Selv om kun hver femte virksomheder benytter rådgivning inden for virksomhedens sociale ansvar (CSR), melder danske CSR-rådgivningshuse om vækst i et smalt, men stigende marked, der er bedst kendetegnet ved manglende rådgivningsstandarder og fraværende kvalitetsvurderinger, som det ses på andre rådgivningsområder. Det gør det svært for CSR-rådgivere at differentiere ydelserne og dermed for alvor at vokse sig helt store.

[quote float=”left”]Erhvervsfilosofi.dk har identificeret de største rådgivere og spurgt dem om markedsforhold[/quote]

CSR-rådgivningsmarkedet er umodent og præget af få større aktører, typisk afdelinger i de største revisions- og konsulenthuse som Deloitte, KPMG, PwC og E&Y. Dertil kommer et par mere fokuserede danske rådgivningshuse som Green Network, Global CSR og udenlandske BSR samt et stort antal mindre enkeltmandsvirksomheder, der forsøger at etablere sig og få fat i den vækst, som rådgiverene over for Erhvervsfilosofi.dk hævder er til stede (se oversigt over rådgivere i seperat vindue her eller åben boks nedenfor).

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”SE OVERSIGT OVER CSR-RÅDGIVERE I DANMARK” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]%CODE1%[/toggle]

På den anden side af bordet – virksomhederne – sidder CSR-ansvarlige, der bortset fra i de helt store virksomheder sjældent er professionelle rådgivningsindkøbere og ofte har flere ansvarsområder, typisk inden for kommunikation, marketing eller compliance. Det bevirker, at CSR ikke får fuld opmærksomhed. Erhvervsfilosofi.dks analyse viser, at kombinationen af et relativt umodent rådgivermarked, manglende sammenlignelige kvalitetsstandarder og det, at CSR i højere grad er drevet af angsten for en mediestorm og offentlighedens bevågenhed end af ejernes og investorers samfundsansvarlige forretningsstrategi, gør, at virksomhedsledere selv vurderer, at rådgivningsbehovet er størst inden for forankring i organisationen.

Det er den overordnede konklusion på Erhvervsfilosofi.dks årlige brancheanalyse af CSR-rådgivere i Danmark kombineret med en undersøgelse blandt 76 virksomheder om erhvervslivets køb af CSR-rådgivning. Erhvervsfilosofi.dk har identificeret de største rådgivere målt på antal ansatte og spurgt dem om vækst, samt hvilke rådgivningsområder og forretningsprocesser der netop nu har mest aktivitet. Omvendt har vi spurgt virksomhederne om brug af rådgivning, og hvor behovet i deres øjne er størst (se hele analysen her).

[quote float=”right”]Rådgiverbranchen i Danmark har måske været sent ude med at se potentialet. Samtidig spiller det for os en afgørende rolle, at ydelserne er globale[/quote]

”Det har især frem til 2011 været et svært og umodent marked at begå sig i uden de helt store budgetter og opmærksomhed fra topledelse og investorer. Men i 2011 blev UN guiding principles for området enstemmigt vedtaget i FN, og det har givet nogle flere muligheder. Implementering af FN’s retningslinjer er en obligatorisk opgave for virksomheder, der hævder at være samfundsansvarlige. Vi henter 90 procent af vores omsætning på netop at hjælpe typisk større virksomheder med at implementere FN-principperne,” oplyser CEO og seniorpartner Sune Skadegaard Thorsen fra Global CSR, der med 8 ansatte er landets største CSR-rådgiver.

Hos Novo Nordisk, der er kendt som værende både pioner og førende udi CSR, vurderer vice president, chief sustainability officer Susanne Stormer, at rådgiverne i Danmark har tøvet. ”Rådgiverbranchen i Danmark har måske været sent ude med at se potentialet. Samtidig spiller det for os en afgørende rolle, at ydelserne er globale, samt at vi i mange tilfælde ønsker at bibeholde viden og erfaringer inhouse. Samlet betyder det, at vi meget sjældent benytter rådgivning direkte i CSR. Til gengæld er vi ofte inddraget og har også selv initieret opgaver, der går på tværs af funktioner i Novo,” siger Susanne Stormer.

