[dropcap]B[/dropcap]æredygtighedsanalyse: Med en omsætning på 16,7 milliarder kroner ramte Pandora i 2015 en økonomisk vækst på 40 procent i forhold til året før. Den globale smykkekoncerns vokseværk, der i 1. kvartal 2016 blev fulgt op af endnu en 34 procents stigning i forhold til samme periode kvartal år, udløser samtidig et stigende energiforbrug og øgede C02-emissioner fra transport. Til gengæld går genbrugsprocenten for affald fra produktionen i mere positiv retning med 83 procent i 2015 i forhold til 81 procent i 2014.

C02-emissioner fra transport og omfanget af energiforbrug til produktion er steget med henholdsvis 25,7 procent (fra 4.324 tons i 2014 til 5.435 tons i 2015) og 26,8 procent (fra 23.243.000 kWh i 2014 til 29.472.000 kWh i 2015). Pandoras bæredygtige nøgletal følger dermed moderat den økonomiske udvikling. Men stigninger på over 25 procent i energi og C02-emissioner må alligevel betegnes som en udfordring – og Pandora er da også i gang med at etablering af to nye fabrikker, som ud over øgede produktionsfaciliteter også vil påvirke de bæredygtige nøgletal i en mere positiv retning.

[quote float=”right”]Vi har i 2015 haft stort fokus på at få hele organisationen med[/quote]

”Vi er generelt tilfredse med årets bæredygtige resultater. Vi forsøger med rapporteringen at vise udviklingen og holde continuous improvement for vores samfundsansvar. Ikke alt kan følge trit med den forretningsmæssige succes, men vi oplever vigtige fremskridt og har i 2015 haft stort fokus på at få hele organisationen med,” siger vice president Claus Teilmann Petersen, Group CSR, Pandora.

Pandora omregner ikke energiforbruget fra produktionen til CO2-emissioner, hvilket er en bemærkelsesværdig stor svaghed i en ellers ganske omfattende redegørelse for årets bæredygtige indsatser. Reduktion af C02-emissioner er trods alt et helt afgørende nøgletal at formidle til omverdenen – herunder ”grønne’’ investorer ­– for at perspektivere indsatsten i forhold til målsætningerne i f.eks. COP21-aftalen om at begrænse den globale temperaturstigning. Dertil kommer, at Pandora måske forpasser chancen for at fremstå som den samfundsansvarlige foregangsvirksomhed, der sætter standarden for resten af branchen og andre børsnoterede selskaber. En position, som verdens største smykkefirma stræber efter – og vel også bør indtage.

”Vi har i rapporten ikke opgjort CO2-emissioner fra vores fabrikker. Den vigtigste målgruppe for vores CSR-rapportering er vores medarbejdere og partnere, og vi har besluttet at fokusere på selve energiforbruget, som har en direkte relevans i deres hverdag,” oplyser Claus Teilmann Petersen

[quote float=”left”]Den vigtigste målgruppe for vores CSR-rapportering er vores medarbejdere og partnere[/quote]

På positivsiden tæller, at Pandora i både 2016 og 2017 står klar med to nye produktionsfabrikker, der ifølge koncernen vil være LEED-certificerede (leadership in energy and environmental design). Det vil angiveligt få betydning for de samlede C02-emissioner, og det må forventes, at koncernen allerede næste år vil være i stand til at præsentere mere præcise nøgletal for sine CO2-udledninger for produktionen. Indtil da må omverdenen selv regne på, hvad koncernen udleder af CO2 fra de 100 millioner smykker, som produceres hvert år.

Det er naturligt, men ikke en ultimativ konsekvens, at udledninger og energiforbrug stiger i takt med økonomisk succes. Det afhænger af energikilderne bag. De to nye anlæg vil blive forsynet med 8.500 m2 solceller, ligesom koncernens genbrug af vand ifølge årsrapporten vil blive optimeret kraftigt: ”This new site will be a leadership in energy and environmental design (LEED) certified facility with 8,500 m2 of solar cells, and it will be capable of recycling up to 90 per cent of the water tapped and with other environmentally friendly features.”

”Vi forventer, at Pandora med de nye fabrikker (i Thailand, red.) vil kunne afkoble vores forventede vækst yderligere fra energiforbruget. Det skal blandt andet ske via lavenergibygninger, investeringer i højeffektive ovne og airconditionanlæg,” siger Claus Teilmann.

