[dropcap]B[/dropcap]æredygtighedsanalyse: Novozymes har nedjusteret en række kortsigtede mål for selskabets bæredygtige indsatser, men holder fast i sine langsigtede miljø- og klimarelaterede 2020-målsætninger, som ledelsen definerede tilbage i 2015. Det fremgår af Novozymes’ årsrapport som blev offentliggjort den 18. januar 2017.

Nedjusteringerne af 2017-målene kommer oven på sidste års stærke resultater af reduktion i egen C02-intensitet, energi- og vandeffektivitet samt kundernes estimerede C02-reduktioner.

For regnskabsåret 2015 indfriede selskabet egne klima- og miljørelaterede mål på stort set alle væsentlige nøgletal relateret til bæredygtighed. Det medførte formulering af nye optimistiske og ambitiøse målsætninger for 2016, men selskabet har altså måttet erkende, at de dengang tog munden for fuld.

Ledelsen holder dog fortsat fast i sine langsigtede bæredygtighedsmål og kan trøste sig med, at incitamentsordningerne i Novozymes kun i begrænset omfang er påvirket af årets bæredygtige resultater. Novozymes anbefaler samtidig, at fokus bør ligge på de langsigtede mål.

[quote float=”left”]Novozymes er en af de bedste blandt sine peers til at skabe bæredygtig værdi for investorerne[/quote]

”Vores indsats inden for bæredygtighed er noget, vi har arbejdet med i flere årtier. Det er en integreret del af den måde, vi tænker produktion og investeringer på. Vi er stolte af den udvikling, vi har leveret over tid, og vil anbefale, at man ser på udviklingen over en længere årrække, fordi det kan svinge fra år til år, alt afhængig af hvad vi sælger, hvor vi sælger, og hvilke ressourcebesparende projekter vi får færdiggjort,” oplyser Flemming Funch, vice president, Supply Engineering.

Opjustering af mål for kunders CO2-reduktioner

Novozymes nedjusterer de kortsigtede mål (baseline 2014) for energieffektivitet fra 18 procent i 2016 til 7 procent for 2017, vandeffektivitet fra 12 til 4 procent og reduktion i C02-intensitet fra 20 til 9 procent.

Novozymes opjusterer til gengæld sine mål, hvad angår kunders reduktioner i C02-emissioner, efter at selskabet præstede bedre i 2016 end i 2015. Novozymes nye mål for 2017 er en reduktion på mindst 72 millioner ton CO2-emissioner. Det er en opjustering i forhold til 2016-målet på 63 millioner ton, som selskabet med en anslået reduktion på 69 millioner ton indfriede til fulde, og svarer ifølge Novozymes til at fjerne 30.000.000 biler fra gaden.

”En væsentlig del af væksten i CO2-reduktioner i 2016 blev opnået med produktet Histarch, en ny løsning til brug i kyllingefoder. Den væsentligste vækst i CO2-reduktioner i 2016 blev opnået med produkter til tekstilindustrien, mikroorganismer til bæredygtigt landbrug (bioag) og løsninger til tøjvask (household care),” oplyser Novozymes til Erhvervsfilosofi.dk i en mail.

Bæredygtige marginaler på produkter har stor betydning, idet industrielle enzymer ikke bare er økonomisk rentabelt, men også medfører effektiviseret energiforbrug og lavere CO2-udslip for kunderne. Marginalerne spiller dermed en stor rolle i konkurrencen på markedet for industrielle enzymer.

Det har derfor også stor betydning, at Novozymes trods stigning i de faktiske samlede udledninger – fra 408.000 tons i 2015 til 413.000 tons i 2016 – netop kan præstere en relativt solid bæredygtig udvikling i C02-reduktioner hos kunder.

Betydningen understreges da også i Peder Holk Nielsens letter from ceo i årsrapporten: “Novozymes’ key growth driver is delivering solutions that improve the sustainability performance of our customers and partners.”

Hvad angår vandeffektivitet, oplyser Flemming Funch: ”Grunden til, at vi ikke nåede vores mål i 2016, skyldes den volumen og det produktmiks, vi havde på vores fabrikker. Samtidig har vi haft et større projekt på en af vores fabrikker, der ikke levede op til de forventede vandreduktioner.”

