[dropcap]B[/dropcap]æredygtighedsanalyse: 13 af Mærsk-koncernens 19 ikkefinansielle nøgletal i koncernens nyligt offentliggjorte bæredygtighedsrapport 2015 vedrører miljø- og klimarelaterede områder, som er det helt overskyggende fokus i Mærsk årlige ”Sustainability Report 2015”.

Betragtes alle ikkefinansielle nøgletal i faktiske tal, er kendsgerningen, at Mærsk kun på samlet tre sociale og et enkelt miljønøgletal performer bedre i 2015 end året før. Koncernens forretningsmæssige karakter gør, at resultater formuleres i relative tal. Problemstillingen betegnes ofte som en reboundeffekt. Det betyder, at selv om en virksomhed formår at reducere eksempelvis CO2-emissioner i produktionen (økoefficiens), så ender den alligevel samlet set med at bidrage til flere udledninger (økoeffektivitet) set ud fra absolutte størrelser som fx 2-graders målet fra klimaforhandlingerne i Paris.

[quote float=”right”]Vi fastholder ambitionen om at forbedre CO2-effektiviteten med 30 procent i 2020[/quote]

Mærsk-koncernen måler CO-emissioner i relative tal (udledning per container), og på dette parameter har selskabet præsteret en positiv udvikling på 23 procent for de sidste fem år. Men dette resultat skyldes først og fremmest gennemførte reduktioner før 2014, idet der i 2015 kun præsteres en C02-reduktion på samlet 2 procent.

Måske anes større grundlæggende udfordringer for koncernen i forhold til fremover at fastholde udviklingen i de relative reduktioner. Mærsk Groups head of positioning and strategic risk manager John Kornerup vurderer dog, at resultatet er tilfredsstillende: ”Vi er stolte over resultatet, som vi absolut finder tilfredsstillende. Vi fastholder ambitionen om at forbedre CO2-effektiviteten på tværs af Mærsk-gruppen med 30 procent i 2020 (2010-baseline), som vi mener, vi er godt på vej til at indfri,” oplyser John Kornerup.

Differencerede CO2-reduktioner i containerfragt mangler

Det oplyses, at i containerforretningen, der udgør over 80 procent af den samlede CO2-udledning, er den relative reduktion per container faldet med 4,5 procent i forhold til 2014, og Mærsks gennemsnitlige CO2-udledning per container er 44.6g CO2/TEU/km (CO2-udledning per container per kilometer, red.). Det er pænt under branchegennemsnittet på 53,4g 44.6g CO2/TEU/km. Umiddelbart ganske lovende takter, men det fremgår ikke, i hvor høj grad resultaterne vedrører fragt fra egne skibe og/eller fra underleverandørers skibe, der ifølge seneste tal fra Alphaline.com fragter 41 procent af Mærsks containere.

[quote float=”left”]Differencen i CO2-reduktioner fra henholdsvis Mærsks egne skibe og chartrede skibe oplyses ikke[/quote]

Det må antages, at forskellige typer fragtskibe giver stor variation i C02-udledning. Ligeledes hersker der stor usikkerhed om C02-udledningen fra underleverandørers skibe, som Mærsk ikke selv kontrollerer. Erhvervsfilosofi.dk vurderer, at dette er en svaghed i Mærsks ellers omfattende rapport om bæredygtighed. Mærsk oplyser til Erhvervsfilosofi.dk, at tallet dækker over både egne og chartrede skibe, men Mærsk ønsker ikke at oplyse om forskellene.

”Containerfragten fylder dog 84 procent af vores udledninger, så arbejdet med at forbedre CO2-effektiviteten er vigtig. Maersk Lines’ CO2-udledning (per container) er faldet med 42 procent i forhold til 2007. Det tal dækker både CO2-udledningen fra egne og chartrede skibe. Vi opgør et samlet tal for CO2-udledning, da de værktøjer, vi bruger for at reducere CO2-udledningen fra vores containerfragt, stort set er de samme, uanset om der er tale om Maersk Line-ejet skib eller et chartret skib,” siger John Kornerup

Ifølge Alphaline.com fragtes 1,249 millioner TEU (1 TEU = 1 tyvefodscontainer, red.) af Mærsks i alt 3.023 millioner TEU med underleverandørers skibe. Det vil sige, at 40 procent af Mærsks samlede containerfragt fragtes med chartrede skibe. Differencen i CO2-reduktioner fra henholdsvis Mærsks egne skibe og chartrede skibe oplyses med andre ord ikke. Ej heller oplyses det, hvordan det samlede CO2-reduktionsresultat fremkommer.

