[dropcap]F[/dropcap]orbrugsvaner driver som bekendt markedsefterspørgslen. Det er da også netop det, som Økologisk Erhvervsteam anbefaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Poulsen (V) at styrke for at bevare Danmark som ”verdensmester i økologi”, som Økologiske Erhvervsteam selv formulerer det på baggrund af de seneste års vækst i salget af økologiske fødevarer.

Esben Lunde Poulsen nedsatte det økologiske erhvervsteam ud fra et ønske om at få anbefalinger til en markedsdrevet udvikling for økologien. Det har han nu fået. Selv om det måske kan forekomme politisk forudsigeligt og på forhånd indlejret i både opdraget og anbefalingerne, at markedskræfterne skal spille en nøglerolle i at løfte det økologiske forbrug yderligere, til trods for at det er den økologiske råvareforsyning, der ikke har kunnet følge med efterspørgslen, så mener formand for Økologisk Erhvervsteam, direktør i Europas største økologiske kødselskab Friland A/SHenrik Biilmann, at anbefalingerne tager højde for det problem.

[quote float=”left”]Det har størst effekt at sætte ind med mere innovation og bedre betingelser for at afsætte økologiske varer[/quote]

”Det er rigtigt, at det i den seneste tid er råvareforsyningen, som ikke har været tilstrækkelig. Men erhvervsteamets anbefaling og vurdering er alligevel, at det har størst effekt – hvis der findes flere penge til økologien – at sætte ind med mere innovation og bedre betingelser for at afsætte økologiske varer, fordi vi mener, det er her, der er størst potentiale. Historisk har vi set, at tingene skifter, så i nogle år er det efterspørgslen, der skal stimuleres. I andre er det råvareforsyningen, der skal understøttes. Vi vurderer, at det nuværende momentum inden for økologiske varer skal udnyttes langt bedre,” siger Henrik Biilmann til Erhvervsfilosofi.dk.

Esben Lunde Poulsens økologiske erhvervsteam anbefaler regeringen i rapporten ’Økologi Danmark – vækst og udvikling i hele Danmark’ at nedprioritere direkte støtte til den enkelte økologiske landmand og i stedet at fokusere ressourcerne på uddannelse, produkt- og markedsudvikling, bedre finansieringsmuligheder, mere fleksible regler og viden om forretningsforståelse og øget produktivitet.

Der er intet overraskende i, at en blå regerings nedsatte erhvervsteam prioriterer innovation og markedsudvikling frem for at tilføre landbruget yderligere støttekroner, som i forvejen er de højeste i Europa. Ifølge den europæiske organisation for organiske fødevarer og landbrug IFOAM EU modtager Danmark 13,2 procent af de samlede støttekroner fra de såkaldte rural development programmes, der deler penge ud til vedligeholdelse og udvikling af økologiske landbrug.

[quote float=”right”]Økologisk Erhvervsteam anbefaler at fokusere på uddannelse, produkt- og markedsudvikling[/quote]

Det kan ganske rigtigt, som ministeren flere gange har påpeget, forvride og svække konkurrenceevnen og gøre Danmarks økologiske landbrug afhængige af offentlige subsidier.

Nu har Esben Lunde Poulsen endnu ikke offentliggjort, i hvilken udtrækning han planlægger at finde mandater til at gennemføre erhvervsteamets 25 anbefalinger. Derfor er det endnu ikke til at vide, hvilke elementer han vil prioritere. Med den nuværende regerings holdning, at grøn omstilling generelt skal ske via markedsudvikling, er der i alle tilfælde nu et katalog af muligheder.

Økologisk Erhvervsteams anbefaling, at det er markedet, der skal drive udviklingen, har da også solid hjemmel i de seneste års markedsudvikling for økologiske varer. Det er på det område, at Danmark kan kalde sig verdensmester i økologi. Økologi udgør 8,4 procent af det samlede fødevaremarked, og Henrik Biilmann har i anbefalingerne indskrevet en ambition om at fordoble dette tal i 2025.

Omvendt har udviklingen i de økologiske arealer i flere år været stagnerende i Danmark, hvilket altså ikke begunstiger råvareproduktionen – tværtimod.  Dog viser de seneste tal (2016) for ansøgninger om omlægning til økologisk landbrug, at udviklingen ser ud til være ved at vende, idet der er et stigende antal ansøgninger. Hvis den udvikling fortsætter i årene frem, ser det ud til, at Esben Lund Poulsen kan få medvind til både at øge efterspørgslen og råvareforsyningen.

Uanset udviklingen er der ifølge anbefalingerne tale om et politisk skifte i forhold til den forrige socialdemokratisk ledede regering, der i sin vision, Økologiplan Danmark 2015, i skikkelse af daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) formulerede: ”Regeringen vil lade det offentlige gå forrest.” I den plan var der lagt op til subsidier til udvikling af råvareforsyningen gennem yderligere støtte til landbrugets omlægning. Endvidere lød det, at ”regeringen indfører en målrettet tilskudsmodel i form af ordningen økologisk arealtilskud med et basistilskud på 870 kroner per hektar om året”.

Den nuværende regering har endnu ikke defineret konkrete nye mål for økologien i Danmark. Miljø- og Fødevareministeriet bekræfter over for Erhvervsfilosofi.dk, at de tidligere målsætninger formuleret i ’Økologiplan Danmark 2015’ ikke længere er gældende. Det bliver interessant at se, hvor ambitiøs Esben Lunde Poulsen har tænkt sig at være på økologiområdet, hvilke af de 25 anbefalinger han vil føre ud i praksis – og dermed også hvor stærkt han vurderer, at markedskræfterne kan fastholde Danmarks position som verdensmester i økologi.

Skriv et svar