Deleøkonomien har ondt i økonomien

Nedsat arbejdstid er et arbejdskulturelt spørgsmål   

Digitale indfødte udfordrer vores forståelse af ledelse

Stærke tendenser mod et nyt vækstbegreb

Er vækst svaret på økonomisk krise?

Uber udstiller deleøkonomiens dilemma

Kampen om internettet – EU versus Google

Ecuador gør peer production til nationalt anliggende

Er prosociale varer i risiko for crowding-out?

Deleøkonomi: Tilbage til det reciprokke menneske

Udlicitering er systemeksportens paradoks

Kapitalismekritik fra uventet kant

Deleøkonomi har svære vilkår