Boganmeldelse: Det er kun tanken selv, der kan hjælpe virksomheder og organisationer med at udleve eller undgå den disruption, der uden undtagelser sker i alle brancher. Og de erhvervsledere, der forsøger sig, har travlt, for virksomheder dør hurtigere end nogensinde før i erhvervshistorien. Den traditionelle virksomheds-ceo har kun to mulige fremtidsscenarier at præsentere for ejerne: afvikling eller udvikling!  Spareplaner og effektiviseringer vil i bedste fald kun forlænge udløbsdatoen, der allerede er lige om hjørnet. Budskabet i professor på Copenhagen Business Schools Institut for It-ledelse Jan Damsgaards bog ”Den digitale omstilling” er tydelig: Erhvervslivets ledere oplever disruption ske, men kun meget få gør noget ved det.

”Det er selve tankegangen, der skal ændres. Den digitale transformation ændrer spillereglerne så fuldstændigt, at det, der var god latin i går, er volapyk i dag,” skriver Jan Damsgaard i indledningen.

[quote float=”left”]Den traditionelle virksomheds-ceo har kun to mulige fremtidsscenarier at præsentere for ejerne: afvikling eller udvikling![/quote]

Nu er Jan Damsgaard ikke filosof med tanken som sit forskningsområde, men derimod forsker i it og tillige udpeget af KMD, TDC og Microsoft til såkaldt digital vismand i Det Digitale Råd. Vismænd bygger typisk deres råd på empiri og fremsiger mulige retninger på baggrund af fortidens økonomiske observationer om forbrug, priser og udviklingen i bruttonationalproduktet. Ligesom de tre kristne vise mænd finder vej via stjernerne, der er langt mere stabile end de aktuelt lave renter, gør den digitale vismand, alias Jan Damsgaard, det samme.

Han viser læseren den disruptive forretningsvej ved at følge stjernevirksomheder som Endomondo, Twitter, Facebook, Google, Uber, Airbnb og Amazon, der alle er lysende eksempler på nye virksomheder, der formåede at forstyrre eller helt udradere traditionelle virksomheder og forstokkede brancher. Han genfortæller og benytter historisk indsigt som vidnesbyrd på disruption og konkluderer: ”Det er selve tankegangen, som skal ændres (…). Virksomheder (de traditionelle, red.) kan udvikle sig, men det er svært at finde eksempler på virksomheder, som virkelig effektivt og fundamentalt har ændret forretningsmodel.”

Den digitale vismand anviser ikke læseren egentlige værktøjer til at undersøge tanken selv og den deraf følgende innovation, der skal sandsynliggøre en redning fra disruption. Han anviser alene historisk forankrede pejlemærker og de præmisser, der udspringer af tidligere disruptive begivenheder. Og her, konkluderer Jens Damsgard, er det svært at finde gode historier, der viser egentlig udvikling. Det mest sandsynlige, kære erhvervsleder, er afvikling af den traditionelle virksomhed, fordi nye aktører banker på.

[quote float=”right”]Bogen giver et godt overblik over den digitale omstilling, dens aktører og væsentligste forretningslogikker[/quote]

Øvelsen i at vise disruptionens empiriske ansigt gør Jens Damsgaard til gengæld godt, men han lover en kende for meget, når han introducerer tanken som nøglen til succes. Værktøjer til at arbejde med tanken som instrument til at gennemskue og udvikle nye forretningsmodeller overlader Jan Damgaard alene til læseren. Dette er samtidig også disruptionens dilemma. Den banker på døren, men ingen ved hvornår, og om de skal lukke den ind eller barrikadere døren.

Bogen præsenterer en god oversigt over, hvordan den digitale omstilling allerede har ændret markeder og lukket virksomheder ned, og gennemgår væsentlige forretningspositioner, der alle er elementer i definitionen af den digitale omstilling. Alle erhvervsledere burde læse Jan Damsgaards bog, til trods for at de burde vide det meste. Bogen giver et godt overblik over den digitale omstilling, dens aktører og væsentligste forretningslogikker. Fra det udgangspunkt kan tænkningen begynde i forhold til afvikling –  eller måske udvikling – af virksomheden.

Jan Damsgaard beskriver i bogens elleve kapitaler de strategiske nyskabelser, som har defineret den digitale omstilling. Læseren hører, hvordan et window of opportunity åbner sig, når ny teknologi introduceres, og gældende lovgivning og regler ikke længere regulerer konkurrencen. Det er tjenester som Uber og Airbnb, der udnytter mulighederne med nye teknologiske tilgange til henholdsvis befordring og overnatning. Ifølge Jan Damsgaard bærer netværksøkonomien det meste af den digitale omstilling. Netværksøkonomien gør, at kerneprodukter eroderes af nye ydelser, hvor antallet af brugere er det afgørende. Værdien ligger ikke længere i produktet, men i brugen og adgangen til en service. Blandt andet derfor er det svært for traditionelle virksomheder at bevare fodfæstet på ellers gammelkendte markeder.

Et centralt område i den digitale omstilling er de platforme –  eller markedspladser –  som disruptive forretningsmodeller ofte er bygget op på. Bogen tager fat på, hvordan en række succesfulde virksomheders digitale platforme er opbygget. Digitale platforme er den væsentligste ingrediens i den digitale omstilling, mener forfatteren, og den digitale vismand gennemgår både ensidede, tosidede og mangesidede platforme, deres udviklingsstruktur, design og strategiske forankring, der alene handler om Metcalfes lov – ”altså at nytteværdien af et netværk for den enkelte bruger vokser med antallet af brugere i anden potens.”  Den forretningspointe anser Jan Damsgaard som helt afgørende for forståelsen af den digitale omstilling.

Beskrivelserne er enkle, eksemplerne er gode, og de tilhørende tjeklister med spørgsmål er gode afsæt for selv at tænke videre i den digitale omstilling.

Skulle nogen være i tvivl, oplyser Jens Damsgaard, så domineres listen over de meste værdifulde varemærker i 2015 af teknologivirksomheder.

Skriv et svar