Velkendt dilemma
Ifølge årets etiske rapportering er det ikke kun vækst i output, der resulterer i øget energiforbrug. Med til regnestykket hører også en større kompleksitet i produktet og brug af aircondition. Pandora står dermed over for et velkendt bæredygtigt dilemma, der måske kan forløses med de nye fabrikker og energioptimerende teknologi. Koncernen ønsker såvel at tage hensyn til medarbejderne som at begrænse energiforbruget og reducere sine C02-emissioner. Det kræver grøn teknologi –  og meget tyder da også på, at Pandora er villig til at foretage de fornødne investeringer.

[quote float=”right”]Vi har derfor valgt at benytte etik som vores primære budskab[/quote]

Den kraftige økonomiske vækst har også betydet, at Pandora har ansat mere end 3.000 kunsthåndværkere i 2015. Samlet set har koncernen nu i alt godt 16.000 ansatte, heraf flere end 11.000 kunsthåndværkere i Thailand på smykkefabrikkerne. Det har medført et nyt code of ethics, som Pandora gennem kampagner og e-learning træner personalet i. Heri ligger også forklaringen på, hvorfor Pandora har valgt at kalde sin CSR-rapport for ethics report: ”Vi har rigtig mange ansatte i dele af verden, hvor CSR-begrebet ikke er velkendt. Vi har derfor valgt at benytte etik som vores primære budskab, da vi har ønsket at minere misforståelser i kommunikationen omkring vores etiske retningslinjer over for vores ansatte. Vi forsøger dermed at holde fokus på medarbejderadfærd og et etiske tankesæt,” siger Claus Teilmann Petersen.

Ligeledes har Pandora sat fokus på etik i leverandørkæden, hvor 150 udvalgte deltagere fra nøgleleverandører har deltaget i træningsprogrammer i 2015. Pandora ønsker af forretningsmæssige årsager ikke at oplyse antallet af koncernens samlede antal leverandører. Det gør det besværligt for læsere af rapporten at perspektivere indsatsten over for leverandører og står samtidig som den anden store svaghed i rapporteringen.

Overordnet betragtet fremstår Pandoras CSR-indsatser og -resultater – herunder rapporteringen – lidt over middel. Pandora har valgt at fokusere på medarbejdertrivsel samt udvikling af teknikker til genbrug, hvor der er skabt solide resultater. Det er ganske positivt, at Pandora leverer en factbook med en række relevante nøgletal – på kerneområder C02-emissioner for produktion og omfanget af leverandørscreeninger viser de dog svag transparens, hvilket trækker gevaldigt ned i det samlede indtryk af rapporteringen, ligesom 0-procenten for genbrug af vand ikke ser køn ud, selv om der er lagt fremtidsplaner for området, og procenten for øvrigt produktionsaffald er høj.

Omvendt er koncernen i gang med nye initiativer til at fremme udviklingen, og forhåbningen er, at de næste år vil præsentere en stærkere factbook med flere nøgletal.

Pandora er ikke på Newsweeks Globale Green Score eller på Sustainable Brand Index 2016, men rapporterer til Global Compact. Pandora er certificeret medlem af Responsible Jewellery Council.

[box type=”info”]Bæredygtigshedsanalyser – sådan gør vi

Erhvervsfilosofi.dk gennemgår løbende udvalgte større virksomheders bæredygtighedsrapporter, typisk kort efter at de udkommer. Vi udvælger markante områder i virksomhedens rapport om bæredygtige resultater, som analyseres og perspektiveres for at forstå virksomhedens sociale samfundsansvar i kontekst. Analysen tager udgangspunkt i oplyste bæredygtige nøgletal, der vurderes på baggrund af virksomhedens egne bæredygtighedsmål. Hvor det er muligt, perspektiveres dette til eksterne tal for at italesætte etik og forventninger til ansvarsgrad. Erhvervsfilosofi.dk vurderer ligeledes virksomhedernes forklaringer og kommunikation på områder, vi finder interessante for offentligheden. Dertil oplyser vi virksomhedens placering og seneste års udvikling globalt på Newsweeks Global Green Score, der måler på 8 bæredygtige parametre i forhold til omsætning, peers og historisk udvikling. Vi stiller desuden virksomheden en række spørgsmål, hvis svar inddrages i analysen som kommentarer.[/box]

Skriv et svar