[dropcap]K[/dropcap]øbenhavns Lufthavne A/S scorer blandt alle danske virksomheder bedst på ESG-rating (environmental, social and governance). Ratingen bygger på data fra CSRHub og er baseret på metadata (data om data), som CSRHub henter fra 463 datakilder om ESG, herunder væsentlige globale ESG-leverandører som Thomson Reuters, MSCI, RepRisk, Trucost and Vigeo samt fra væsentlige rapporteringsinitiativer som Global Compact, B-Corp, Integrated Reporting (IR), Global Reporting Initiative (GRI) og Carbon Disclosure Project.

Københavns Lufthavne topper samlet set foran Solar og Novozymes, hovedsagelig som følge af både en høj score i kategorierne ’community’ og ‘environment’, mens ‘employees-’ og ‘govemrnance’-scoren er lavere, men for ‘governance’ dog stadig et godt stykke over middel.

CSRHub trækker i sin ESG-rating på stort set alle ESG-ratings i verden samt de ESG-data, der er til rådighed for den pågældende virksomhed og industri. Virksomheden skal være vurderet af flere forskellige ESG-datakilder, der repræsenterer en tilstrækkelig mængde data, for at blive rated, og for at datasættene kan vægtes efter CSRHubs metodik.

Dermed kompenseres denne vurdering i nogen grad for de meget store forskelle, der kan være mellem forskelle initiativer og ESG-dataleverandørers metoder, der kan kritiseres for at vægte meget forskelligt.

I denne vurdering fra CSRHub indgår 130 danske selskaber. Heraf er kun 31 vurderet på alle parametre, 43 slet ikke rated og resten delvis rated, hvilket for de to sidstnævnte virksomhedsgrupper medfører, at CSRHub slet ikke tildeler en overordnet score.

Fullrated virksomheder og placering, ifølge CSRHub

Company name Overall Community Governance Employees Environment
Copenhagen Airports A/S 67 73 54 68 71
Novozymes A/S 66 61 57 73 71
Solar A/S 65 70 57 73 62
Novo Nordisk 64 67 56 71 62
Danske Bank A/S 63 60 59 72 61
Vestas Wind Systems 63 60 61 68 64
LEGO 62 68 51 68 61
Coloplast A/S 62 66 54 68 61
Carlsberg A/S 62 60 58 66 65
TDC A/S 61 60 53 65 64
Danfoss Group 61 69 52 70 54
D/S Torm A/S 60 59 58 61 62
Lundbeck A/S 60 60 58 59 63
Chr. Hansen Holding A/S 60 56 59 67 58
Ostasiatiske KOM A/S 59 59 53 55 68
ISS A/S 59 50 57 63 65
Trygvesta A/S 58 55 54 62 60
NKT Holding A/S 57 54 64 56 55
Pandora A/S 57 55 55 61 56
Topdanmark A/S 57 52 57 53 64
DSV Air & Sea 54 47 57 53 57
Rockwool International A/S 54 43 59 50 61
Bang & Olufsen A/S 54 55 56 49 56
FLSmidth, Inc. 53 52 58 50 51
D/S Norden A/S 53 46 56 46 63
AP Moller-Maersk A/S 51 49 45 54 56
GN Store Nord A/S 51 52 62 42 49
William Demant Holding A/S 50 55 46 48 52
Sydbank A/S 48 41 49 39 59
Genmab A/S 45 33 47 52 46
Jyske Bank A/S 44 37 44 39 52

 

Alle ESG-data til rådighed 
Ratingen interessant, fordi CSRHub siden 2009 har udviklet en metodik, der inddrager stort set alle ESG-data til rådighed på verdensmarkedet og benytter tilgængelig information om den pågældende virksomhed. Der er altså ikke bare tale om en enkelt eller to vurderinger på baggrund af et begrænset antal af dataleverandører. Københavns Lufthavne er således rated på baggrund af 6 ESG-kilder, mens f.eks. Novo Nordisk (nummer 5 på listen) er rated efter hele 46 ESG-kilder.

Med CSRHubs metodik er det dermed muligt at sammenligne ikke bare virksomheder og industrier, men også på tværs af ESG-data, der vægtes efter betydning og fokus.

Ifølge Erhvervsfilosofi.dks oplysninger benytter mange professionelle investorer kun et begrænset sæt data – ofte fra en eller to dataleverandører – til at vurdere virksomheders etiske og ansvarlige indsatser. Disse leverandører trækker naturligvis hver især på mange af de samme kilder, som CSRHub gør, men de benytter også meget forskellige metodikker og vægtninger, der ofte kan være svære at gennemskue.

[quote float=”right”]CSRHub har siden 2009 udviklet en metodik, der inddrager stort set alle ESG-data til rådighed på verdensmarkedet [/quote]

CSRHub bestræber sig i sin rating på at inddrage de mange forskellige ESG-dataleverandørers metodikker og ratings, hvilket muliggør en bredere og mere nuanceret vurdering. Dermed er CSRHub et forsøg på at vurdere virksomhedernes bæredygtige indsatser på metadataniveau (data om ESG-leverandørernes data) og på relevante tilgængelige og udvalgte datakilder.

CSRHub er udviklet af erfarne ESG-folk med uddannelser fra Harvard Business School.

Etisk vurdering stadig vigtig
Metadataratingen fra CSRHub ændrer dog ikke ved, at ESG-rating altid skal fornyes med etiske og mere principielle vurderinger for at indkredse særlige udfordringer i relation til en virksomheds etiske samfundsansvar. Rapporteringsinitiativer og bæredygtige indekser bygger ofte på tjeklister for rammen om virksomhedens mål og resultater og sjældent på hvilke værdimæssige standpunkter og etiske risici, virksomheden bør tage mere grundlæggende stilling til.

Det kan for enhver virksomhed lade sig gøre at leve op til flere forskellige ESG-relaterede standarder og retningslinjer uden af den grund være i sync med etiske fordringer. Mange vil argumentere, at netop formkrav og rapporteringsprincipper motiverer til en mere ansvarlig adfærd for virksomheder. Det er givetvis også sandt, at mange virksomheder i højere grad tager stilling til etiske spørgsmål, når fokus rettes på ansvarlig adfærd og forpligtelser.

Men det er som bekendt relativt nemt at finde eksempler på ‘etiske overtrædelser’, der falder uden for bestemte interessegruppers agenda. Tobak, alkohol, kul, medicin og penge er gode historiske eksempler på varer i forskellige industrier, som ingen tidligere havde troet ville give anledning til problemer, men hvor etiske positioner i dag er i stor bevægelse. Den etiske diskurs fanges ikke i rapporteringsskabeloner og complianceprogrammer.

Erhvervsfilosofi.dk har gennem adskillige bæredygtighedsanalyser af en række forskellige danske store virksomheder (blandet andet Novo Nordisk, Mærsk, DSV, Lego, Pandora og banker) peget på udfordringerne – både i relation til grænsen for etiske forpligtelser og tvivlsomme ugennemsigtige opgørelsesmetoder. Vi har endnu ikke gennemført en sådan analyse af Københavns Lufthavne og vil i denne omgang nøjes med at ønske selskabet til lykke med førstepladsen på CSRHubs ESG-rating af danske selskaber.

Skriv et svar