[dropcap]E[/dropcap]SG-teknisk analyse: Af alle brancher, som er repræsenteret på Nasdaqs Nordic Large Cap-indeks, placerer minidrift og ejendomssalg og -udvikling sig overraskende bedst i forhold til globale industripeers uden for Norden, hvad angår ESG-tekniske parametre (environmental, social og governance), det vil sige evnen til at skabe bæredygtig værdi over for investorer.

Generelt placerer alle nordiske virksomheder  sig godt, når optikken indstilles på brancheperspektiv. Men der er samtidig internt i brancherne meget store forskelle på de største nordiske virksomheders evne til at skabe bæredygtig værdi over for investorerne og andre interessenter.

Det viser denne analyse af alle branchers evne til at skabe bæredygtig værdi, målt som middelværdien for ESG-score for de nordisk virksomheder, der repræsenterer de observerede brancher. I analysen undersøges de største danske, svenske, og finske noterede virksomheder i Nasdaqs Nordic Large Cap-indeks, og der er indhentet ESG-ratings på alle virksomheder og udregnet middelværdien for brancher, hvor minimum tre nordiske virksomheder er repræsenteret.

Gtaf
ESG-teknisk analyse af nordiske virksomheder/branche

Industrier som biotek, olie og gas, kommunikationsudstyr, plastik og gummi med hver kun to repræsentante indgår derfor ikke i analysen, selv om der i disse brancher findes både ’CSR-ignoranter’ og ’CSR-frontrunners’, eksempelvis Novozymes i biotekbranchen.

Analysen viser, at både minidrift (uden olie og gas) og ejendomssalg og -udvikling placerer sig i markant højere percentiler end den finansielle sektor, fødevareingredienser og farma, hvor danske virksomheder som Danske Bank, Chr. Hansen og Novo Nordisk ellers trækker gennemsnittet op i deres respektive brancher.

 

Det er især den svenske minedriftsvirksomhed Boliden AB og finske Outokumpu, der trækker mineindustrien i top. Boliden, med en omsætning på 40 milliarder svenske kroner, udvinder metaller fra mineområder i Sverige, Norge, Finland og Irland. Selskabet har en stærk CSR-profil og formulerer selv, at selskabet har ”en forpligtelse til bæredygtig udvikling.”

Boliden placerer sig i 97-percentilen for hele den globale mineindustri, men ’kun’ i 79-percentilen i forhold til alle svenske virksomheder. Boliden præsterer dermed, ESG-teknisk set, bedre end 97 procent af alle verdens virksomheder inden for minidrift og 79 procent bedre end alle ESG-vurderede svenske virksomheder på tværs af brancher og industrier.

minningcomp
Percentile placeringer (ESG) for nordisk Large Cap virksomheder i mineindustri

Finske Outokumpu, der årligt sælger stål for godt 6 milliarder euro fra sine miner i blandt andet Kina, Finland, Tyskland, Mexico og USA, placerer sig  på den samlede ESG-score i 94-percentilen set i forhold til globale konkurrenter, men kun i 47-percentilen målt i forhold til alle finske virksomheder. Paradoksalt vil man med hjemmel i ESG-data dermed kunne hævde, at Outokumpu er en samfundsansvarlig superhelt i sin branche, men et sort får på hjemmebanen.

Bolidens samlede høje ESG-score hentes primært under kategorien ’environment’, hvor selskabet især har formået at imponere og ramme plet i ESG-dataleverandørernes metodologier i underkategorierne ’energy & climate change’, ’environment policy & reporting’ og ’resource management’. Selskabets ESG-tekniske høje rangering bygger – typisk ved brug af veludviklede CSR-rapporteringer – på observationer fra alle de væsentligste ESG-dataleverandører, herunder blandt andet Thomas Reuter, MSCI ESG, RepRisk ESG, TruCost og Vigeo. Desuden rapporterer selskabet til flere internationale anerkendte rapporteringsorganer som CDP Water Program, Global Reporting Initiative og UN Global Compact, der tillige indgår i analysen og antageligt trækker selskabet mod toppen med den overordnede placering i 94-percentilen i industrigruppen.

Samlet set er 35 ESG-datakilder tilgængelige for Boliden, hvoraf 20 er vægtet og vurderet egnet til denne analyse via ESG-portalen CSRhub. Boliden placerer sig i alle analysens fire ESG-hovedkategorier, ’environment’, ’community’, ’employees’ og ’governance’, over 50-percentilen i forhold til de mere end 16.000 virksomheder, som CSRhub portalen vurderer.

Det svenske mineselskab står dog mindre stærkt, men stadig over 50-percentilen i kategorien ’community’, der er styret af underkategorierne ’development & philanthropy’, ’human rights & supply chain’ og ’product’. Ikke overraskende for en virksomhed i mineindustrien er det subkategorien ’product’, der scorer lavest. Produktet jern og minindustrien generelt er en ganske svær øvelse at gøre til spiseligt kost for det omliggende samfund. Boliden placerer sig i 54-percentilen i forhold til alle 16.000 vurderede virksomheder – altså stadig i den bedre halvdel.

For de øvrige tre i mineindustrivirksomheder i det nordiske large cap-indeks, førnævnte finske Outokumpu, canadiske Lundin Mining Corp og svenske SSAB AB, gør det sig ligeledes gældende, at virksomhederne dumper i kategorien community’. Specielt SSAB AB viser dårlige takter med en placering i denne kategori i blot 22-percentilen. Den svenske stålkoncern bliver på baggrund af 15 af 33 mulige datasæt tillige placeret i 22-percentilen for kategorien ’governance’ og er dermed det mineselskab i Norden, der trækker industrien mod bund i forhold til evnen til at skabe bæredygtig værdi målt på ESG-tekniske parametre.

Skriv et svar