[dropcap]C[/dropcap]arlsberg leverer for regnskabsåret 2015 en meget omfattende CSR-rapportering, men anstrengelserne udi at berette om koncernens bæredygtighedsinitiativer får på flere helt afgørende områder ikke følgeskab af praleværdige resultater. Carlsberg gør meget på CSR-området og har iværksat mange innovative projekter, men bryggerikoncernen er for 2015 ikke i stand til at levere udvikling på væsentlige nøgletal for hverken C02-emissioner, energi- eller vandforbrug, der alle viser en flad udvikling i forhold til året før.

Simon Boas Hoffmeyer, sustainability director i Carlsberg Group, er som udgangspunkt alligevel tilfreds med årets resultater. ”Siden 2009 har vi reduceret vores relative vandforbrug med 8 procent (hl/hl), vores energiforbrug med 10 procent (kWh/hl) og vores CO2-udledning med 21 procent (kg CO2/hl). Samtidig har vi inkluderet mere end 30 nye bryggerier fra hovedsagelig Asien, der er mindre effektive end de bryggerier, vi har ejet i flere år. Set i det lys mener jeg, at vi kan være stolte af vores arbejde med at nedbringe vores miljøpåvirkning, om end der altid er mere vi kan gøre,” siger Simon Boas Hoffmeyer.

[quote float=”right”]Hvis Carlsberg skal hente bæredygtige resultater, er fundamentale moderniseringer i produktionsapparatet i Asien helt afgørende[/quote]

Hvis Carlsberg skal hente bæredygtige resultater, er fundamentale moderniseringer i produktionsapparatet i Asien helt afgørende, og det er samtidig en af forklaringerne på den flade udvikling i ESG-nøgletallene. Carlsberg forklarer i årets rapport, at det stagnerende marked i Rusland og Østeuropa ikke gør det muligt at effektivisere yderligere, hvilket har negative konsekvenser for såvel de bæredygtige som de økonomiske resultater. Endvidere betyder det stigende asiatiske salg, at Carlsberg heller ikke på den baggrund kan præstere mere positivt på miljørelaterede nøgletal, idet koncernens bryggerier i regionen er mindre og har svagere kapacitet med dertil liden mulighed for at opdyrke bæredygtige resultater.

Ifølge Simon Boas Hoffmeyer vil koncernen implementere nye teknologier, der skal optimere de mindre bryggerier. ”Frem mod 2022, som markerer skæringsdatoen for vores nye virksomhedsstrategi ’’Sail ’22’’, vil vi arbejde med at forbedre os endnu mere på vores bryggerier over hele gruppen via implementering af nye teknologier og fortsat fokus på minimering af vand og energiforbrug,” oplyser Simon Boas Hoffmeyer.

Carlsberg erkender også problemstillingen i årets rapportering og skriver i CSR-rapporten: ”Asia’s growing importance is also negatively affecting our performance, since our Asian operations comprise a higher number of smaller breweries that, by their very nature, are less efficient. The effects of this can be seen in our water, energy and CO2 performance data.”

Det er for så vidt helt i orden at vide, hvor man har udfordringer, men det klæder ikke rapporteringen, at læserne ikke informeres om, hvad, hvornår og hvordan ledelsen vil overkomme udfordringen med den stagnerende udvikling i bæredygtighed. Den forretningsmæssige udvikling i Asien vil i fremtiden angiveligt komme til at betyde endnu mere i det samlede billede, mens det østeuropæiske og især det russiske marked formentlig stadig kun vil slæbe sig af sted.

[quote float=”left”]Men læserne informeres ikke om, hvad, hvornår og hvordan ledelsen vil overkomme udfordringen med den stagnerende udvikling i bæredygtighed[/quote]

I det lys smerter det, at Carlsberg vælger at fremhæve relative reduktioner med bagrund i en 2009-baseline for energi- og vandforbrug samt C02-emissioner på henholdsvis 10 procent, 8 procent og 21 procent, når det netop er produktionsapparatet i Asien, der er ikke kan levere udvikling. Havde Carlsberg i stedet valgt at fremhæve årets resultat – altså udviklingen fra 2014 til 2015 –  havde tallene for energi, vand og CO2-reduktioner været henholdsvis 1,4 procent, 0 procent og 4 procent. Men den slags tal har Carlsberg valgt ikke at fremhæve.

