Protreptikkens fortælling – Ole Fogh Kirkeby om det nye lederskab