[quote float=”right”]Novozymes’ C02mål for 2017 svarer til at fjerne 30.000.000 biler fra gaden[/quote]

Novozymes holder også fast i, at selskabet vil indfri 2020-forventningen om at afkoble energiforbruget fra produktionen.

”Som det fremgår af regnskabet (note 7.2 i regnskabet, red.), så steg energiforbruget med 5,6 procent, mens salget steg organisk med 2 procent. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, og vi har iværksat en række aktiviteter/projekter, som over tid skal afkoble vores energiforbrug og sikre, at vi når vores 2020-mål. Vores ambitioner er altså bibeholdt,” vurderer Flemming Funch.

Novozymes bæredygtighedsrapportering er revideret af tredjepart efter internationale standarder. Det øger troværdigheden væsentligt, men det skal bemærkes, at resultatet for CO2-reduktioner for kunder bygger på et estimat og derfor er påhæftet en vis usikkerhed. Baggrunden for Novozymes SAVE-beregninger kan findes her.

CSR-frontløber med sølvmedalje

Novozymes er som såkaldt CSR-frontløber en af de bedste blandt sine peers til at skabe bæredygtig værdi for investorerne, hvilket har indbragt RobecoSAMs sølvmedalje.

RobecoSam er ESG-dataleverandør og står blandt andet på mål for kriterierne bag Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), hvor Novozymes også figurerer. Novozymes er en af kun fem danske selskaber i RobecoSAM Sustainability Yearbook 2017.

Det er naturligvis en anerkendelse, men Novozymes er i den globale konkurrence på bæredygtighed endnu ikke guldmedaljeindehaver, og med de nye kortsigtede nedjusteringer ligger den hæder måske noget længere ude i fremtiden – specielt hvis årets nedjusteringer gør, at selskabet på et senere tidspunkt må revidere de langsigtede mål frem mod 2020.

RobecoSAMs vurdering ligger på linje med Erhvervsfilosofi.dks ESG peergruppe analyse for Novozymes.

Novozymes allokerer i jagten på større bæredygtige effekter i produkterne 13 procent af omsætningen til research og development (R&D), mens konkurrenten Koninklijke DSM, der er den absolutte CSR-frontløber blandt Novozymes peers, bruger 24 procent af omsætningen på R&D. Til sammenligning bruger peergruppeselskaberne danske Chr. Hansen 7,1 procent og amerikanske DuPont 8 procent.

Novozymes og Koninklijke DSM er dermed to af de selskaber, som i procenter afsætter flest midler til udvikling af bæredygtighed i produkterne. Mest interessant i denne sammenhæng er, om Novozymes’ peers i deres kommende årsrapporter ligeledes vil nedskrive de kortsigtede mål for bæredygtighed, og om der således er tale om en tendens, eller om Novozymes er alene om nedjusteringer af kortsigtede bæredygtige mål.

Er det tilfældet, at Novozymes blandt konkurrenterne står alene med svagere målsætninger og dermed taber terræn i konkurrencen om bæredygtighed, kunne selskabet overveje at kigge på  incitamentsstrukturen for ikkefinansielle mål, for så vidt angår bonusordning til ledelsen. På dette parameter, der som bekendt indgår i selskabernes samlede ESG-rating, har selskabet som en af de eneste i Danmark indskrevet kontante bonusser for indfrielse af ikkefinansielle mål.

Men sammenlignet med for eksempel Koninklijke DSM er Novozymes incitamentsstruktur for ledelsen markant svagere på kontante afregninger for indfrielsen af bæredygtige mål. Hos Koninklijke DSM er 25 procent af ledelsens samlende aflønning direkte koblet til bæredygtige mål, mens den hos Novozymes udgør en ekstra bonus svarende til maksimalt to måneders løn baseret på bestyrelsens vurdering af, i hvilket omfang de bæredygtige mål er indfriet. Det økonomiske incitament for at nå bæredygtige mål hos Koninklijke DSM er altså langt stærkere end hos Novozymes.

Skriv et svar