Erhvervsfilosofi.dk mener, at en fremstilling af positive nøgletal beregnet fra et udgangspunkt, der ligger seks år tilbage, ikke kan betegnes som et troværdigt billede af koncernens bæredygtige indsatser og resultater. Det er den slags ”skæve” fremstillinger, der sår mistillid mellem ikke bare Carlsberg og omverdenen, men mellem hele erhvervslivet og omverdenen, og de risikerer at skabe tvivl om, hvorvidt hensigten er reelt at bidrage til at løse klimaproblematikken.

Næsten halvdelen af Carlsbergs CO2-udledninger kan tilskrives emballage og det er ambitiøst, at Carlsberg har iværksat større innovative bæredygtige projekter. Dels beskriver Carlsberg, hvordan koncernen satser på partnerskaber om cirkulær økonomi, der ifølge årets bæredygtigheds rapport skal ”strive to minimise waste along with all the other environmental impacts of our operations and activities throughout the supply chain. (…) we are working with the concept of circularity and striving to introduce it into the way we run our breweries as well as into the wider supply chain.”

Carlsberg er altså på vej med cirkulære løsninger, men ifølge rapporten går det langsommere end planlagt. Kun en af fem milepæle for året er nået. Carlsberg har med to indgåede partnerskaber således ikke indfriet egne forventninger om at etablere fire nye partnerskaber. Heller ikke opnåelsen af målet om yderligere en C2C-certificering (cradle to cradle-certificering) blev indfriet, ligesom forventing om lancering af en ”sustainable packaging innovation” heller ikke blev nået.

På positivsiden tæller, at Carlsberg har høje ambitioner og iværksat et stort antal bæredygtige projekter, herunder flere holdningsbaserede initiativer, f.eks.  ’’responsible drinking programme’’, ”preventing underage drinking”, ”building a circular mindset” og ”crowdsourcing campaign to make beer more sustainable.”  Men mangfoldigheden i programmerne modsvares endnu ikke af konkrete resultater, hvad angår afgørende nøgletal. Spørgsmålet er, om Carlsberg har taget munden for fuld i forhold til at holde memento i den bæredygtige agenda.

Simon Boas Hoffmeyer vurderer imidlertid, at det ikke er tilfældet. ”Vores bæredygtighedsaktiviteter er baseret på en væsentlighedsvurdering af, hvad vores omverden og forretningen finder vigtigst for os at arbejde med. Jeg synes bestemt ikke, at vi har for mange aktiviteter, så længe de aktiviteter, vi har, genererer værdi for Carlsberg og for samfundet. Vi fortæller åbent om vores aktiviteter inden for bæredygtighed, både når vi indfrier forventningerne, og når vi ikke gør,” siger Simon Boas Hoffmeyer.

Om de svage nøgletal og de mange ikkeindfriede mål også er forklaringen på, at Carlsberg går fra en 11.-plads i 2015 til en 18.-plads af 172 virksomheder i analysehuset Sustainable Brand Insights årlige Sustainable Brand Index skal være usagt, men i kombination med de manglende nøgletalsresultater bør Carlsberg stille sig spørgsmålet, om tiden er kommet til fokusere anderledes.

[box]Carlsbergs erklærede miljømål for 2017

5-10 procent reduction in relative consumption for energy, water and CO217 partners in the Carlsberg Circular Community3 Cradle-to-Cradle® product certificationsAnnual consumer-facing sustainable packaging activity by all Group companiesImprove returnable packaging performance in production and in trade in markets where returnable packaging is part of the long-term packaging strategy[/box]

Skriv et svar