[dropcap]B[/dropcap]rancheanalyse: Som det fremgår af anden artikel i dette tema om danske deleøkonomiske virksomheder, er kapitalgrundlaget i flere danske deleøkonomiske virksomheder sikret en rum tid endnu. Hvad skal pengene bruges til? Hvordan vil virksomhederne forsøge at vinde markedsandele uden for landets grænser i jagten på kritisk masse?

Flere svar fra et rundspørge, Erhvervsfilosofi.dk har foretaget, går i retning af detaljetilpasninger, der tilgodeser både juridiske og kulturelle markedsforskelle, samt at ydelser og ordninger justeres i henhold til lokale vaner og adfærd.

Samme udfordringer gemmer sig i et uudnyttet potentiale for deleøkonomiske koncepter på B2B-markedet. Men her gælder det tilpasninger i produktionsapparatet, viser analyse fra Dansk Industri.

[quote float=”left”]Hvis det bliver lettere for virksomhederne at udbyde egne maskiner og leje andres, vil det gøre det mere attraktivt at tænke deleøkonomisk[/quote]

I mange danske deleøkonomiske virksomheder arbejdes der målrettet på at udvide brugerbasen og justere løsninger og teknologier, der understøtter markedsindtog uden for Danmarks grænser. Erhvervsfilosofi.dk har talt med flere deleøkonomiske virksomheder om, hvordan de vil ekspandere og hvilke udfordringer de ser. Læs også artiklen ’Mere kapital og mindre tab i deleøkonomiske virksomheder’, hvor du også kan se den økonomiske udvikling i 22 danske deleøkonomiske virksomheder.

Vigga.us, der på abonnementsordning tilbyder en deleordning af eget økologisk produceret børnetøj, er ligeledes en af de deleøkonomiske virksomheder, hvor adgang til yderligere kapital er helt afgørende for at udvikle forretningen til på sigt at blive rentabel. Mens kapitalgrundlaget er sikret, kan forretningsudviklingen ifølge medstifter og kundedirektør Peter R. Svensson nu fokuseres på kulturelle markedstilpasninger koncentreret om at etablere platformen i andre lande. Både lokale modeluner, familiebudgetter og sproglige forskelle er detaljer, der skrues på for at få overbevist brugere i andre lande til tegne abonnement og deltage i Viggsa.us visionen om, at ”passe bedre på vores blå planet, hvis vi deler med hinanden og genbruger alt, hvad vi kan.”

”Med ny kapital i forretningen er vi nu i gang med at tilpasse produktet og deleløsningen på især en række kulturelle parametre. Vores strategi er at etablere det, som vi kalder ’celler’, som har udgangspunkt i udvalgte storbyer i Europa. Herfra vil vi udbygge vores abonnementsbase. Vi har erfaret, at lokal kundeservice og præcision i markedskommunikationen er vigtig for vores succes. Det er helt ned til sproglige detaljer, familiers gennemsnitlige tøjbudgetter og lokale modetendenser,” siger Peter R. Svensson.

I ejerkredsen indgår blandt andet Jesper Søgaards selskab Better Holding 2012 ApS, som også er involveret i P2P-fundraisingportalen Betternow, mens Group coo Kim Balle fra DLG er indtrådt som formand for bestyrelsen. Ifølge Peter R. Svensson har virksomheden sikret sig kapitalindskud på 500.000 euro fra investorer. De penge skal altså benyttes til at finpudse forretningen til lokale markedsvilkår.

Findroommate.dk, der formidler udlejning af værelser, har etableret sig i Sverige og Holland og haft følere ude på det amerikanske marked. Findroommate.dk viser i regnskabstallene stabil indtjening, hvor bruttoresultatet for de seneste år har ligget på over 2 millioner kroner. Og der tjenes samtidig penge på bundlinjen, hvilket har medført, at virksomheden har været i stand til at udbetale udbytte på 400.000 kroner til ejerne. Det er i en dansk deleøkonomisk sammenhæng helt enestående.

