[dropcap]D[/dropcap]et franskinitierede netværk Positive Economy Forum giver et stærkt bud på, hvordan man i praksis kan efterleve den berømte formulering fra Brundtland-rapporten om ”at tilgodese nutidens generationers behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov”.

Alle forummets aktiviteter har som bærende præmis at lade samtlige beslutninger i kulturliv, politik og økonomi hvile på ønsket om at inkludere fremtidige generationers interesser.

Med ordet ”positiv” mener Positive Economy Forum ikke bare en økonomi, der bidrager med et positivt socialt og økologisk fodaftryk, det vil sige en økonomi, der bidrager til samfundet ved at tænke ud over næste valg og kvartalsregnskaber, men også i høj grad en økonomi, der udvikler en positiv selvforståelse. Det vil sige, at vi skal vende selve narrativet om begrebet økonomi, så det ikke altid associeres med noget destruktivt og ustyrligt eller negativt, der hele tiden arbejder imod os i stedet for med os.

[quote float=”right”]Vi skal vende selve narrativet om begrebet økonomi, så det ikke altid associeres med noget destruktivt og ustyrligt [/quote]

Det kræver imidlertid en langsigtet økonomi, der ikke er præget af lappeløsninger, kompromitterende reformer og paniktilstande. Udfordringen er sat af Positive Economy Forum, og netværkets omfattende aktiviteter tæller workshops, rapporter og analyser samt kunstudstillinger og uddannelsesprojekter med fokus på, hvordan vi kan gøre økonomien til en positiv faktor i vores liv og samfund.

100 forslag til en positiv økonomi

Positive Economy Forum har senest udgivet en rapport – ’’100 proposals for a positive econymy’’ (2015) ­– der opridser en holistisk vision for, hvordan en positiv økonomi kunne tage sig ud. Udarbejdet på baggrund af 25 workshops med deltagelse af godt 200 eksperter kommer den særdeles vidt omkring i alle den aktuelle økonomis kringelkroge. Ud over de klassiske nedslagspunkter som virksomheders kamp mod global opvarmning, cirkulær økonomi, større finansiel transparens betoner den også punkter som fremme af kvindelige entreprenører, mediernes rolle i omstillingen, ønske om at lade altruisme trænge ind i kernen af uddannelsessystemerne, undervisningsprogrammer til forbrugere om at tage langsigtede beslutninger som lige så vigtige kriterier for at skabe betingelserne for en positiv økonomi.

Karakteristisk for forummets rapporter er en tentativ og visionær tilgang til økonomien med mulighed for fortløbende korrektion af vejledningerne og stor åbenhed for input fra alle horisonter.

Indekser

Siden bæredygtighedskriserne for alvor kom på den globale dagsorden, har en lang række organisationer udviklet diverse mål til at måle andet end bare resultaterne på bundlinjen. Man taler nu om triple bottom line (social, økologisk og økonomisk bundlinje) og virksomheders økologiske ’’fodaftryk’’.

Rapporteringspraksis er blevet normen i rigtig mange virksomheder. Virksomheder tilslutter sig ofte certificeringer og standarder, der skal sikre kontrolleret produktion i de led i kæden, hvor der er fare for svag lovgivning – ikke blot på grund af mere og mere globaliserede produktionskæder, men også for at imødekomme forbrugernes voksende opmærksomhed og bekymring.

[quote float=”left”]Man taler nu om triple bottom line og virksomheders økologiske ’’fodaftryk’’[/quote]

Men Positive Economy Forums indekser markerer sig dog i kraft af en langt mere holistisk vision for målemekanismer, hvor man forsøger at måle bæredygtig performance i forhold til et meget bredt spektrum af indikatorer.  Det overordnede formål hermed er at sikre hensyntagen til fremtidige generationers behov i alle sine handlinger.

Positive Economy Forum har på nuværende tidspunkt udviklet indekser for både virksomheder, lande og byer. Hvad landene angår, er det værd at lægge mærke til, at økonomiske parametre (vækst, gæld, investeringer, beskæftigelse etc.) ikke fylder mere end 11 af de 29 indikatorer. Resten udgør politiske og kulturelle indikatorer såsom ”ulandsbistand”, ”pressefrihed” eller ”åbenhed og generøsitet” og ”urban koncentration” eller sågar ”læreres syn på elever” som indikator for at måle tilliden mellem generationer. Pointen er, at vi skal styrke de kulturelle og politiske betingelser, der er nødvendige for at skabe rammerne for et inkluderende og ansvarligt samfund, hvor vi tager ansvar for, at økonomien ikke bliver et mål, men et middel. Så i sidste ende handler indekserne om – som de også skriver – at måle, hvor gode betingelser der er i et land for at få alle til at tage mere ansvar.

Stifteren Positive Economy Forum, Jacques Attali, fortæller i et interview til Erhvervsfilosofi.dk, at det glæder ham at kunne fortælle, at Danmark, hvad angår positivitet, ligger næsten øverst over de rankede OECD-lande – en plads, som må holdes oppe ved at fastholde inklusion og styrke det, som Positive Economy Forum kalder ”rationel altruisme”. Som Attali siger: ”- som producent er det i min egen interesse at være hensynsfuld over for mine kunder, for ellers kommer de ikke igen!”

[quote float=”right”]Flere kvinder på ledelsesposter fører til bedre performance[/quote]

Når man kigger på indekserne for virksomheder, får vi at vide, at måleredskaberne først og fremmest er ment som et diagnostisk instrument, der i sidste ende skal sikre strategisk beslutningstagning. Det skal åbne for, at virksomheder på frivillig base kan udforske nye måder at måle, analysere og kommunikere deres performance på i lyset af deres påvirkning på fremtidige generationer. Redskabet skal igen bruges som et spejl for virksomheden til at kunne se sin egen grad af ansvarlighed i øjnene. 37 indikatorer er fordelt under overskrifter som ”langsigtet vision”, ”inkluderende fordeling af den økonomiske produktion”, ”reduktion af miljømæssig impact”, ”videnudvikling- og deling”, ”dialog og samarbejde med stakeholdere” samt ”medarbejderes velfærd”.

Især fremhæves tre områder, der understreger idealet om rationel altruisme: Oplysningsprogrammer til forbrugere for at skabe nye positive behov samt styrke et samarbejde mellem virksomhed og forbruger; mere multipartnerskabs-forskning, det vil sige større åbenhed om virksomheders interne forskning, samt samarbejde mellem andre virksomheder og forskningscentre.

Og sluttelig er der så meget videnskabeligt belæg for, at flere kvinder på ledelsesposter fører til bedre performance, at enhver virksomheder må arbejde sig hen mod at have flere kvindelige ledere – ikke blot i ligestillingens, men også i effektivitetens navn.

Skriv et svar