[dropcap]B[/dropcap]oganmeldelse: “Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog” er en antologi med bidrag fra 10 forfattere, og den behandler de såkaldte fænomenologiske aspekter i Søren Kierkegaards værker, der skal forstås som de eksistentielle vilkår i menneskets tilværelse. Det sædvanlige emne, når Kierkegaard er i fokus, at blive sig selv, er et væsentligt tema. De eksistentielle forhold er angst, fortvivlelse, blufærdighed, samvittighed, selvbedrag og autenticitet. Endvidere sættes Kierkegaard i forhold til hans samtidige eksistentielle tænkere og til eftertidens tilsvarende. Endelig gennemgås Kierkegaards betydning for psykologi og psykiatri.

Bogen har en indledning, seks kapitler med to til fire forfattere på hvert og til slut en oversigt over bogens forfattere.

Kapitel 2, Kierkegaard og hans fænomenologiske projekt, er skrevet af Søltoft og Rendtorff. Kapitlet behandler den erotiske betragter og begreberne angst og fortvivlelse. Der findes en lille hær af erotiske betragtere, som er pseudonymerne, der evner at indleve sig i og afdække sider af et fænomen, der ellers ville være skjulte. Den lille armé af erotikere kan med deres skarpladte våben stille sigtet ind på det, som læseren kan spejle sig i. Det er et forsøg på at undersøge, hvilke sjælstilstande og sindsstemninger et menneske kan fyldes af.

[quote float=”left”]Valget betones, men fortid og hele vores bagage fra indre og ydre tilstande påvirker os til stadighed trods valg og forsøg på kontrol[/quote]

Kapitel 3, Elementer i Kierkegaards eksistentielt-fænomenologiske projekt, er skrevet af Rosfort, Thøgersen og Welz. I dette kapitel bliver det klart, at angst er et vilkår, der følger mennesket hele livet. Valget betones, men fortid og hele vores bagage fra indre og ydre tilstande påvirker os til stadighed trods valg og forsøg på kontrol. Kierkegaard er den første filosof, der påpeger angsten som et grundvilkår i mennesket.

Kapitel 4, Kierkegaard og samtidens eksistentielle tænkning, er skrevet af Ziethen og Troelsen. I kapitlet analyseres begrebet eksistentiel fænomenologi nærmere, eftersom det ikke er et udbredt begreb i idéhistorien, men det er dog kendt hos Heidegger, Husserl, Satre og Merly-Ponty. Poul Martin Møller tilegnes Kierkegaards afhandling om begrebet angst, og det fremgår, at eleven Kierkegaard savner sin lærer, filosof og inspirator hr. Møller.

Kapitel 5, Kierkegaard og eftertidens eksistentielle tænkere, er skrevet af Kemp, Hansen, Rasmussen og Bjerre. Her bringes Jaspers og Brandes syn på Kierkegaard ind i debatten, og Jasper står som repræsentant for det synspunkt, at med Kierkegaard og Nietzsche bliver fokus i eksistensen flyttet fra det objektive til det subjektive. Alt var herefter til fortolkning og på valg, for subjektiviteten er sandheden. Kierkegaards subjektive tilgang medførte, at den objektive videnskab blev gjort ligegyldig.

[quote float=”right”]Kierkegaard påpeger, hvordan angst og selvfortvivlelse kan få et menneske til at gå til grunde. En psykisk lidelse kan medføre en eksistentiel transformation, og her er Kierkegaard nøglen til at forstå den forandring[/quote]

Kapitel 6, Kierkegaard og den eksistentielle psykologi, er skrevet af Sørensen og Pahuus: Sjette kapitel er en udredning af, hvordan psykiske lidelser, der gennem tiden er blevet behandlet af det professionelle behandlingssystem, bedre og mere tilbundsgående kunne kortlægges via en eksistentiel fænomenologisk tilgang eller kort sagt med Kierkegaards tænkning. Hans temaer og begreber er et eminent alternativ til den konventionelle psykopatologi. Kierkegaard påpeger, hvordan angst og selvfortvivlelse kan få et menneske til at gå til grunde. En psykisk lidelse kan medføre en eksistentiel transformation, og her er Kierkegaard nøglen til at forstå den forandring.

Bogen kan varmt anbefales. Den er læseværdig og tankevækkende. Om end jeg skulle vænne mig lidt til, at fænomenologi blev brugt i tilknytning til Kierkegaard, men det kan godt gå an, og det er vist også mere fænomenologiske tendenser end en rendyrket fænomenologi. Der belyses både de basale spørgsmål om livets mening såvel som de menneskelige problemer, der opstår i ethvert menneske – ikke mindst i vores senmoderne, accelererende hurtighedssamfund. Hvilket hele tiden kan gøre os klogere på os selv og vores selv.

[box]Den fænomenale Kierkegaard
Mogens Pahuus, Jacob Dahl Rendtorff, Pia Søltoft (red.)
Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog
Aalborg Universitetsforlag, 2015
295 sider
Kr. 250,-

Anmeldt af Lise Søelund, cand. mag. i idéhistorie, Aarhus Universitet. Ansat som husfilosof ved Silkeborg Bibliotekerne. Forfatter til filosofiske og teologiske udgivelser. Senest ”Benyt øjeblikket med fornuft” om kejser Marcus Aurelius ́ filosofiske virke. Andmeldelsen udgives på Erhvervsfilosofi.dk med tilladelse fra  Dansk Filosofisk Selskab.[/box]

Skriv et svar