A MediaProject By: www.joachimkattrup.biz


Erhvervsfilosofi.dk er et aktualitetsmedie, der har fokus på ansvar, omstilling, impact og etik i erhvervslivet. Erhvervsfilosofi.dk henvender sig til ansvarlige ledere i større virksomheder, den finansielle sektor, offentlige organisationer, rådgivere, interesseorganisationer og NGO´er samt andre  videnmedarbejdere, der arbejder med eller interesserer sig for samfundsansvar, ansvarlige investeringer, nye grønne eller digitale forretnings- og vækstmodeller samt virksomheds-  og ledelsesetik, herunder erhvervspolitiske spørgsmål i relation til omstillingsøkonomien.


Uafhængigt og unikt redaktionelt fokus

Vi følger nedenstående redaktionelle linie:

ANSVAR:
Erhvervsfilosofi.dk har fokus på samfundsansvar, hvor vi undersøger virksomhedernes resultater og strategier for bæredygtighed. Hvor langt rækker ansvaret?

OMSTILLNG:
Vi skriver om omstilling i erhvervslivet, hvor vi bl.a. analyserer grønne, digitale og deleøkonomiske forretningsmodeller. Hvad er konsekvenserne?

IMPACT:
Et kerneområde for Erhvervsfilosofi.dk er impact, hvor vi undersøger værdien og bærdygtigheden i ansvarlige investeringer. Hvordan opgøres ansvarlige investeringer?

ETIK:
Som Danmarks refleksive medie undersøger vi etiske positioner i erhvervslivet. Det gør vi bl.a. gennem interviews med fremtrædende personer. Hvad bygger ledelsesetikken på?

REFLEKSION:
Kritisk tænkning er en kompetence som er efterspurgt i den digitale revolution. Vi undersøger og belyser kritisk tænkning samt bringer analyser af sprog og argumenter.


Programerklæring

 • Vi er et erhvervsmedie med fokus på ansvar, omstilling etik og impact i erhvervslivet.
 • Vi vil kritisk, refleksivt og fair dække nyheder om erhvervslivets omstillingsparathed, sociale ansvar og bidrag til at løse egne og samfundsmæssige udfordringer.
 • Vi tror på, at den traditionelle kapitalistiske forståelse af markedsøkonomien som fremtidens løsning for samfundsmæssige udfordringer er nødvendig, men ikke tilstrækkelig.
 • Vi ser virksomhedernes sociale ansvar (CSR) som en nødvendig integreret del af samfundet og vil give begrebet autoritet gennem kritisk redaktionel dækning.
 • Vi ser virksomheder som en integreret del af samfundet, der i fællesskab med borgere og organisationer, globalt og lokalt skal være med til at udvikle og forbedre den verden, vi lever i.
 • Vi har rettet blikket mod sammenhænge mellem nye vækstbegreber og de udfordringer, verden står over for.
 • Vi er et erhvervsfilosofisk medie, der vil skabe dialog mellem samfund og erhvervsliv gennem brug af ”erhvervsfilosofisk journalistik”.

Om erhvervsfilosofisk journalistik

Erhvervsfilosofisk journalistik (EFJ) er en spørgende tilgang til erhvervsstoffet og henter sin inspiration fra anvendt filosofi. EFJ er dynamisk og arbejder med et sæt nyhedskriterier og greb, der ikke på forhånd er entydige, men spejler etikken, erkendelsen og begreber. Den spørgende og refleksive journalistik er et opgør med den ukritiske vinkling. Vinklingen er stadig et afgørende værktøj for den erhvervsfilosofiske journalistik, men kun i sagens tjeneste, og filosofien for filosofiens egen skyld må aldrig står i vejen for den skarpe og vigtige historie.

 • Vi stræber efter en professionel spørgende tilgang til grundantagelser og konventioner i erhvervslivet
 • Vi søger at arbejde med filosofiske dimensioner i vores research og undersøgelser.
 • Vi bestræber os på, at vinklingen også falder på principielle og abstrakte parametre.
 • Vi har et mål om at bidrage til åben debat til afklaring af dilemmaer, forståelse af begreber og moralske standpunkter.
 • Vi har et mål om at benytte den traditionelle journalistiske værktøjskasse, men vi har suppleret den med begrebsanalysen, dilemmaanalysen, diskursanalysen og etikanalysen.
 • Vi perspektiverer hvis relevant mod et aktualitetsprincip, der læner sig op ad filosofiens grundspørgsmål: Hvad bør vi gøre? Hvilket ansvar har vi? Hvilke værdier prioriterer vi? Hvordan påvirker vi stakeholdere?
 • Vi tager udgangspunkt i konkrete erhvervsbegivenheder for at udvikle vores journalistiske historier.

Målgruppe

Vi henvender os til ansvarlige ledere i større virksomheder, den finansielle sektor, offentlige organisationer, rådgivere, interesseorganisationer og NGO´er  samt andre  videnmedarbejdere, der arbejder med eller interesserer sig for samfundsansvar, ansvarlige investeringer, nye grønne eller digitale forretnings- og vækstmodeller samt virksomheds-  og ledelsesetik, herunder erhvervspolitiske spørgsmål i relation til omstillingsøkonomien.


Journalistik og etiske retningslinjer

Erhvervsfilosofi.dk arbejder i tråd med reglerne for god presseskik (de presseetiske retningslinjer). Etik er ikke en eksakt størrelse, og de presseetiske retningslinjer er derfor kun vejledende. Vi tilstræber, at alle synspunkter i en sag kommer til orde. Vi respekterer privatlivets fred. Vi benytter ikke skjulte optagelser, medmindre det er strengt nødvendigt. Vi har respekt for begreber og sprog og holder en neutral tone, medmindre det er afgørende for journalistikken at gøre anderledes. Anonyme kilder benyttes kun, når særlige omstændigheder taler for det. Vi foretrækker kilder, der står åbent frem. Vi forholder os kritisk til både åbne og anonyme kilders motiver. Vi betaler ikke for oplysninger eller medvirken til interviews.

Erhvervsfilosofi.dk er et uafhængigt erhvervsmedie med fokus på refleksion, kvalitet og troværdighed. Vi er uafhængige af erhvervs- eller kommercielle interesser, politiske partier og bestemte interesseorganisationer. Vi søger åbenhed omkring vores processer og virke og opfordrer samarbejdspartnere til det samme. Erhvervsfilosofi har modtaget mediestøtte fra Kulturstyrelsens innovationspulje.