Etiske udfordringer for Mærsk

Både AP. Møllers olieforretning (Maersk Oil) og containerfragten (Maersk Line) står over for potentielle etiske udfordringer med økonomiske konsekvenser, når nye teknologiske muligheder for grøn omstilling og klimaforbedringer om kun ganske få år formentlig vil udfordre investorernes gunst. Olieudvinding og containerfragt kan blive de næste ”kontroversielle” brancher, på samme måde som eksempelvis tobaksindustrien blev det for mere end ti år siden, da verden erkendte, at rygning per definition belaster velfærdsøkonomien og menneskers helbred.

[quote float=”right”]Mere end 70 procent af alle udrangerede skibe  genbruges[/quote]

Problemet for A.P. Møller Mærsk er, at man næppe kan gøre meget andet end at fortsætte arbejdet med at reducere relativt i CO2-udledninger per container og acceptere, at koncernens CO2-emissioner qua energikrævende betingelser i især containerfragt og olieudvinding formentlig altid vil stige i faktiske tal. Mærsk har skabt resultater på området, men ligesom rygning altid vil være farligt, vil skibsfart formentlig altid belaste miljøet og udfordres af den førnævnte reboundeffekt.

Svag stillingtagen til problemer omkring skibsophugning

I rapporten adresserer Mærsk udfordringen omkring menneskelige krænkelser og forurening i forbindelse med skibsophugning: ”More than 70 procent of all ships reaching end of life globally are recycled on beaches where serious challenges exist to improve current negative environmental and societal conditions.”

Men en ting er at adressere udfordringen, en anden er at reagere. Og her synes Mærsk noget usikker på for alvor at tage ansvar. Mærsk er verdens største inden for skibsfart og har langt den største flåde. Alligevel formulerer koncernen kun vage, uambitiøse mål: ”To make more responsible ship recycling facilities available, regardless of location and method applied,” skriver Mærsk.

Generelt vurderer Erhvervsfilosofi.dk, at Mærsk i forhold til både konkret kommunikation om handlinger og etisk ansvar for problemstillingen står svagt ­­­– især fordi Mærsk er verdens største på området. Tydelige identificerbare mål samt understøttende handlinger er en mangelvare i årets bæredygtige rapport. Senest har selskabet sendt skibe til ophugning på den berygtede Alang Beach i Indien, hvor der tidligere er observeret miserable arbejdsforhold.

Leverandørauditeringer er godt oplyst

Mærsk skriver i årsrapporten, at konglomeratet har mere end 100.000 leverandører, hvoraf mellem 1.500 og 5.000 er identificeret som værende i højrisikokategorien, hvor risikoen for krænkelser er store. Selskabet har fundet ”kritiske problemer” hos 86 og ”store problemer” hos 641 leverandører. Det er positivt, at koncernen ret præcist oplyser mængden af leverandører, som koncernen på den ene eller anden måde har konfronteret med auditeringer. Men man kunne argumentere, at auditeringerne kun dækker maksimalt 5 procent af Mærsk samlede antal leverandører, og kriterierne for at identificere højrisikoleverandører oplyses ikke.

På Newsweeks Globale Green Score for 2015, der måler på 8 bæredygtige resultater relativt i forhold til omsætning, peers og historiske udvikling, formår Mærsk med en fremgang på 9,3 procentpoint at forbedre sin placering fra nummer 258 til nummer 236.

Mærsk Global Ramnking 2015:

[ordered_list style=”decimal”]
  1. Newsweeks Green Score: 46,50%
  2. Newsweeks Green Score Overall Ranking: 236
  3. Newsweeks Green Score Peers: 27. plads (Industrial)
  4. Newsweeks Green Score 2014 til 2015: + 9,3 procentpoint 
[/ordered_list]

 

 

[box]Bæredygtigshedsanalyser – sådan gør vi

Erhvervsfilosofi.dk gennemgår løbende udvalgte større virksomheders bæredygtighedsrapporter, typisk kort efter at de udkommer. Vi udvælger markante områder i virksomhedens rapport om bæredygtige resultater, som analyseres og perspektiveres for at forstå virksomhedens sociale samfundsansvar i kontekst.Analysen tager udgangspunkt i oplyste bæredygtige nøgletal, der vurderes på baggrund af virksomhedens egne bæredygtighedsmål.

Hvor det er muligt, perspektiveres dette til eksterne tal for at italesætte etik og forventninger til ansvarsgrad.Erhvervsfilosofi.dk vurderer ligeledes virksomhedernes forklaringer og kommunikation på områder, vi finder interessante for offentligheden. Dertil oplyser vi virksomhedens placering og seneste års udvikling globalt på Newsweeks Global Green Score, der måler på 8 bæredygtige parametre i forhold til omsætning, peers og historisk udvikling. Vi stiller desuden virksomheden en række spørgsmål, hvis svar inddrages i analysen som kommentarer.[/box]

Skriv et svar