Forsker: ”I dag er mennesket et støtteredskab til algoritmerne”

Kunstig intelligens rejser nye etiske spørgsmål

Human kapital som investeringsobjekt