Stjæler staten omsætning fra rådgiverne?

Samtidig har markedet været kraftigt påvirket af offentligt støttede og udviklede værktøjer til vejledning og rådgivning inden for virksomhedens sociale ansvar. Det har bevirket, at de private rådgivere alt andet lige har haft sværere ved at synliggøre værdiskabelsen på en eller flere af den tredelte bundlinjes parmetre: økonomiske, sociale og miljømål. Eftersom markedet – igen målt på antal rådgivere – stadig er begrænset, har opgaverne tilsvarende været få. F.eks. har det nu nedlagte Råd for Samfundsansvar udviklet en vejledning om ansvarlige investeringer og det gratis onlineværktøj CSR-kompasset. Begge værktøjer har nok hjulpet og inspireret mange virksomheder, men har samtidig også udhulet rådgivermarkedet.

[quote float=”left”]Der er nu et meget stort behov for lade markedsbetingelserne sætte standarder for kvalitet og værdiskabelse uden for meget direkte involvering fra staten[/quote]

I rådgiverorganisationen Green Network, der også er nationalt landekontor for CSR Europe, mener administrerende direktør Kenneth Hald, at staten med succes har fokuseret på, hvorfor CSR er vigtigt for virksomhederne, men at tiden nu er moden til at fokusere på, hvordan virksomhederne gør.  Og her spiller et velfungerende rådgivermarked en stor rolle for at sikre, at danske virksomheders CSR-arbejde har samme høje kvalitet som deres internationale konkurrenter. ”Vi har desværre oplevet virksomheder, der taber ordrer, da de ikke kan levere tilstrækkelig kvalitet i deres CSR-arbejde, og det er en skam for både virksomheder og samfund. Der er nu et meget stort behov for lade markedsbetingelserne sætte standarder for kvalitet og værdiskabelse uden for meget direkte involvering fra staten. Det vil betyde, at vi rådgivere tør investere i at udvikle produkter uden at være nervøse for, at staten pludselig udbyder et gratis forløb for virksomhederne, som det unægteligt er svært at konkurrere med,” siger Kenneth Hald til Erhvervsfilosofi.dk.

Hos den mindre rådgivervirksomhed Tania Ellis – The Social Business Company er holdningen til statens rolle en anden. ”Jeg mener, at staten kan spille en rolle inden for CSR. Især i forhold til små og mindre virksomheder, hvor ressourcerne slet ikke er de samme som i de største virksomheder, kan statens støtte med viden og værktøjer være en platform, som vi rådgivere kan tage afsæt i,” siger direktør Tania Ellis til Erhvervsfilosofi.dk.

CSR-rådgivningsopgaver begrænses også af, at advokatfirmaer og de største revisionshuse i flere tilfælde løser opgaver inden for henholdsvis retslige områder og rapportering, der relaterer direkte eller indirekte til CSR, men som faktureres inden for et andet rådgiverområde, hvormed de ”stjæler” potentiel omsætning for de fokuserede CSR-rådgivere.

Selv om erkendelsen af, at samfundsansvar har stigende forretningsmæssig betydning, viser Erhvervsfilosofi.dks analyse, at ledere på tværs af funktioner generelt vurderer, at CSR er drevet af angsten for mediernes bevågenhed og offentlighedens pres. Det billede genkender Sune Skadegaard Thorsen. ”Det er ikke en overraskende konklusion. Der er stadig en vis træghed blandt ejere og investorer, selv om jeg også ser tegn på et skifte nu. Den kloge investor vil kigge på den lange bane og forvente, at ledelsessystemerne også inddrager processer for virksomhedens samfundsansvar,” vurderer Sune Skadegaard Thorsen.

Skriv et svar