*|MC:SUBJECT|*Etiske investeringsfonde understøtter finansiering af klyngebomberShare

Tweet

Share

Forward

Erhvervsfilosofi.dk – 26. marts 2017, #4 – årgang 3

Citat fra udgivelsen


“Der er ingen konsensus i investeringsbranchen i spørgsmålet om indirekte investering i produktion af klyngebomber.“
– Nichola Marshall, 
Chef for ansvarlige investeringer i Sparinvest

Aktuelle artikler

Etiske investeringsfonde understøtter finansiering af
klyngebomber

Etiske investeringsfonde, som udbydes af Danske Invest, Nordea Invest, Nykredit Invest, Jyske Invest, Sparinvest og C Worldwide, investerer i globale banker, som forvalter eller selv investerer milliarder i klyngebombeindustrien. 
 


Børsnoteringen af det saudiarabiske olieselskab Saudi Aramco bliver formentlig verdens største. Ingen af Global Compacts 10 principper omhandler virksomheders handel med diktaturstater. Er det ikke på tide, at organisationen udarbejder et 11. princip, der omhandler netop dette emne?

 


DSV følger Mærsk i ønske om strammere CO2-lovgivning
Bæredygtighedsanalyse: På linje med A.P. Møller-Mærsk støtter DSV nu eksplicit, at global lovgivning i transportsektoren strammes for at skabe større momentum i forhold til målsætninger formuleret i Paris-aftalen.


UTi Worldwide Inc ESG-rating: DSV har med opkøbet af UTi Worldwide indlemmet en svagere ESG-rated virksomhed, der især i kategorien ’governance’, herunder ’rapportering og transparens’, i de seneste år er blevet stadig ringere vurderet af ESG-ratingbureauerne. 


Kapitalismen er i forvandling. Den er ikke længere i sync
Interview: Klaus Riskær Pedersen, der som dristig firstmover har overrasket med en række kontroversielle start-ups, forklarer, hvordan decentraliseringen af pensionsformuer og en voksende organisering på internettet vil føre til et økonomisk paradigmeskifte.
 


”Vores tilgang til digital omstilling er kultisk”
Interview: De positive effekter på indlæringen fra digitalisering ser ud til at udeblive. I følge digitaliseringsforsker Jesper Balslev risikerer erhvervslivet i fremtiden at ansætte medarbejdere, som måske tror, de kan noget særligt digitalt, men i stedet kommer med overfladiske standardløsninger.
 


Digitale konsekvenser: Åndens medium er stilheden
Finn Janning, dansk ph.d. og filosof, anmelder den fremadstormende sydkoreansktyske filosof Byung-Chul Hans bog, ’I sværmen’.  Janning skriver, at internettets sværmeri spolerer vores naive antagelse om at være frie. Digitaliseringen gør os effektive, men også åndeligt mindre. 
 


Fagforeningsinstitut: Øget arbejdsløshed, fattigdom og indkomstulighed
Det europæiske fagforeningsinstitut (ETUI) har udgivet en ny årsrapport ‘Benchmarking working Europe’ med et tema, der handler om at afdække sociale kløfter på det europæiske arbejdsmarked. Rapporten kan umiddelbart tage sig ud, som om europæisk økonomi er på vej ud af krisen. Konklusionerne antyder imidlertid, at jubeloptimismen er uberettiget.
 


Er banketik reduceret til en funktion af effektivitet?  
Kommentar: Både Nordeas og Danske Banks modsvar på kritikken om uansvarlighed i sagen, hvor russiske kriminelle har hvidvasket milliarder af kroner via de to banker, bygger på en velkendt kommunikationsstrategi om at isolere problemstillingen. Bristen skal afskærmes så langt væk som muligt fra den grundlæggende kulturkrise i branchen. 

Tema: Etiske investeringsfonde

Etiske investeringsfonde slår ikke benchmark
Forvalterne bag Danmarks nitten etiske investeringsfonde har samlet set svært ved at skabe bedre løbende økonomiske afkast end benchmark på tre-, fem- og tiårssigt. Af de nitten danske aktiebaserede etiske investeringsfonde formår kun få fonde at skabe bedre afkast end MSCI World Index, som er et af det mest benyttede benchmark blandt fondene. 
 


Ingen risikorabat for skærpet etik i investeringsfonde
Antagelsen er som hovedregel, at selskaber med en høj ESG-rating betragtes som risikominimerende information, når investorer vurderer selskaber i en lidt længere tidshorisont. Men antagelsen manes til jorden, når man betragter risikoprofilerne for landets nitten aktiebaserede etiske investeringsfonde


Etiske investeringsfonde i Danmark. Afkastafvigelser fra benchmark, ESG-rating og risikoprofiler. 
KIlde: Morningstar

Citat fra udgivelsen


“Forestil dig, at en netværksgruppe pludselig går sammen og for eksempel finder ud af, at man tilsammen har 26 procent af aktierne i Danske Bank – og gør sin indflydelse gældende!
 
  – Klaus Riskjær Pedersen

Seneste ESG-Analyser

Mest læste siden sidst
Analyse: C20-aktionærbreve: Mere optimisme, mindre selvsikkerhed

Jonathan Løw: Danske ledere og iværksættere bør læse filosofi

Global.erhvervsfilosofi.dk

på global.erhvervsfilosofi.dk får du overblik over de væsentligste nyheder fra andre danske og internationale medier om ansvarlige investeringer, CSR, omstilling, NGO-verden og virksomhedsetik.

ESG Guide for Nasdaq Nordic and Baltic
Nasdaq’s Nordic and Baltic exchanges in Stockholm, Helsinki, Copenhagen, Iceland, Tallinn, Riga and Vilnius issued a voluntary support program on environmental, social and governance (ESG) disclosure to support their listed companies. 

Experts publish first of its kind textbook on CSR
With contributions from many scholars at the CBS Department of Management, Society and Communication, this upper-level textbook offers an original and up-to-date introduction to issues in corporate social responsibility (CSR) from a global perspective.

Arrangementer


CSR og Kommunikation – Aarhus Universitet, Emdrup – 28. marts 2017
Konferencen henvender sig såvel til den CSR- og kommunikationsansvarlige, der gerne vil skærpe indsatsen for at formidle de gode initiativer til verden omkring dem, som til rådgiveren, NGO’en, journalisten og CSR-nørden, som gerne vil have et indblik i “den anden side af hegnet”

Bestil abonnement

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*


Erhvervsfilosofi.dk Analyse
Erhvervsfilosofi.dk Kommunikation

Medieinformation