[dropcap]I[/dropcap]mens stort set alle erhvervsfunktioner i større danske virksomheder har købt billet til business intelligence-toget, står mange CSR-afdelinger tilbage på perronen og venter. Finans-, marketing-, salgs- og logistikafdelinger mv. har i mange virksomheder længe været i vælten og har implementeret business intelligence-løsninger, hvor brugen af store datamængder skal sikre bedre ledelsesbeslutninger og den forretningsmæssige forankring.

Ledere fra 76 virksomheder vurderer, at kun meget få virksomheder bruger business intelligence (BI) og big data på CSR-området. Det er konklusionen, hvis det anerkendes, at Erhvervsfilosofi.dks analyse af 76 virksomheder er et billede på den generelle tendens på området. Kun 11 af analysens respondenter svarer ja på spørgsmålet, hvorvidt virksomheden benytter BI eller big data i CSR-sammenhænge. Kendsgerningen støttes af forskning fra Oxford University fra 2014, der ligeledes fastslår, at BI er et ukendt fænomen inden for bæredygtighed og erhvervsliv.

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”SE HVOR MANGE DER BENYTTER DATA I CSR HER” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]%CODE4%[/toggle]

”Det er beskæmmende, at big data spiller en meget lille rolle. Der er masser af data at hente i offentlige statistikker mv., som kunne bruges til at fokusere en virksomheds CSR-strategi. Måske der mangler dataanalytikere på CSR-området og i CSR-afdelingerne,” siger statsautoriseret revisor & CSR-ekspert Birgitte Mogensen fra Board Management.

[quote float=”left”]Erhvervslivet har et efterslæb i forhold til brugen af intelligent information i CSR-beslutningsøjemed[/quote]

Ehvervsfilosofi.dks analyse viser, at kun 18 procent af virksomhederne med sikkerhed fastslår, at big data og business intelligence bliver benyttet i relation til virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Med andre ord tyder meget på, at erhvervslivet har et efterslæb i forhold til brugen af intelligent information i CSR-beslutningsøjemed, hvis de vel at mærke som på andre funktionsområder ønsker at kvalificere beslutninger gennem dataindsigt. Omvendt kunne en forklaring være, at rådgiverne ikke formår at sammensætte løsninger, der er attraktive nok, eller at rådgiverne slet ikke tilbyder CSR-løsninger, hvor BI indgår. Som beskrevet i artiklen ”CSR-rådgivere melder vækst i umodent marked”, bærer CSR-rådgivningsmarked præg af en vis jomfruelighed, hvor kun CSR-rådgivere i de største revisions- og konsulenthuse ville være i stand til at levere CSR-rådgivning, som også inddrager business intelligence og big data.

[quote float=”right”]CSR har i mange virksomheder ofte været drevet af en ildsjæl uden ret store budgetter[/quote]

”Situationen var vel den samme for andre funktioner for år siden, og det er vel først inden for de seneste fem til ti år, at BI for alvor er blevet integreret. CSR har i mange virksomheder ofte været drevet af en ildsjæl uden ret store budgetter, men jeg tror, at vi om nogle år vil se, at data vil blive benyttet langt mere målrettet. Det vil være med til at effektivisere arbejdet med CSR samt højne videnniveauet og den beslutningsstøttende information. Der er få globale it-huse, der begynder at tilbyde BI-løsninger inden for CSR-området, det er på vej,” vurderer Helle Bank Jørgensen, der er ceo i det canadiske konsulentfirma B. Accountability. Hun er tidligere partner i PwC og har arbejdet globalt med bæredygtighed.

Den generelle tendens i retning af at bruge dataunderstøttelse i ledelsesbeslutninger og analyse er altså endnu ikke slået igennem inden for virksomhedens sociale ansvar.

COP21-aftalen i Paris var på mange måder symbolet, der signalerede, at erhvervslivet ser sig selv som en del af løsningen på en række klimaudfordringer, at det politiske system ligeså opfatter deres tilstedeværelse som en nødvendighed, samt at flere virksomheder melder om investeringer i klimavenlige løsninger. Det må betyde, at flere ledere kommer et skridt nærmere mod at skulle navigere efter den tredelte bundlinje – uanset om de reelt har indført den eller ej. Klima- og sociale mål har qua COP21 fået en lidt mere solid platform at agere ud fra. Der er næppe tvivl om, at beslutninger direkte relateret til den økonomiske bundlinje i stigende grad udspringer fra analyser baseret på store datamænger. Spørgsmålet er, hvad sociale og klimafaktorer og den p.t. manglende indsigt kommer til at betyde for ledelsesbeslutningerne i fremtidens klimaledelse og investeringer.

Det er netop inden for klima og miljø, at virksomheder vurderer, at rådgivningsbehov er stort, hvis de skal prioritere. ”Energi og ressourcer” topper listen efterfulgt af ”lederskab og etik” og ”klima og ressourcer” på henholdsvis anden- og tredjepladsen. Hvor ledelse og etik ikke umiddelbart er digitaliserbart, så er energi og ressourcer samt klima og miljø områder, der i stor stil er datakortlagt, og som helt konkret kan inddrages i  den beslutningsstøttende ledelsesinformation. Mange lande – herunder Danmark – har f.eks. veludviklede open data-initiativer, der stiller store mængder offentlige data til rådighed for erhvervslivet.

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”SE VURDERINGERNE AF CSR-RÅDGIVERBEHOV HER” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]%CODE5%[/toggle]

Observationen i Erhvervsfilosofi.dks analyse om manglende brug af big data i CSR er faktisk ikke overraskende. I 2014 konkluderede University of Oxford i rapporten ”Big Data and Environmental Sustainability: A Conversation Starter”: ”Big data, referring broadly to, “the ability of society to harness information in novel ways to produce useful insights or goods and services of significant value” (Mayer-Schönberger and Cukier, 2013, 9), has been heralded as, “the next frontier for innovation, competition, and productivity” (McKinsey Global Institute, 2011, 1). Despite these claims, a review of literature that highlights big data’s revolutionising effects across sectors and industries revealed that environmental sustainability is largely not yet part of the popular lexicon of big data in action.”

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”SE VURDERINGERNE AF CSR-RÅDGIVERBEHOV ift. FORRETNINGSPROCES” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]%CODE6%[/toggle]

Samme konklusion lyder fra SAP, en af verdens største leverandører af enterprise application software med næsten 300.000 kunder i 190 lande. Virksomheden skriver i juni 2015 på deres blog ”startupfocus”: ” While the technical and corporate arenas have experienced measurable success leveraging big data, the social arena falls leagues behind. Why? As of yet, there is a large discrepancy between the existence, accessibility, and usability of data driven information and its role in helping to alleviate social problems that plague societies on a global scale.”

Skriv et svar