[dropcap]H[/dropcap]vis banksektoren ikke allerede er vågnet fra sin digitale tornerosesøvn, så er et netop vedtaget EU-direktiv om payment services, PSD2, endnu en omstændighed, der gør, at det snart burde ske. Finansielle ”disruptere” som Lunar Way, der vil revolutionere brugernes digitale oplevelse af bankydelser, og Coinify, der tilbyder den digitale valuta bitcoin, vurderer særdeles gode innovations- og forretningsmuligheder i EU-direktivet, der er vedtaget af EU-kommissionen den 8. oktober 2015, og som liberaliserer adgangen til bankdata.

I praksis betyder vedtagelsen, at bankerne tvinges til at åbne deres infrastrukturer og gøre dem tilgængelige for alle. Generelt i fintekbranchen og blandt eksperter er holdningen, at PSD2-direktivet vil udløse en ny bølge af udfordringer for de traditionelle banker, medmindre bankerne altså selv tager den ”disruptive” handske på.

Lunar Way bygger sin applikation på en ”neobanking” forretningsmodel med fokus på den digitale oplevelse og værdiskabelse hos kunden, men uden selv at være bank. Som mange andre disruptere læner Lunar Ways forretningsmodel sig op ad en bank, men konsekvenserne af det nye EU-direktiv vil på sigt kunne udvide Lunar Ways palet af innovativ funktionalitet, fordi direktivet yderligere liberaliserer adgangen til bankernes kundedata. ”Vi har fokus på milleniumgenerationen, der vil have simple, nemme og brugbare digitale løsninger. Det er et segment, som bankerne længe og groft har forsømt, og med det kommende EU-direktiv (PSD2, red.), der kan give adgang til flere data om bankkunderne, har vi mulighed for at udvikle flere brugervenlige datadrevede funktioner,” siger ceo Ken Villum Klausen fra Lunar Way.

[quote float=”left”]Bankerne tænker digitalisering som et koncept, de kan trække ned over en forældet forretningsmodel. Derfor har de også været skeptiske over for det nye EU-direktiv[/quote]

Ken Villum Klausen mener, at mange banker helt overser, at digitalisering er selve produktet og ikke, som bankerne ofte formulerer det, en strategi. ”Bankerne tænker digitalisering som et koncept, de kan trække ned over en forældet forretningsmodel. Derfor har de også været skeptiske over for det nye EU-direktiv, fordi de antager, at data ikke flyder på tværs af aktører i markedet. Men det er jo netop, hvad der er ved at ske, og derfor er der store muligheder for fintekvirksomheder som os,” siger Ken Vilum Klausen.

Åben dør til bankdata

Selv om EU-direktivets implementering endnu ikke er fuldt formuleret, vurderer folk i fintekbranchen, at PSD2 vil udfordre de traditionelle banker, der har argumenteret imod direktivet med henvisning til, at kundernes sikkerhed er på spil, når tredjepartsleverandører kan få adgang kundedata. Men EU-kommissionen med Margrete Vestager i spidsen ønsker at styrke konkurrencen på betalingsmarkedet, og vedtagelsen af PSD2-direktivet åbner døren på vid gab for tredjepartsleverandører, der til lave priser vil kunne udvikle helt nye produkter på bagrund af bankernes data og tillige tilbyde nye betalingsmuligheder uden fordyrende mellemled. Med andre ord får disruptive forretningsmodeller endnu bedre vilkår.

[quote float=”right”]Bankerne må begynde at se sig selv som en service, hvor nye platforme kan gro. Denne åbenhed er ny for bankerne, men må samtidig også være det incitament, der gør, at bankerne for alvor begynder at udvikle produkter for kundernes skyld[/quote]

I en pressemeddelelse i forbindelse med vedtagelsen den 8. oktober 2015 oplyser Magrethe Vestager: ”We have already used EU competition rules to ensure that new and innovative players can compete for digital payment services alongside banks and other traditional providers. Today’s vote by the Parliament builds on this by providing a legislative framework to facilitate the entry of such new players and ensure they provide secure and efficient payment services.”

Mark Højgaard, administrerende direktør i Coinify, der allerede ”disrupter” betalingsmarkedet vurderer, at PSD2-direktivet vil have store positive konsekvenser for hele fintekbranchen. ”I Coiniy vil det ikke ændre forretningsmodellen, men det vil give os nogle gode muligheder for at forbedre vores produkt og gøre det mere brugervenligt. Men hele fintekindustrien vil få ekstra vind i sejlene, fordi adgang til information om bankernes kunder vil motivere innovative virksomheder til at accellere udviklingen hurtigere. Der er mange banker, der efter min mening skal til at skifte tempo,” siger Mark Højgaard.

Hvor PSD1-direktivet fra 2007 kun delvist liberaliserede banksektoren, åbner PSD2-direktivet nu for langt større muligheder. Det betyder ifølge iværksætter og partner Jesper Krung fra King a/s, at vi i fremtiden tillige vil se ikkefinansielle brancher udnytte bankdata til kommercielle formål. ”Det, at man nu kan bygge forretning oven på bankernes infrastruktur, vil åbne for mange nye muligheder også uden for den finansielle verden. Bankerne må begynde at se sig selv som en service, hvor nye platforme kan gro. Denne åbenhed er ny for bankerne, men må samtidig også være det incitament, der gør, at bankerne for alvor begynder at udvikle produkter for kundernes skyld,” siger Jesper Kring.

Skriv et svar