[dropcap]F[/dropcap]remdriftsreformen, som regeringen vedtog tilbage i 2013, får nu konkrete negative konsekvenser for private og offentlige virksomheders muligheder for i fremtiden at ansætte kandidater med indsigt i tværfaglige kompetencer, som typisk er efterspurgt inden for innovation, omstillingsstrategier og forandringsprojekter. Copenhagen Business Schools (CBS) internationalt anerkendte Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF) rammes ekstra hårdt af ledelsens spareplan, der er en direkte konsekvens af reformen.

Det kan synes mærkværdigt at gøre forskningsvilkårene svære for et institut, der gennem to årtier har høstet international anerkendelse for sin forskning i integration af økonomi og andre samfundsvidenskaber samt i ledelse, kompleksitet og tværfaglighed. Det er stærke forskningsområder i en tid med fokus på innovation, bæredygtige forretningsmodeller, netværkssamfund og omstilling af ressourcerne. I en artikel i Dagbladet Information den 19. december 2014 udtaler professor Ole Thyssen: ”Dette vil være et tab for det internationale forskningslandskab præcis på et tidspunkt, hvor business-skoler og ledelsesafdelinger retter blikket mod LPF som rollemodel for, hvordan man kan overføre ledende tværfaglig forskning og undervisning i, hvordan business og ledelse opererer i sociokulturel, politisk og økologisk kontekst. Med andre ord vil det ikke reflektere positivt på CBS’ renommé.”

[quote float=”left”]Dette vil være et tab for det internationale forskningslandskab præcis på et tidspunkt, hvor business-skoler og ledelsesafdelinger retter blikket mod LPF som rollemodel for, hvordan man kan overføre ledende tværfaglig forskning og undervisning i, hvordan business og ledelse opererer i sociokulturel, politisk og økologisk kontekst. Professor Ole Thyssen[/quote]

Ikke desto mindre skal LPF over de næste år skære 8 millioner kroner i budgettet. Det betyder afvikling af 10-12 forskere, svarende til en tredjedel af det samlede forskerhold, samt en forringelse af uddannelseskvaliteten for de studerende. Beslutningen om at skære så hårdt i LPF’s bevillinger står i skærende kontrast til både det internationale forskningsmiljø på området og erhvervslivets efterspørgsel efter økonomikandidater med tværfaglige humanistiske kompetencer til at bidrage til omstillingen af samfundet.

En analyse, som Erhvervsfilosofi.dk har foretaget blandt mere end 80 virksomheder viser, at ledende medarbejdere (83 procent) oplever stigende kompleksitet, og at de ofte i dagligdagen må forholde sig til spørgsmål om etik og ansvar. Samtidig mener 90 procent af de adspurgte, at etik og ansvar jævnligt bør italesættes af ledere på alle niveauer. Heraf mener 59 procent, altså mere end halvdelen, at etik og ansvar bør være en topprioritet på direktionsgangen.

Mange ledere oplever stigende kompleksitet, der kræver tværfaglige kompetencer som kan kombinere økonomi med andre videnskaber. Årsagerne er forskellige.

Analyseresultaterne viser et tydeligt behov for erhvervsfilosofiske og analytiske kompetencer, og det står i skærende kontrast til CBS´s spareplaner, der betyder at LPF må skære kraftigt i den erhvervsfilosofiske forskning. Det er ligeledes i direkte modstrid med 125 internationale forskeres erklærede indvendinger. Forskerne anerkender i et åbent brev til CBS-ledelsen instituttets forskningsmæssige resultater og betydning for uddannelsen af erhvervskandidater med tværfaglige kompetencer, der kan forbinde og forstå erhvervslivet og ledelse i forhold til filosofi-, historie-, kultur-, social- og politiskteori. Brevet til CBS-ledelsen er underskrevet af internationalt anerkendte forskere fra bl.a. Harvard Business School, MIT, Henley Business School, Stanford University, London School of Economics, Rotman School of Management, Swedish School of Economics, London School of Economics og Princeton University. Det understreger, at LPF på sit domæne i vist omfang har været i front, og at udenlandske topuniversiteter har bemærket det.

CBS-ledelsen har tidligere erkendt en fejlvurdering af budgetsituationen tilbage i 2011, der betød uforholdsmæssigt mange nyansættelser. Men rektor på CBS, Per Holten-Andersen, mener ikke, at den aktuelle nedkæring på LPF vil få konsekvenser på længere sigt. “Som i enhver sparerunde er der jo ingen, der nyder det her, og selvfølgelig sætter det sig sine spor også internationalt, men om et år tror jeg ikke, det vil have den store betydning for vores internationale renommé,” udtaler rektor Per Holten-Andersen.

 

Tværfaglige kompetencer i erhvervslivet virker

Inden for innovation og omstillingsøkonomi, et område, som blandt andet regeringen satser på, er der ikke bare behov for teknologiske færdigheder, men især kompetencer til at analysere og løse tværfaglige udfordringer – herunder at forholde sig professionelt til kompleksitet og værdispørgsmål. Hos Mærsk Drilling fortæller innovation manager Morten Hjorth til Erhvervsfilosofi.dk, at udvikling af innovative processer er et nyt forretningsfokus, som kræver en tværfaglig tilgang til virksomhedens projekter. “Innovationsopgaven, som jeg skal løse, starter med de mest grundlæggende filosofiske spørgsmål: Hvordan erkender og opfatter vi verden? Hvilke sociale konstruktioner er der i virksomheden, og hvilke værdisæt knytter sig til disse? Ved at søge svarene på disse spørgsmål blotlægges grunde til klassiske hindringer for innovation som for eksempel manglende evne til at sætte fælles mål, forskellige opfattelser af, hvad der kommunikeres og bør kommunikeres, den organisatoriske evne til at arbejde med usikkerhed og læring og se værdien i dette m.v. Kort fortalt drejer det sig om at være fødselshjælper for andre ved at navigere mellem forskellige interessesfære og foranledige en fælles vej mod innovation og omstilling,” siger Morten Hjort, der er uddannet erhvervsfilosof fra netop LPF.

I det Dansk Industri-støttede projekt We-economy, der arbejder med at identificere og beskrive nye tilgange til det at drive forretning, som er bedre egnet i en mere og mere indbyrdes afhængig økonomi, siger leder Peter Hesseldahl: ”For blot få år siden var det økonomiske sprog adskilt fra andre sfærer. Nu oplever jeg ikke blot en stærk entreprenørånd blandt yngre forretningsfolk, men også at det ikke kun drejer sig om penge. Det er helt naturligt for dem, at når de driver forretning, er det også en måde at handle på i forhold til sociale hensyn, klima, politik og kultur. Det hænger fuldstændig sammen for dem, og det giver sig udslag i en masse spændende nye forretningsmodeller, der giver os en tiltrængt fornyelse af erhvervslivet rolle i samfundet. Men det er klart, at hvis de skal lykkes, har de brug for kompetencer, der går på tværs af traditionelle discipliner.”

[box]Fra 2017 skal CBS spare 60 millioner kroner årligt. Sproginstituttet IBC og Instituttet LPF rammes af af de største sparekrav på hver 8 millioner ktroner svarende til omkring 10 professorer eller lektorer. Ledelsens kriterier for at pålægge et institut sparekrav har handlet om relativ institutstørrelse, indtjening msp hack 2017 på undervisning (STÅ-indtægter) og deres strategiske betydning for CBS.[/box]