[dropcap]D[/dropcap]er er generelt en stigende interesse for etiske investeringsfonde. Forvalterne bag Danmarks 19 etiske investeringsfonde har imidlertid samlet svært ved at skabe bedre løbende økonomiske afkast end benchmark på 3-, 5- og 10-årssigt. Af de nitten danske aktiebaserede investeringsfonde, der ifølge Morningstar har særligt ESG-fokus, formår kun meget få fonde at skabe bedre afkast end MSCI World Index, som er et af de mest benyttede benchmark blandt fondene.

Etiske investeringsfonde med skærpede etiske krav er typisk baseret på enten fravalg af virksomheder, der beskæftiger sig med våben, tobak, pornografi, alkohol, militær, våben eller spil, eller retter deres investeringerne mod klima- og miljøvenlige selskaber. De etiske investeringsfonde stiller dermed yderligere betingelser end vanlige normkrav fastsat i for eksempel FN’s Global Compact eller lignende.

Men det er svært at få øje på, at den skærpede bæredygtige bias på langt sigt også giver øgede økonomiske afkast. Det kan måske forklare det relativt beskedne udbud af etiske investeringsfonde, der samlet set repræsenterer formuer for beskedne 8,8 milliarder kroner af en samlet aktivmasse på næsten 2.000 milliarder kroner. Mange udbydere af etiske investeringsfonde har med andre ord stadig til gode at bevise, at bæredygtige hensyn ikke er en begrænsende faktor for det økonomiske afkast.

[quote float=”left”]Mange professionelle udtrykker om ikke kausalitet, så i det mindste korrelation mellem økonomiske afkast og høje ESG-ratinger[/quote]

I Nordea Invest oplyser direktør Eric Christian Pedersen, at Nordeas Starsfondene er relativt nye og kun siden juli 2015 er blevet styret efter kriterierne for etiske investeringer, og at der aldrig har været forventninger til, at fondene skulle give bedre afkast end andre investeringer.

”Vi har aldrig lovet, at ansvarlige investeringer altid skulle give et højere afkast end investeringer, der ikke forholder sig til ESG-faktorer. På den anden side er der heller ikke noget, der tyder på, at afkastet er ringere. Det, vi har sagt, og som vi holder fast i, er, at det risikojusterede afkast gerne skulle være højere, når der tages hensyn til ESG, idet der her ligger nogle risici i forhold til omdømme, operationel sikkerhed, bøder m.v., som der ofte ikke tages hensyn til i ’normale’ porteføljer,” siger Eric Christian Pedersen.

Aktuelt har det samlede gennemsnitlige løbende afkast for de nitten etiske fonde været på 4,73 procent i år til dato, hvilket er o,31 procent-point bedre i forhold til MSCI World-indekset. På helt kort sigt klarer de etiske fonde sig bedre end MSCI World Index.

Det rokker imidlertid ikke ved billede af, at investeringsfondenes løbende afkast på længere sigt generelt klarer sig dårligere sammenlignet med MSCI World-indekset. I gennemsnit får investorerne nemlig ringere løbende afkast på både et-, tre-, fem- og tiårssigt. De løbende afkast i gennemsnit er under benchmark med henholdsvis -2,02 procentpoint, -3,11 procentpoint, -2,05 procentpoint og -0,86 procentpoint på 1-, 3-, 5- og 10-årssigt. ”

“Mængden af fonde er begrænset, så man skal nok være varsom med at træffe alt for standhaftige konklusioner, men billedet er generelt mudret med pil ned for etiske fonde,” siger chief analyst Nikolaj Holdt Mikkelsen fra den uafhængige leverandør af finansiel information Moningstar Danmark.

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”Se oversigt over etiske investeringsfonde” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]%CODE2%[/toggle]

Med til betragtningen hører dog, at flere af de etiske investeringsfonde er relativt nye, og derfor indsnævres feltet sig tilsvarende, desto længere tidshorisont de løbende afkast betragtes i. Dertil kommer, at MSCI World Index som benchmark for en håndfuld etiske fonde – blandt andet Nordea Invest Nordic Stars og Nordea Invest Emerging Stars – ikke er det naturliglige udgangspunkt, eftersom de fokuserer på henholdsvis nordiske og emerging markeder.

”Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at MSCI World kan være et relevant indeks at sammenligne med for globale aktiefonde, men det er ikke relevant for hverken Emerging Stars eller Nordic Stars,” understreger direktør Eric Christian Pedersen fra Nordea Invest.

[quote float=”left”]Mange etiske investeringsfonde har dog til gode at bevise, at bæredygtige hensyn ikke er en begrænsende faktor for det økonomiske afkast[/quote]

Desuden benchmarker et par øvrige etiske investeringsfonde sig mod variationer af MSCI World-indekset.

“For at vurdere, hvordan fondene klarer sig sammenlignet med deres benchmark, bør man altid benytte fondenes egne benchmark, som er det, de sammenligner sig med,” vurderer administrerende direktør i Investeringsfondsbranchen IFB Anders Klinkby

Det svækker naturligvis generaliseringen, men bemærkelsesværdigt er det alligevel at konstatere, at langt hovedparten af de etiske investeringsfonde på længere sigt ikke formår at præstere bedre på løbende afkast i forhold til et benchmark, der dækker bredt blandt verdens midt og large cap-selskaber.

Opfattelsen blandt mange institutionelle investorer går ellers i retning af, at selskaber med stærke ESG-profiler netop på længere sigt vil performe bedre eller i det mindste være mindre risikobehæftede, fordi veludviklede ESG-faktorer alt andet lige udtrykker mere stabilitet og større transparens. Mange professionelle udtrykker om ikke kausalitet, så i det mindste korrelation mellem økonomiske afkast og høje ESG-ratinger.  En tendens, som også Investeringsfondsbranchen IFB har gjort Erhvervsfilosofi.dk opmærksom på, efter at vi har præsenteret observationerne for dem.

“Generelt kan man sige, at der gennem længere tid har været fokus på at sikre et grundlæggende niveau for ansvarlige investeringer i alle danske investeringsfonde. Det vil sige, at principper for ansvarlige investeringer indgår i investeringspolitikkerne i langt de fleste danske investeringsfonde. I 2016 vedtog IFB en brancheanbefaling for ansvarlige investeringer. Brancheanbefalingens formål er at sikre et solidt basisniveau. Disse fondes porteføljer udøver et fravalg på bestemte kriterier. Det kan være våben, tobak og alkohol. Det vil nødvendigvis give en højere tracking error i forhold til det brede indeks. Jo mere omfattende eksklusion, jo højere tracking error. Men dette siger jo ikke noget om det risikojusterede afkast, som er det vigtigste for investor,” siger administrerende direktør i IFB Anders Klinkby

Faktum er dog, at på 1-årssigt outperformer kun 6 af de 19 etiske investeringsfonde p.t. MSCI World-indekset på løbende afkast. Kun knap en tredjedel af de danske etiske investeringsfonde er med andre ord særlig økonomisk attraktive set i et historisk lys. På 3-årssigt formår ingen etiske fonde at slå MSCI World-indekset, på 5-årssigt blot 3 fonde og på 10-årssigt en enkelt fond, nemlig Nykredit Invest Globale Aktier SRI.

Topfoto: Creative Commons

Skriv et svar