[dropcap]K[/dropcap]orte erhvervsfilosofiske nyheder er et udpluk fra andre medier og aktører i ind- og udland om aktuelle emner med fokus på ansvar, omstilling og værdier. De korte erhvervsfilosofiske nyheder indeholder udvalgte henvisninger til artikler, rapporter og analyser fra de seneste tre uger.

Etisk Råds vigtige bidrag i køddebatten 

Som Erhvervsfilosofi.dk tidligere ­– i artiklen ”Fra kuldebat til køddebat” – har fremhævet, vil kødproduktionen blive et helt centralt debatområde i bestræbelserne på at indfri COP21-målene om at begrænse den globale temperaturstigning. Et særdeles velformuleret, balanceret og ikke mindst  vigtigt bidrag til nuancerne i diskursen blev offentliggjort den 24. april i Etisk Råds rapport ”Etisk forbrug af klimabelastende fødevarer”. I de vanlige nyhedsmedier blev det især fremhævet, at rådet anbefaler at afgiftspålægge kødproduktion, men mindst lige så interessant er det at læse gennemgangen af de etiske positioner – for og imod – og hvilke etiske overvejelser man skal gøre sig for at tage stilling. I rapporten kan man blandt andet læse om bagvedliggende værdidiskussioner, ’’hvorfor tænke etik, når man køber ind’’, ’’hvorfor ikke lade markedet sikre, at fødevarerne bliver fremstillet etiske forsvarligt’, og ”er det kun andre mennesker, som ikke må skades’’. Alle etiske overvejelser, der i rapporten har henvisninger til markante filosoffer.

[box]Korte erhvervsfilosofiske nyheder er en ikkelåst abonnementsservice, som er gratis tilgængelig. Ønsker du fuld adgang til alle øvrige artikler på Erhvervsfilosofi.dk, kan du oprette gratis prøveadgang i syv dage her.[/box]

Dansk Initiativ for Etisk Handel gør status

Den 20. april 2016 afholdt Dansk Initiativ for Etisk Handel danmarkspremiere på ’’State of Ethical Trading’’ på Børsen, hvor flere indlægsholdere kom med bidrag, og direktør Mette Boye præsenterede rapporten om status på resultater og bedrifter. Rapporten fortæller om den generelle tilstand for etisk handel, de fremskridt og udfordringer som DIEH’s medlemmer møder. Mest interessante observation i den årlige statusrapport er måske, at DIEH’s medlemmer kun i ringe grad benytter sig af lobbyisme til at fremme etisk handel. Organisationen har spurgt sine medlemmer: ”How have you contributed to enhancing the general understanding of ethical trade and DIEH?” Her scorer lobbyisme lavest. På selve konferencen, hvor statusrapporten blev lanceret, var partnerskaber ellers på agendaen. Og det kræver vel, at man benytter andet end sociale medier og kurser til at fremme sagen. Om rapporten skriver DIEH selv: ”… rapporten er et forsøg på at give en statusopgørelse for, hvor langt vi er i Danmark med arbejdet og visionen om at fremme handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og fremmer en bæredygtig udvikling. DIEH’s medlemmer dækker fem medlemsgrupper virksomheder, ngo’er, brancheorganisationer, fagforeninger og statslige institutioner, som alle rapporterer en gang om året. Den viden, som præsenteres her, er baseret på deres indrapporteringer. Der er stor forskel på medlemmernes aktiviteter inden for etisk handel, men der er også ligheder og fælles fokus.” Rapporten kan læses her.

Forskningens døgn åbnede med fokus på ledelse og bluesmusik

Ledelse handler om samarbejde. Det gør bluesmusik også, og de to forskellige discipliner slog et fælles slag for improvisationen og det at lede i fællesskab mod et højere mål. Erhvervsfilosofi.dk var med til arrangementet, og på scenen i Copenhagen Jazzhouse kunne filosof fra CBS Ole Fogh Kirkeby og ligeledes filosof og bluesmusiker Rune Myhren blandt andet sætte både ord og musik på kreativitetens vilkår i virksomheder. For bluesbandet er et godt eksempel på klog ledelse af det skabende arbejdsfællesskab. Blues afdækker, hvordan det står til med os, og om vores værdier bliver virkeliggjort gennem det, vi gør og skaber. Da synet sidder i øret vil blues kunne afdække det skabendes vilkår, sådan som det opleves og udleves i virksomheden. Ledere må altså være gode lyttere. Download i øvrigt gratis bogen ”Blues og lederskap – from good to great”, der er skrevet af de nævnte herrer.

Skriv et svar