[dropcap]I[/dropcap] disse år er der i Danmark såvel som internationalt, blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og initiativer. Fælles for disse er, at de er organiseret med udgangspunkt i brugsretten til et produkt snarere end ejerskab. Fortalere af deleøkonomien fremhæver, at deling, lån eller leasing medfører en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne til gavn for klima og miljø.

I rapporten ”Deleøkonomiens klimapotentiale” analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO i hvilket omfang deleøkonomien lever op til de formodede klima- og miljøgevinster. Analysen indeholder beregninger af de umiddelbare klimagevinster ved forskellige initiativer og ser på de barrierer og drivkræfter, der kan medvirke til at fremme eller hæmme deleøkonomiens klimapotentiale. Den bygger på interviews og analyser af danske deleøkonomiske initiativer som delebiler, samkørsel, tøjdeling og værktøjsdeling, mens internationale erfaringer er inddraget for at kvalificere analysen og illustrere parallellen til lignende deleinitiativer i udlandet.

Læs rapporten her.

Skriv et svar