[dropcap]V[/dropcap]olkswagen-skandalen – også kaldet dieselgate – får nu flere professionelle investorer til at skærpe opmærksomheden, hvad angår analyse af environmental, social og governance-informationer (ESG). Det oplyser blandt andet PFA Pension, ATP og Nordea Asset Management til Erhvervsfilosofi.dk.

Brug af business analytics-software ville have kunnet påvise store mangler i Volkswagens information til de finansielle markeder om C02-udledninger og ville have afsløret en stærkt dalende interesse fra Volkswagens side i at kommunikere om selskabets bilers CO2-udledninger. Indsigten kunne potentielt have tændt investorers advarselslamper og enten afværget store økonomiske tab på det efterfølgende aktiekursdyk og moralske devalueringer i bilindustrien. Eller i det mindste – set i bagklogskabens lys – have givet investorer anledning til at stille kritiske spørgsmål til Volkwagens manglende informationer om C02-udledningen fra deres biler.

[quote float=”right”]Vi og andre investorer har i stigende grad fokus på ESG-forhold[/quote]

I 2010 rapporterede Volkswagen om air emission i et omfang svarende til godt 2 procent af selskabets samlede ESG-information. I 2015 var omfanget faldet til kun 0,6 procent af den samlede rapporterede ESG-information til markedet. Det fastlår engelske eRevalue, der leverer intelligente markedsanalyser på bagrund af monitering af mere end 1.500 globale ESG-lovreguleringer.

Casen viser, at Volkswagen i sine bæredygtighedsrapporter informerede mindre og mindre om udledning af drivhusgasser. Især i kategorien NOx, som omfatter kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofoxid (NO). NOx er netop den drivhusgasudledning, som den installerede snydesoftware i bilerne regulerede til misvisende at vise værdier inden for de tilladte grænseværdier. Det placerer Volkswagen som den bilproducent, der informerer mindst om NOx-emissioner i forhold til andre bilproducenter som Ford Motor Co., Toyota og Daimler.

”Siden Volkswagen-sagen har vi set en ændring i porteføljeforvalteres holdning til betydningen af information om bæredygtighed. De er nu mere opmærksomme på de potentielt fatale økonomiske konsekvenser, det kan have for investeringer. Men en af udfordringerne på området er, at der er enorm forskel på, hvilke oplysninger der kan indhentes og analyseres i de forskellige aktivklasser. Mange selskaber arbejder også fokuseret på lobbyvirksomhed, som kan skabe forvirring om informationen,” siger Sasja Beslik, der er head of responsible investments i Nordea Asset Management.

[quote float=”left”]Business analytics vil gøre det nemmere og sikrere at træffe de rette beslutninger[/quote]

Også i ATP vurderer head of ESG, vice president Ole Byhl, at intelligente værktøjer er nyttige, men at sund fornuft også skal medregnes: ”ATP gør allerede i dag løbende brug af forskellige leverandørers ESG-data som et input til ATP’s egne investeringsprocesser. Aktuelt gør ATP både brug af data, der monitorer og benchmarker selskaberne på deres ESG-forhold. Det er ATP’s erfaring, at disse data ikke kan stå alene, men at ATP’s ESG-medarbejdere med fordel kan bruge dem som et blandt flere input til den løbende vurdering af selskaberne,” siger Ole Byhl.

Hos PFA Pension siger investeringsdirektør med ansvar for aktier og alternativer Henrik Nøhr Poulsen: ”Vi og andre investorer har i stigende grad fokus på ESG-forhold, og vi forventer, at den udvikling vil fortsætte i de kommende år. I sager som VW, hvor der er tale om sofistikeret svindel i det skjulte, vil det dog være meget tvivlsomt, om vi ville være i stand til at opdage det på forhånd. Man må huske på, at de ansvarlige europæiske og amerikanske myndigheder, der skulle monitor­ere disse forhold, end ikke havde nogen idé om, at det foregik.”

Kan business intelligence afslører blind spots?

I dagene efter den 18. september sidste år, hvor dieselgateskandalen blev afsløret, faldt Volkswagens aktiekurs med godt 30 procent, og aktiekursen har ikke rettet sig siden.

En ting er at levere investorinformation om virksomhedens bæredygtige mål, som flere og flere virksomheder både i antal og omfang vælger at gøre. En anden ting er, om investorer og finansielle rådgivere forholder sig kritisk og systematisk til den information, som de modtager eller potentielt kunne have adgang til. Bæredygtighedsrapporter er svære at sammenligne, men brug af business analytics-værktøjer kan afsløre ”blind spots” som dem, eksempelvis eRevalue påviser.

Helle Bank Jørgensen, som er bestyrelsesformand for netop eRevalue og tidligere partner i PwC, fortæller, at de færreste virksomhedsledere i dag kan have et fuldt overblik over de risici, der kan true virksomheden enten på grund af lovgivning eller stakeholderforventninger, hvis de ikke gør brug af business analytics.

“Selv om ledelse og bestyrelse består af de smarteste mennesker og repræsenterer alle de markeder, virksomheden opererer på, er det svært at følge med. Vi ser netop nu en eksplosion i lovgivning og i forventninger til virksomheders samfundsansvar. Forventninger, der af og til kan være modsatrettede fra forskellige lande og forskellige stakeholdergrupper, og det er ikke blevet nemmere at være international leder. Business analytics vil ikke i sig selv kunne træffe beslutninger, men vil gøre det nemmere og sikrere at træffe de rette beslutninger på et fuldstændigt og objektivt grundlag – og ikke mindst spore, hvis der er blind spots,” siger Helle Bank Jørgensen.

Skriv et svar