[quote float=”right”]Potentialets indfrielse er betinget af detaljetilpasninger, der tilgodeser både juridiske og kulturelle markedsforskelle[/quote]

”Vi har holdt fast i vores produkt og har ikke ladet os lokke af muligheden for at leje hele boliger ud. Det har været med til at skabe troværdighed. Vores produkt er simpelt, men kontraktlige forhold omkring boligudlejning kan være forskellige, alt efter hvilket land vi arbejder i. Det er detaljer, der i vores verden skal være på plads på lige fod med sproglige og kulturelle forskelle for at sikre tilliden mellem efterspørgere og udbydere og dermed til os. Det er samtidig forudsætningen for at sikre, at udbuddet af værelser er stort nok,” siger partner og cofounder Kristian Matthes. Matthes oplyser endvidere, at markedsadgangen i Holland blev gjort via et opkøb, hvor de lokale forhold allerede var integreret i løsningen og derfor nemmere kunne overføres til Findroommate.dks egen platform.

Hos Betternow, en peer 2-peer-fundraisingportal, er ekspansion til nye markeder også på dagsordenen. Betternows egenkapitalfremgang skyldes primært ændrede kapitalstruktur, men virksomheder har i årets gang tillige fået tilført ekstra kapital fra kredsen af nuværende investorer. Dertil forventer Betternow at lande yderligere investorinvesteringer, og de skal være fundamentet for en kommende lancering i Storbritannien: ”Vi kan ikke nå kritisk masse i de nordiske lande, og derfor har vi kigget på Storbritannien, der er et særlig stort marked for velgørenhedsdonationer,” siger Betternows ceo, Jesper Juul Jensen.

Også for Betternow kræver ekspansionen detailplanlægning i relation til skattelovgivning, indsamlingslovgivning og betalingsløsninger. ”Vi er p.t. i fire lande, så vi har nogen erfaring. I EU er der meget forskellige lovgivninger på både skatte- og indsamlingsområdet, som vi skal integrere i vores løsning. Også mobilebetalinger kræver en del tilpasninger. Vaner og adfærd kan være meget forskellige, og dem skal vi ramme meget præcist. Der skal være tillid til platformen, og det er heller ikke i alle lande, at tilliden til velgørenhedsorganisationer, som vi arbejder med, er så høj som den er i eksempelvis Danmark. Derfor arbejder vi også med flere tillidsindikatorer i vores lanceringer og forsøger være så lokale som overhovedet muligt,” siger Jesper Juul Jensen.

Tilpasninger påkrævet på B2B-deleøkonomiske platforme
Virksomheden Thermo Fisher Scientific blev i for nylig nævnt i forbindelse med Dansk Industris analyse af potentialet i deleøkonomiske modeller målrettet virksomheder. Virksomheden, der fremstiller engangsplastprodukter og gammastråler sine produkter, fordi de bliver brugt i sundhedsindustrien og derfor skal være 100 procent sterile, har de seneste år både omlagt og udvidet sin kapacitet for at dele den med andre virksomheder. Teknologiudvikling og synliggørelse af udbuddet og efterspørgslen er således ikke nok til at indfri potentialet. Ud over en businesscase skal produktionsapparatet tilpasses.

Dansk Industri anslår potentialet i uudnyttet produktionskapacitet til at være 1,7 milliarder kroner. Men for at udløse potentialet kræver det ud over teknologi og forretningsudvikling tillige detailplanlægning i ikke bare produktionsapparatet, men også på andre områder. I Dansk Industris analyse betinges potentialet af, at udfordringer om ”krav fra myndighederne”, “begrænset fleksibilitet i forhold til at omstille kapitalapparatet” og ”juridiske udfordringer,den geografiske placering samt variationer i overskudskapaciteten” bliver løst.

I første omgang handler det dog om at få etableret platformene, hvor virksomhederne kan mødes. Ikke før det sker, vil virksomhederne begynde at kunne tænke i deleøkonomiske paner og påbegynde detailplanlægningen.

”En større udbredelse af deleøkonomiske platforme vil også kunne hjælpe udviklingen på vej. Hvis det bliver lettere for virksomhederne at udbyde egne maskiner og leje andres, vil det gøre det mere attraktivt at tænke deleøkonomisk”, udtaler DI’s vicedirektør, Kent Damsgaard, i en pressemeddelelse.

Skriv et svar