[dropcap]A[/dropcap]ntallet af investorer, der inddrager bæredygtige faktorer i deres investeringsbeslutninger, er stigende, mens topledelsernes forståelse af betydningen heraf halter efter. Og selv om der stadig er et stykke vej til, før investeringsmidler i overvejende grad flyder mod inkluderende bæredygtige aktiver (f.eks. vindenergi) frem for ekskluderinger af det modsatte (f.eks. kul), peger nye observationer fra MIT på, at året 2016 alligevel har gode muligheder for at leve op til prædikatet ”the year of green finance”.

Det viser forskning fra professor of values leadership Gregory Unruh fra George Mason University, som står bag MIT Sloan Management Reviews årlige rapport ”Investing For a Sustainable Future”. Erhvervsfilosofi har på en skypeforbindelse drøftet indsigterne med ham.

[quote float=”right”]Bæredygtige faktorer har i stigende omfang indflydelse på investorers investeringsbeslutninger –  rapportens store datagrundlag gør, at vi nu kan bekræfte denne tendens[/quote]

”En af de mest interessante observationer er, at vi for første gang kan bekræfte, at den bæredygtige debat faktisk har indflydelse på mange professionelle investorers konkrete investeringsbeslutninger, samt at investorerne tager ESG-data og -informationer til indtægt i deres beslutninger. De seneste år vi har via interviews fået indikationer, men rapportens store datagrundlag gør, at vi nu kan bekræfte denne tendens,” siger Gregory Unruh til Erhvervsfilosofi.

Gregory Unruh har det seneste år ageret som sustainabilty guest editor for MIT Sloan Management Review. I den forbindelse udgav det amerikanske tidsskrift i sidste uge (11. maj 2016) rapporten ’’The 2016 MIT SMR/BCG Sustainability Report’’, der i samarbejde med Boston Consulting Group undersøger opfattelsen af ansvarlige investeringer blandt 7.011 investorer og topledere i 113 lande, heriblandt Danmark.

Rapporten konkluderer blandt andet, at dataværktøjerne til at vurdere ESG-faktorer (environmental, social og governance) i de seneste år er blevet bedre og mere nuanceret, hvilket har fået stigende betydning for beslutninger blandt investorer. ”De ESG-data, som i dag er tilgængelige, kan naturligvis diskuteres og vurderes kritisk, men de præsenteres i en form, som ligger meget tæt på tal i et excelark, og det gør, at investorerne føler sig trygge ved at benytte informationerne,” siger Gregory Unruh. Han peger på, at rapporten også viser, at virksomhedernes finansansvarlige og topledere ikke i samme omfang har forstået betydningen af denne ”ESG-data revolution”.

[quote float=”left”]Konkretiseringen af ESG-data gør det langt nemmere at præsentere forretningsværdi koblet til ESG[/quote]

”Vores resultater viser, at investorers opfattelse af betydningen af en bæredygtig profil overgår virksomhedernes opfattelse,” konkluderer Gregory Unruh.

Han henviser til, at rapporten afslører, at mange ledere stadig omfavner den konventionelle opfattelse, at investorer kun bekymrer sig meget lidt om organisationers præstationer på ESG-målinger. Ifølge rapporten mener 75 procent af de adspurgte chefer i investeringsselskaberne, at bæredygtige resultater er af meget væsentlig betydning for deres investeringsbeslutninger, mens kun 60 procent af topledelserne i virksomhederne deler samme opfattelse. Mange virksomheder ser dermed ud til at undervurdere de finansielle konsekvenser af en manglende CSR-strategi eller forretningsmodel, der integrerer bæredygtige initiativer. Denne forskel mellem investorernes forståelse og topledernes opfattelse af ESG-score skitserer en reel finansiel risiko for de virksomheder, der ikke er i synk med investorenes vurderinger.

”Konkretiseringen af ESG-data gør det langt nemmere at præsentere forretningsværdi koblet til ESG over for cfo´erne, der traditionelt har været – og mange steder stadigvæk er – en af de største barrierer for at iværksætte ESG-initiativer,” siger Gregory Unruh.

75 procent af de adspurgte investorer tror på, at bæredygtighed skaber konkret økonomisk værdi gennem omsætningsudvikling og højere effektivitet. Og mere end 60 procent af investorerne vurderer, at gode bæredygtige resultater reducerer virksomhedens risici og sænker virksomhedens kapitalomkostninger.

Rapporten kalder tendensen ”the rise of sustainability-oriented investors” og konkluderer, at ”many executives fail to see it.”

[quote float=”right”]Ved at benytte relaterede data kan investorerne sandsynliggøre risiciene forbundet med samfundsansvar[/quote]

De underliggende drivere bag investorernes stigende fokus på ESG-score forklarer Gregory Unruh med politisk fokus i relation til FN’s 17 verdensmål og COP21-aftalen fra Paris samt den stigende mængde tilgængelige ESG-data om alle tænkelige bæredygtige forhold i verden, lande, sektorer, brancher og virksomheder.

”Når investorerne vurderer, hvor de skal placere deres midler, kigger de typisk på bæredygtighed ud fra kriterier om effektivitet, vækstmuligheder og risici. Grundlæggende tyder meget på, at mange flere investorer end tidligere direkte forbinder bæredygtighedsresultater med forretningsdriften og dermed med investeringsbeslutningen. Især vurderinger af bæredygtige risici er interessant, fordi de ofte ikke optræder direkte i ESG-data. Men ved at benytte relaterede data kan investorerne sandsynliggøre risiciene forbundet med samfundsansvar, og det vil de efter min mening inddrage meget mere i fremtiden,” siger Gregory Unruh.

Rapporten viser dog også, at der stadig er et stykke vej, før kapitalen for alvor flyder mod de inkluderende bæredygtige forretningsmodeller, til trods for at der spores en kraftig udvikling i den retning. Det gælder amerikanske investeringer under SRI-kriterier (sustainable, responsible and impact invesments), hvor kun en af hver sjette investerede dollar placeres i dag. Balancen er dermed stadig noget skæv, men i faktiske tal fra 2014 til 2015 steg SRI-investeringer med hele 76 procent i USA.

”Det har taget ti år at få udviklet ESG-værktøjer, som reelt kan benyttes og kvalificerer bæredygtige investeringsbeslutninger. Jeg vil ikke gætte på, hvornår vi ser en større balance mellem inkluderende bæredygtige investeringer og ekskluderende. Det afhænger helt af, hvor de førende investorer placerer overliggeren,” vurderer Gregory Unruh afslutningsvis.

Skriv et svar