MKI´s mange fodfejl i sagen mellem PWT og Aktive Forbrugere

Aktindsigt afslører massiv kritik af MKI´s lemfældig sproglige omgang med OECD’s retningslinjer. Desuden har embedsmand mistænkt ngo-verdenen for at ‘blackmaile’ PWT.

Polaris presser klageramt PWT-Group for mere CSR

PWT-Group presses af sin hovedaktionær, kapitalfonden Polaris, til at fremrykke CSR-initiativer i tråd med gruppens CSR-politik.

DIEH kritiserer mediernes fremstilling af CSR

Debat: I et åbent brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen introducerer Dansk Initiativ for Etisk Handels direktør Mette Boye og hendes bestyrelse en vigtig debat om mediernes tilgang til virksomhedernes samfundsansvar.

Klageinstitution for CSR åbner kattelem for ingen omhu

MKI fritager PWT-Group for ansvar i fabrikskatastrofen i Bangladesh og åbner dermed en kattelem for, at virksomheder ved at undlade kontrolforanstaltninger kan fraskrive sig ethvert ansvar for konsekvenserne.