[dropcap]N[/dropcap]år Tim Vang indleder en af sine peptalks om innovation, forsøger han gerne at jage en lille skræk i livet på sit publikum. For inden han fokuserer på muligheder, er det vigtigt for ham at understrege, hvor hurtigt verden er ved at forandre sig.

”90 procent af al data i verden er skabt inden for de sidste 2 år. De fleste af os har svært ved at kapere, hvad der foregår, for det sker med en hastighed, som vi slet ikke kan forestille os,” siger den energiske iværksætter og fortaler for pretotyping, et værktøj til udvikling og validering af nye forretningsideer, der er ved at vinde indpas herhjemme.

På denne fredag eftermiddag taler Tim Vang dunder – om end med et smil – til medarbejdere fra en række danske virksomheder, der er samlet i et stort mødelokale på det ydre Østerbro hos en af hans nære samarbejdspartnere, Kring Gruppen. Tilhørerne får rusket op i eventuelle fastgroede forestillinger, for han lægger ikke fingrene imellem, når han beskriver, hvordan udviklingen påvirker det globale erhvervsliv.

[quote float=”right”]90 procent af al data i verden er skabt inden for de sidste 2 år[/quote]

”Vi taler om nye forretningsmodeller og nye teknologier, der lige nu konvergerer på en gang. Det kan slå os ihjel, ja, men man kan også tegne et mulighedsbillede for dem, der er entreprenante, som passer på deres penge, og som alligevel tør noget mere,” siger Tim Vang.

”Der kommer snart nogen, der vil disrupte Uber,” forudser han med henvisning til den meget omtalte taxatjeneste, der lige nu betegnes som et skoleeksempel på nytænkning. Et andet af mediernes yndlingseksempler på en ny og anderledes forretningsmodel, udlejningsportalen Airbnb, spås i Tim Vangs øjne ikke nødvendigvis en stor fremtid, for der er allerede mange andre spillere på banen.

Muligvis er netop disse to eksempler ment som lidt af en provokation, men samtidig illustrerer de en af Vangs hovedpointer: At udviklingen sker med så rivende hast, at ingen kan vide sig sikre, hvis de ikke formår at forny sig. Fænomenet disruption er et gennemgående tema i hans oplæg. Denne ”afbrydelse” sker, når mindre og ofte ukendte aktører udfordrer etablerede virksomheder og afprøvede forretningsmodeller og erobrer kunderne.

[quote float=”left”]Udviklingen sker med så rivende hast, at ingen kan vide sig sikre[/quote]

”Disruption er ikke nyt, men hastigheden er,” konstaterer Tim Vang.

Man må derfor også være indstillet på, at udløbsdatoen for en god forretningsidé sagtens kan være 3 år i stedet for 50. På grund af den eksponentielle – og altså accelererende – teknologiske udvikling er det nødvendigt at finde værktøjer, der gør det muligt at afprøve nye ideer i en vis fart med henblik på at kunne drive forretning i et erhvervsklima under hastig forandring.

Et sådant innovationsværktøj er – ifølge stadig flere fortalere – pretotyping, der lærer brugeren at skelne mellem en god idé og en god forretningsidé. Det blev oprindelig udviklet af Google, og Tim Vang har taget det til sig og er nu drivkraft i firmaet preeto. Baggrunden for metoden er, at 80 procent af alle nye ideer og produkter fejler, fordi de er skabt på forkerte forudsætninger. Den fejlrate kan man ikke ændre, siger han, og af samme grund er det nødvendigt at turde begå fejlene, men at begå dem billigt og hurtigt.

En vigtig forbundsfælle for preeto er værten for dagens arrangement, Martin Kring. Han er ceo i den virksomhed, der bærer hans og broderen Jespers efternavn, og bruger netop pretotypingmetoden i sit arbejde med at rådgive virksomheder.

Brødrene Kring skabte deres firma for 7 år siden som en optimistisk reaktion på den rivende teknologiske udvikling, de muligheder, den fører med sig, og den disruption, der pågår. Kring Gruppen samarbejder især med virksomheder, der gør det ”nemmere, sjovere og mere tilfredsstillende at være menneske.” De skal ifølge Martin Kring også være indstillet på at vove sig ud i noget ukendt, og det er afgørende for ham, at Kring og kunden kan ”ro i samme takt.”

