[dropcap]L[/dropcap]ukningen af Rådet for Samfundsansvar er sket på en stærkt kritisabel måde. Det mener flere medlemmer af det nu nedlagte råd. Rådet har nemlig ikke fået mulighed for at afvikle mandatperioden med hverken afsluttende redegørelse for de seneste tre års arbejde eller resultater og anbefalinger til regeringens rammepolitik for erhvervslivets samfundsansvar.

Erhvervsfilosofi.dk erfarer, at erhvervsminister Troels Lund Poulsen bad Erhvervsministeriet aflyse de ellers planlagte afsluttende møder i henholdsvis september og november, hvor netop redegørelse for mandatperioden og anbefalinger skulle have været på dagsordenen. Aflysningerne skete uden yderligere forklaring, og først medio november modtog rådets medlemmer et brev fra ministeren om den permanente nedlæggelse. I brevet skriver Troels Lund Poulsen blandt andet: ”Rådets gode arbejde med CSR vil selvfølgelig indgå i den fremtidige erhvervs- og vækstpolitik.”

[quote float=”left”]Jeg har skrevet til ministeren, at jeg stiller mig til rådighed som næstformand for at afslutte arbejdet, men jeg ikke fået noget yderligere svar end det brev, som alle medlemmer har modtaget[/quote]

Regeringen kan selvsagt ikke drage nytte af rådets arbejde, eftersom den selv har nedlagt rådet, før det fik mulighed for at udarbejde en redegørelse og komme med sine anbefalinger. Meget tyder således på, at regeringen slet ikke har haft til hensigt at bringe de erfaringer og den viden, rådet har erhvervet sig gennem de seneste tre år, i spil. Rådets næstformand, generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl, undrer sig også over den måde, lukningen er sket på.

”Jeg har skrevet til ministeren, at jeg stiller mig til rådighed som næstformand for at afslutte arbejdet, men jeg ikke fået noget yderligere svar end det brev, som alle medlemmer har modtaget. For mig havde det været mest naturligt, at rådet havde fået lov til afslutte og konkludere på sit arbejde. De sidste møder var afsat til at samle op på de resultater og initiativer, vi har gennemført, og give råd til regeringen. Danmark har i henhold til OECD-regler en forpligtelse til at have en eller anden form for råd. Hvordan regeringen fremover vil løse det, ved jeg ikke,” siger Anders Ladekarl til Erhvervsfilosofi.dk.

Anders Ladekarl finder det sært, at regeringen på den ene side taler erhvervslivet op som løsningen på en lang række samfundsudfordringer, som relaterer sig til CSR-området, men samtidig ikke ønsker at forholde sig til den dialog, som rådet er platform for. ”Rådets medlemmer har ofte været uenige, men min vurdering er, at dialogen mellem ngo´er, erhvervsliv og interesseorganisationer har flyttet sig, og at aktørerne på rådets møder gennem de sidste tre år har fået større gensidig forståelse for hinanden og begrebet samfundsansvar. Jeg synes, det virker modsætningsfyldt, , at regeringen på den ene side ofte taler om erhvervslivets samfundsansvar og på den anden side nedlægger et forum med samme formål uden præcis at formulere, hvad man så vil,” siger Anders Ladekarl.

[quote float=”right”]Jeg synes, det virker modsætningsfyldt, at regeringen på den ene side ofte taler om erhvervslivets samfundsansvar og på den anden side nedlægger et forum med samme formål[/quote]

Erhvervsfilosofi.dk erfarer, at ingen af rådets medlemmer har været inddraget i lukningen, og beslutningen er alene truffet af ministeren uden foregående drøftelser med eller orientering af rådets medlemmer. ”Det ville have været hensigtsmæssigt, om ministeren havde givet sig tid til en sidste dialog med rådet, så værdifuld viden og års arbejde ikke gik tabt. Min vurdering er, at ministeren ved sin tiltrædelse på egen hånd har konkluderet lukningen uden at have fundet det nødvendigt at gå i dialog med rådet om fremtiden,” siger Anders Ladekarl.

Ministeren oplyser i brevet til medlemmerne: “Konkret er regeringen i færd med at se på, hvordan vi kan fortsætte dialogen med virksomheder og interessenter om virksomhedernes arbejde med at tage samfundsansvar og de socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe lokal vækst på en måde, der skaber størst mulig værdi for den enkelte virksomhed og samfundet. Jeg forventer at kunne præsentere en ny indsats i begyndelsen af 2016.”

Og der er mange spørgsmål relateret til virksomhedernes samfundsansvar, som kræver opmærksomhed og dialog. Det netop afsluttede COP21 samt hele flygtningeproblematikken er begge områder, hvor erhvervslivets ansvar italesættes af regeringen som en vigtig del løsningen. Også i relation til diskussionen om, hvorvidt selskabers skatteindbetalinger skal indgå som et samfundsansvarligt spørgsmål eller kun skal betragtes som en ren økonomisk disciplin, er et vigtigt område, der kræver et fokus – ikke blot i Danmark, men også globalt.

”Det er ingen hemmelighed, at der har været forskellige opfattelser af samfundsansvar på flere områder – f.eks. skattespørgsmålet – men det afgørende er jo, at der er et forum at debattere den type spørgsmål i. På det område synes jeg, at rådets forskellige interessenter netop samlet set har nuanceret og beriget debatten og vel egentlig også nærmet sig hinanden. Jeg håber derfor, at regeringens nye tiltag vil indeholde den mulighed,” siger Anders Ladekarl til Erhvervsfilosofi.dk

I Dansk Industri har direktør Tine Roed forståelse for lukningen og mener, at rådet har udspillet sin rolle. “Rådet har opnået fine resultater, og jeg har forståelse for, at rådet nu nedlægges, og at regeringen ikke har fundet behov for at ansætte en ny formand til de sidste møder,” vurderer Tine Roed.

Skriv et svar