[dropcap]H[/dropcap]vad har FN’s globale bæredygtighedsmål til fælles med bestræbelser på at skabe arbejdspladser for socialt udsatte i Danmark? Nok så meget, mener erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), der derfor har besluttet at forene de umiddelbart ret forskellige områder i et rådgivende forum. Det skal blandt andet diskutere virksomheders globale værdikæder, FN-mål, inklusion på arbejdsmarkedet og lokal sammenhængskraft.

Det nye Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er nedsat som en afløser for de to råd for henholdsvis samfundsansvar og socialøkonomiske virksomheder, som erhvervs- og vækstministeren nedlagde i slutningen af 2015. Han lancerede sit nye tiltag 23. februar på et pressemøde, hvor han forklarede, at de to områder ”hænger så godt sammen”, at det giver mening at kombinere dem i et enkelt forum.

[quote float=”right”]Man kan også samle for mange forskellige dagsordener under én hat[/quote]

”Jeg synes, at det før har været for kasseopdelt – så har man kun diskuteret CSR, så har man kun diskuteret socioøkonomiske virksomheder. Jeg synes godt, at man kan diskutere den fællesmængde, der er mellem de to vigtige indsatsområder,” sagde Troels Lund Poulsen til Erhvervsfilosofi.dk i forbindelse med lanceringen af det nye dialogforum på den socialøkonomiske it-virksomhed Boas Specialister i Kolding.

Ministeren tilføjede, at områderne nu vil få større politisk bevågenhed end tidligere, og at sammenlægningen reelt er en styrkelse af dem. Der skal dog mere til, mener Dansk Erhverv, for at bevare Danmarks styrkeposition på CSR-området.

”Samfundsansvar og bæredygtig forretningsudvikling er en alt for stor opgave, til at det kan løses med et dialogforum – initiativet her er fint, men det kan ikke stå alene,” siger Dansk Erhvervs CSR-chef, Louise Koch, i en pressemeddelelse (læs i øvrigt interview med Louise Koch her).

Troels Lund Poulsen og to medlemmer af det nye forum gjorde ved lanceringen klart, at diskussioner om vækst og jobskabelse vil være vigtige aspekter af dets virke. Formentlig vil der være et endnu større vækstfokus, end tilfældet var i de tidligere fora – Rådet for Samfundsansvar og Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder.

Nedlæggelsen af de to råd, der havde hver deres fokus, vakte en del kritik, både fra en række af rådenes egne medlemmer og iagttagere med kendskab til de to områder. Et medlem af Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder udtrykte for nylig over for Erhvervsfilosofi.dk netop frygt for, at hans område ville blive klemt, hvis det skulle blandes sammen med CSR og andre emner.

Selv om han nu hilser det nye tiltag velkomment og ser frem til at samarbejde med dialogforummet, er Jon Krog, direktør for brancheforeningen Selveje Danmark, fortsat en smule bekymret over sammenblandingen af de meget forskellige interesser: ”Det er hver for sig meget vigtige dagsordener, men det kan blive svært at kombinere dem. Man kan også samle for mange forskellige dagsordener under én hat,” konstaterer han.

Jon Krog har – sammen med blandt andre advokaten og eks-mf’en Line Barfod, der er med i det nye forum – netop oprettet en komité for socialøkonomi som ”svar på det vakuum, der opstod” efter lukningen af Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder og det tilhørende vækstcenter.

[quote float=”left”]Samfundsansvar og bæredygtig forretningsudvikling er en alt for stor opgave, til at det kan løses med et dialogforum – initiativet her er fint, men det kan ikke stå alene[/quote]

”Komiteen er sat i verden for at sikre, at det opbyggede momentum for socialøkonomi ikke glider ud i sandet,” skriver Selveje Danmark på sin hjemmeside. Dermed også sagt, at ledende folk i den socialøkonomiske branche finder, at deres område har brug for mere opbakning, end det nye dialogforum lægger op til at give.

Spørgsmålet er også, om de meget forskellige baggrunde og tilgange – nogle meget globale, andre meget lokale – som forummets 14 medlemmer bringer med sig ind i diskussionerne, vil kunne forenes. Såvel ministeren som flere af medlemmerne erkender, at dialogforummets palet er meget bred. Kendsgerningen er i hvert fald, at aktører med et globalt fokus ikke nødvendigvis har de store forudsætninger for at diskutere socialøkonomi i Danmark, og at de mere praktisk orienterede medlemmer med tilknytning til den socialøkonomiske branche omvendt kan mangle indsigt i de store globale spørgsmål.

Et medlem af det nye forum med en meget international tilgang er Lars Udsholt fra Dansk Missionsråds udviklingsafdeling. Han er også forperson for Globalt Fokus, en platform for 80 danske folkelige organisationer, der blandt andet arbejder med udvikling og humanitær bistand. Han erkender i lighed med flere andre af dialogforummets medlemmer, at det meget brede emnefelt kan blive ”en stor mundfuld.”

”Vi skal ikke gabe over det hele, men udvælge nogle særlige temaer. Og vi skal ikke tale os til rette om det hele. Sigtet er mere på samtalen, vi er jo ikke et besluttende organ,” siger Lars Udsholt, der også lægger vægt på vigtigheden af ikke kun at promovere egne kæpheste, men at lytte til og lære af kollegerne i dialogforummet.

Direkte adspurgt nævner han dog gerne nogle emner, som efter hans mening vil kunne føre til gode diskussioner blandt de 14 medlemmer. Blandt dem er anstændig beskæftigelse, arbejdsvilkår og virksomheders værdikæder; lokale og globale miljøpåvirkninger; og virksomheders skatteansvar.

Netop det sidste spørgsmål er meget oppe i tiden, men dialogforummets nyudnævnte formand, erhvervsmanden Dan Boyter, mener ikke nødvendigvis, at det emne vil blive taget op i diskussionerne. Også han erkender, at forummets meget brede sammensætning kan være en udfordring, men hans mål er at skabe fokus på nogle enkelte vigtige temaer og at forene det globale med det lokale.

”Når vi taler om FN-målene, kan vi se på, hvordan vi gør dem relevante for den enkelte virksomhed,” siger Boyter, der regner med at indkalde til det første møde i det nye forum i løbet af kort tid.

Det står klart, at alle medlemmerne går ind i arbejdet med åbne sind, nysgerrighed og ambitionen om at gøre en forskel. Men hvor meget denne uhyre bredt sammensatte gruppe mennesker med både globale og meget lokale dagsordener egentlig har at tale med hinanden om, står foreløbig hen i det uvisse.

[box]Dialogforum for samfundsansvar og vækst

Det nye forum har 14 medlemmer, hvoraf 9 – herunder formanden, erhvervsmanden Dan Boyter, er udpeget personligt af ministeren, og 5 er indstillet af forskellige organisationer. Blandt forummets opgaver er:

  • at indhente, udvikle og formidle international og national viden om tendenser inden for samfundsansvar og socialøkonomiske virksomheder
  • at fremme virksomhedernes engagement i opfølgning på FN-verdensmålene for bæredygtig udvikling
  • at fremme partnerskaber for samfundsansvar og vækst og samfundsgavnlige investeringer
  • at bidrage til regeringens videre politikudvikling på området

Forummet skal årligt afholde en konference, to til fire rundbordssamtaler samt udarbejde en årlig statusrapport til ministeren.

Medlemmer

Kommissorium

[/box]

 

Skriv et svar