[dropcap]F[/dropcap]lere danske børsnoterede banker yder på baggrund af ESG-data (environment, social og governance) rådgivning og giver anbefalinger om ansvarlige investeringer til både velbeslåede private og professionelle investorer. Bortset fra Danske Bank og Nordea har danske banker imidlertid selv svært ved at fremvise høje ESG-ratinger. Hvis bankerne alene lagde ESG-ratinger til grund for deres investeringsanbefalinger, ville de næppe med hånden på hjertet kunne anbefale kunder at investere i egne aktier.

[quote float=”right”]Størstedelen af de danske banker vurderes ESG-teknisk ikke at have en interessant investeringsprofil for investorer, der prioriterer bæredygtighed[/quote]

Danske banker rådgiver både professionelle og private investorer – i forskellige sammenhænge og med mange forskellige profiler. I rådgivningen indgår blandt andet ESG-information, som bankerne typisk køber af specialiserede ESG-dataleverandører.

Ifølge en gennemgang (se DK-oversigt nederst på siden), som Erhvervsfilosofi.dk har foretaget af danske og europæiske banker, er det kun landets to største banker, Danske Bank og Nordea, der selv scorer højt på ESG-ratinger.

Jyske Bank og Sydbank, som er henholdsvis Danmarks tredje- og fjerdestørste bank, er milevidt fra de ESG-scorer, som mange andre europæiske banker kan fremvise over for investorer, og begge banker placerer sig meget langt under gennemsnittet. Det viser en sammenligning baseret på data fra en række førende internationale ESG-ratingbureauer samlet på portalen CSRhub.com.

Størstedelen af de danske banker vurderes således ESG-teknisk ikke at have en interessant investeringsprofil for investorer, der prioriterer bæredygtighed højt. Nok er banker ikke det oplagte valg for samfundsansvarligt tænkende pensionsopsparere eller investorer, men i betragtning af hvor tydeligt mange banker slår på tromme for ESG-inddragelse i deres udbudte investeringsporteføljer, kan det undre, at flere banker tilsyneladende anlægger et noget tilfældigt og uambitiøst strategisk syn på ESG-rating af egen virksomhed.

I Sydbank hedder det: ”ESG indgår i investeringsbeslutningerne” og “for at sikre, at de investeringer, som Sydbank foretager, lever op til politikken for ansvarlige investeringer med ESG-indhold, har Sydbank indledt et samarbejde med GES Investment Services (GES).”

Sydbank inddrager altså i lighed med mange andre banker ESG-scorer fra en ekstern leverandører med henblik på at vurdere, om et selskab er samfundsansvarligt nok til at investere i, og – hvis det ikke er tilfældet ­– om risikoen er værd at løbe. Sydbank selv rates til at tilhøre blandt de 20 procent dårligste banker på ESG-målestokken i Europa og målt mod alle industrier blandt de 6 procent dårligst ESG-ratede i Danmark.

Jyske Bank oplyser på sin side for ansvarlige investeringer: ”Vi vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.” Men hvis Jyske Bank-aktien skulle indgå i analysen og investeringsbeslutningen, ville kunden konstatere, at aktivet Jyske Bank er blandt de 12 procent dårligst ESG-ratede banker i Europa og helt i bund i forhold til alle industrier i forhold til danske selskaber.

[quote float=”left”]Kun landets to største banker, Danske Bank og Nordea, scorer selv højt på ESG-ratinger[/quote]

Også Alm. Brand skriver på sin hjemmeside, at banken ”indarbejder ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.” Men Alm.Brand selv er på grund af manglende informationer – herunder sparsomme CSR-rapporteringer – slet ikke vurderet af flere af de vigtigste ESG-dataleverandører.

Spar Nord Bank og Nykredit er kun delvist vurderet, da der ikke er tilstrækkelig information til en fuld rating. Nykredit scorer dog vældig godt på delparametrene community, governance, employees og environment, og det må forventes, at en fuld rating for Nykredit ikke er langt fra at være tilgængelig. Spar Nord Bank vurderes kun på 2 af de i alt 12 delparametre.

Svækker banker deres egen investeringscase?

I takt med at ESG-parametre får stadig større betydning for, i hvilken skål investorerne lægger deres kapital, synes det mærkværdigt, at langt hovedparten af de børsnoterede danske banker slet ikke har fanget CSR-tendensen på radaren og har minimeret denne potentielle risikoomkostning for egen investeringscase. Både i forhold til investorer og dem selv.

Trods de mange ESG-leverandørers lukkede skotter (se separat artikel herom) for deres vurderingsmetoder, og hvilke komponenter der indgår i deres ratinger, må det antages, at det for en stor dels vedkommende bygger på de ESG-rapporteringer, som virksomhederne leverer til forskellige organer såsom UN Global Compact, Global Reporting Initiative, Carbon Disclosure Project med flere.

For at kunne rapportere om ESG-mål og samfundsansvar i det hele taget kræver det naturligvis, at virksomheden har noget at rapportere om. Det synes ikke at være tilfældet for mange af de næststørste banker i Danmark. Dermed svækker de potentielt deres egen investeringscase, hvis vi følger den logik, bankerne selv formulerer i forhold til den investeringsrådgivning, de yder: At ESG-mål inddrages og har økonomisk betydning for den samlede vurdering og resultat.

Ligesom det er velkendt, at præsten drikker brændevin, kan det naturligvis sagtens lade sig gøre at rådgive om ansvarlige investeringer uden selv at have en samfundsansvarlig profil.  Men ligesom en fordrukken præst kan opleves som syndig og utroværdig, må det for bankerne også være en tvivlsom affære at give gode råd om samfundsansvar og etik i investeringsøjemed uden selv at være i stand til at anbefale egen aktie ud fra et ESG-parameter.

Ser man bort fra Danske Bank, Nordea og til dels Nykredit, der har de mest veludviklede CSR-strategier og generelt rangerer højt på ESG-bureauernes lister, vil ingen dansk børsnoteret bank med god smag i munden kunne anbefale sig selv som en attraktiv aktie med en samfundsansvarlig profil.

Erhvervsfilosofi.dk har foretaget denne gennemgang på baggrund af CSRhub.com, der i sin rating inddrager data fra en række væsentligste ESG-leverandører, herunder Thomson Reuters, EIRIS, IW Financial, MSCI, RepRisk, Trucost og Vigeo, samt væsentlige rapporteringsinitiativer som Global Compact, Integrated Reporting, Global Reporting Initiative og Carbon Disclosure Project. I alt kan CSRhub hente data fra i alt 463 datakilder.

ESG-rating – top/bund danske banker

Company Overall Community Governance Employees Environment
Nordea 64 61 61 71 62
Danske Bank A/S 63 60 60 71 60
Sydbank A/S 48 41 49 39 59
Jyske Bank A/S 45 39 44 40 53
Nykredit Partially rated 70 61 68 72
Spar Nord Bank A/S Partially rated 58 70 NA NA
Alm. Brand Partially rated 51 58 76 63

Kilde: CSRhub.com
Skala 0- 100, 100 = bedst
Industrigennemsnit (Bank og Finans) = 54 (overall)
Danmark gennemsnit alle brancher = 58 (overall)

Skriv et svar