”Vi har ingen rigid forretningsmodel, for man skal kunne skifte retning undervejs. Man skal være forandringsparat, og hastighed er noget helt fundamentalt, fordi udviklingen går så hurtigt,” siger Martin Kring, der har en noget anderledes tilgang til rådgivning end mere traditionelle konsulenthuse.

[quote float=”right”]Hvis bare min organisation vidste alt det, den ved[/quote]

For Kring Gruppens konsulentdel, Entreprenans, er det ikke tidskrævende analysearbejde, der er i højsædet, når man samarbejder med en virksomhed. Tværtimod siger man nej til at lave store rapporter om en kunde, men foretrækker et kondenseret idépapir på en enkelt side med gode råd til den administrerende direktør. Til gengæld prøver man at få hurtigt styr på den ofte latente viden, der allerede findes i virksomheden. Martin Kring ynder at citere en topchef, der engang sagde til ham: ”Hvis bare min organisation vidste alt det, den ved.”

Når man arbejder på den måde, er der nogle detaljer, man ikke dykker ned i, men man kan også gøre tingene hurtigere. Et eksempel er transportgiganten DVS, der for et par år siden hyrede Kring til at udvikle et program, der skulle gøre kundeoplevelsen til et centralt element i arbejdet. På bare 90 dage lykkedes det at finde en løsning, som det uden et nært parløb mellem DSV og Kring formentlig ville have taget meget længere tid at udvikle.

Kring Gruppen er bygget op som et økosystem, forklarer Martin Kring. Konsulentdelen Entreprenans arbejder med at genskabe den entreprenørånd, som alle virksomheder har haft på et tidspunkt. I Speedbooting er man med til at skabe startupvirksomheder, og endelig fokuserer New Markets på udviklingen på det købestærke marked i AsiaPacific-regionen. Martin Krings bror er ved at flytte til Singapore, fordi ideerne og modellerne skal testes ude østpå.

Det betyder f.eks., at portalen Bolighed.dk med oplysninger om 1,2 mllioner danske ejerboliger, som Kring har udviklet sammen med fire danske banker, skal afprøves i Asien. Der vil den forandre sig, forudser Martin Kring, og måske vender den på et tidspunkt ligefrem tilbage til Danmark og disrupter noget eksisterende.

Selv om disruption logisk nok oftest nævnes i sammenhæng med ny teknologi og digitalisering, vil det ramme alle brancher, mener Martin Kring og nævner mediebranchen, sundhedssektoren og finanssektoren som eksempler. Men udviklingen vil foregå forskelligt i forskellige dele af verden, f.eks. har reglerne i Danmark indtil nu bremset disruption i den finansielle sektor. Også derfor er det interessant at prøve modeller af i Asien.

Ganske vist har Martin Kring – og hans virksomhed i det hele taget – et skarpt fokus på disruption, men han advarer også mod at misbruge udtrykket. Efter hans mening kalder man det ofte disruption, selv om der reelt er tale om en optimering af en allerede eksisterende forretningsmodel: ”Disruption er en følge af en mere radikal måde at tænke på, hvor man bruger helt nye og anderledes forretningsmodeller og går nye veje,” siger han.

For Kring Gruppen og dens kunder handler det om at være medspiller og få gavn af den disruption, der under alle omstændigheder er ved at ske, frem for at blive et offer for den.

Den målsætning vil Tim Vang utvivlsomt kunne erklære sig enig i. Her på falderebet får han ordet igen med endnu en provokerende forudsigelse: ”Om 10 år vil 40 procent af de nuværende Fortune-500 virksomheder ikke være her længere.”

Vang når ikke at uddybe, hvorfor det efter hans vurdering vil gå sådan, men måske ville han have forklaret det således: De vil sandsynligvis gå under, fordi de forsømmer at forny sig – og måske oven i købet aldrig får sat sig ind i pretotyping.

 

Skriv et svar