[dropcap]C[/dropcap]SR-ansvarlige i top-100 danske virksomheder har i gennemsnit 6,5 års CSR-erfaring, er i starten af fyrrerne, akademikere, og kønsfordelingen er stort set lige. Det viser Erhvervsfilosofi.dks kortlægning af danske CSR-ansvarlige. Se listen nederst i artiklen.

Opgørelsen indikerer samtidig, at CSR er meget forskelligt forankret i de respektive organisationer, og at der er store forskelle på, hvem de CSR-ansvarlige refererer til. På uddannelsesfronten præger de merkantile uddannelser billedet, men også kommunikationsuddannede, ingeniører og især kandidater inden for humaniora er bemærkelsesværdigt godt repræsenteret i feltet. Omkring 20 procent af de CSR-ansvarlige i Danmarks godt 100 største virksomheder har en videregående uddannelse inden for et af de humanistiske fag – typisk fra et af landets universiteter.

Overraskende i observationen er også, at CSR-funktionen er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. CSR har tidligere været et funktionsområde, som mange kvinder har sat sig på, men noget tyder nu på, at mangfoldigheden har gjort sit indtog, og at mændene er ved at indfinde sig på posterne i lige så høj grad som kvinderne.

[quote float=”right”]Det kan diskuteres, hvor CSR-opgaver hører hjemme, og på hvilket organisatorisk niveau det reelle ansvar praktiseres[/quote]

Observationen af høj mangfoldighed i forhold til kønsfordeling er dog behæftet med en vis usikkerhed på grund af den meget forskellige organisatoriske placering af CSR, hvor det i nogle organisationer er placeret lige under direktionen, mens ansvaret i andre virksomheder er indlejret i kommunikations- eller marketingfunktionen. Derfor kan det diskuteres, hvor CSR-opgaverne hører hjemme, og på hvilket organisatorisk niveau det reelle ansvar praktiseres. Alt efter opgørelse vil kønsfordelingen svinge, men under alle omstændigheder tyder meget på, at CSR-professionen i dag hverken er et typisk kvinde- eller mandefag.

Hertil kommer, om organisationer har etableret en CSR-komité, hvor både bestyrelse og direktion er repræsenteret. I disse virksomheder vil CSR-ansvaret typisk være mere selvstændigt repræsenteret end i virksomheder, hvor dette ikke er etableret. I organisationer med formelle governanceprocesser for CSR vil det kunne påvirke mangfoldigheden, idet der alt andet lige er flere mandlige chefer end kvindelige chefer i toppen af dansk erhvervsliv. Faktum er dog under alle omstændigheder, at CSR ikke os bekendt er særskilt repræsenteret på direktionsgangene. Hidtil eneste eksempel var Lise Kingo i Novo Nordisk, men efter at hun forlod medicinalkoncernen, er CSR ikke et selvstændigt område i direktionen i nogen dansk virksomhed.

Erhvervsfilosofi.dk har bedt bestyrelses- og CSR-ekspert ceo Birgitte Mogensen fra boardmanagement.dk om at vurdere listen over CSR-ansvarlige i forhold til uddannelsesbaggrund. “Det er givet, at en CSR-leder med en naturvidenskabelig uddannelse har mest fokus på CSR-områdets naturvidenskabelige aspekter såsom miljø og klima. Lige så givet er det, at en CSR-leder med en kommunikativ baggrund adresserer CSR-området over i en primær storytellingverden. CSR-lederen står samtidig oftest temmelig alene i virksomheden, fordi ingen andre ledere har indsigt i, hvad CSR-området favner. Dette stiller meget store krav til CSR-lederens kompetencer og indflydelseskraft, når CSR skal implementeres i virksomheden på strategisk niveau og gøre en reel forretningsmæssig forskel. Jeg ser, at kombinationen af disse fakta skaber den situation, at CSR ofte forbliver en CSR-skæv politik uden strategisk forankring,” siger Birgitte Mogensen.

[quote float=”left”]Faktum er dog, at CSR os bekendt ikke er særskilt repræsenteret på direktionsgangene[/quote]

I kommende udgivelser vil Erhvervsfilosofi.dk i øvrigt gennemgå både hvem CSR-ansvarlige konkret referer til i direktionerne, samt om organisationer har formelle governanceprocesser præciseret omkring CSR. Det vil vi gøre med henblik på at kortlægge kommandoveje, og hvor dybt og højt CSR reelt er forankret i de største danske virksomheder.

Der findes ikke megen teori om strategiske positioner eller tilgange inden for CSR-ledelse. CSR-ledelse har, som oversigten over CSR-chefer også viser i forhold til faglige kompetencer, meget forskellige udgangspunkter, hvad angår baggrund, erfaring og uddannelsesperspektiv. Dermed kunne meget tyde på, at CSR-ledelse også praktiseres på meget forskellige måder, selv om der igennem årene har sneget sig flere standarder ind i arbejdet med samfundsansvaret, f.eks. global compact-rapportering, FN-vejledninger og ISO-standarder.

“Det er forunderligt, at danske uddannelsesinstitutioner undlader at udvikle og udbyde uddannelser i CSR og CSR-ledelse. Vi vil så gerne være et innovativt og ”disruptivt” samfund, men på CSR-området er det fortsat ildsjæle med forskellige baggrunde, som må lade sig selvudvikle til at varetage danske virksomheders CSR-ledelse,” vurderer Birgitte Mogensen.

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”Se oversigt over CSR-ansvarlige i danske top-100 virksomheder” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]%CODE2%[/toggle]

(For Download af listen: Åben listen i eget vindue her)

 

Læs også artiklen ”Fremtidens CSR-chefer skal håndtere politiske emner

Skriv et svar