magre baggrund rater CSR-niveauer og lystigt uddeler priser.

Volkswagen har modtaget flere CSR-priser – trækkes nogle af dem tilbage? Volkswagen rapporter samfundsansvar efter både Global Reporting Initiative (GRI) United Nations Global Compact (UNGC) og German Sustainability Code (GSC). Det gode spørgsmål er naturligvis: For hvis skyld?

Natural Resources Defense Council mener, at Volkswagen skandalen vil påvirke udviklingen af virksomhedernes sociale ansvar. En udvikling, der har taget mindst ti lange år at få skabt en vis troværdighed omkring. Og Volkswagen sagen vil, hævder Natural Resources Defense Council, potentielt tage flere ting med sig i faldet. Miljøcertificeringer, bæredygtigheds rankingsystemer, rapporteringsparadigmer og CSR-priser vil bortfalde eller i det mindste tabe troværdighed, mener, Natural Resources Defense Council.

Skriv et svar