I Danske Banks omfattende analyse af Nets’ børsprospekt, som Erhvervsfilosofi.dk har gennemlæst, rejses der betydelig tvivl om effekten af Nets incitamentsprogram for selskabets topledelse. Danske Bank vurderer, at det fremlagte incitamentsprogram næppe vil understøtte den ledelsesmæssige kontinuitet i selskabet ud over den toårige lock-up-periode, som prospektet angiver.

Baggrunden er, at incitamentsprogrammet kun har rod i virksomhedens kommende overskud – EBIDTA – og dermed ikke understøtter ledelsens incitament til langsigtet værdiskabelse.

Danske Bank konkluderer: ”With the high management ownership and thereby potential capital gains from a potential listing of the company, one could ask to what degree stay-on bonuses of an aggregated DKK 60m will affect management´s decisions to stay on-board beyond the lock-up period.”

Danske Bank sætter altså spørgsmålstegn ved, om incitamentsordningen med en samlet værdi over to år på 60 millioner kroner har nogen reel betydning for kontinuiteten i ledelsen ud over lock-up-perioden. Med andre ord vurderes det, at incitamentsordningen ingen betydning har for ledelsens langsigtede beslutninger, og derfor er der konkret risiko for, at ledelsen prioriterer de kortsigtede gevinster i forbindelse med børsnoteringen.

Danske Bank skriver videre: ”The post-incentive programme has the weakness that the parameters can be manipulated if there is a wish for it. This is related only to adjusted EBITDA, as it can be boosted through acquisitions The programme has no reference to free cash flow or return on invested capital (ROIC).”

Danske Bank hæfter sig dermed ved, at Nets’ incitamentsprogram for ledelsen ikke er bundet op til mere langsigtede nøgletal. I princippet kunne Nets’ ledelse ud fra de oplyste forhold i Danske Banks analyse og alt andet lige vælge at gøre kapitalindskuddet fra børsintroduktionen til overskud på bundlinjen og dermed optimere bonusordningerne.

Enhver ny investering fra eventuelle frie pengestrømme vil modarbejde ledelsens bonusudbetalinger. Ligeledes har ledelsen i princippet heller intet incitament til at øge afkastet af den investerede kapital, hvis beslutninger herom rækker ud over lock-up-perioden.

I forhold til åbenheden omkring kommunikationen af incitamentsordningen oplyses det i øvrigt i analysen, at tilgængelige informationer om ledelsens kompensationer er begrænsede, men det forventes, at Nets vil offentligøre mere op til selve børsnoteringen.

Konklusionen i forhold til et ESG-perspektiv – herunder specifikt på governancekvaliteten – er altså, at Nets er sparsom med oplysninger, samt at de ordninger, der trods alt er kendskab til, har store mangler i forhold til at vurdere investeringen i et længere perspektiv end selve børsintroduktionen. Ledelsen bliver ganske enkelt kun belønnet for at tænke kortsigtet.

Nordea, der har Nets som storkunde i forbindelse med børsnoteringen, nævner kun incitamentsordningen i sin analyse med ganske få linjer.

Nets med svag ESG-profil og ingen samfundsansvarlig identitet

Støvsøger man i øvrigt det officielle børsprospekt for formuleringer om CSR eller konkrete strategiske positioner på samfundsansvar, behøver man ikke skifte posen foreløbig. Den forbliver ganske enkel tom for både seriøse samfundsansvarlige indsatser og diskuterbare resultater, som ofte på godt og ondt kendetegner CSR-strategier, rapporter og resultater.

Trøster man sig som investor med interesse for samfundsansvar med at nærlæse CSR-afsnittet i Nets’ seneste årsrapport, er skuffelsen mindst lige så udtalt. De blot to sider tekst og lidt flere naturfotos afslører kun få konkrete resultater: 57 procent mindre energiforbrug fra rejseaktivitet, 7 procent mindre energiforbrug fra bygninger, 20 procent mindre papirforbrug og 9 procent mindre affald. Selv om man indregner donationen til Danmarks Indsamlingen på 50.000 kroner, der også nævnes, kan CSR-rapporten og dens substans langtfra svinge sig op på niveau med andre børsnoterede virksomheder med milliardomsætning.

Det er med andre ord meget svært at få øje på Nets som aktør i den samfundsansvarlige debat i tråd med tendensen om aktiv etisk stillingtagen til samfundsfordringer, f.eks. som formuleret i FN´s 17 verdensmål eller COP21-aftalen. Nets er uden samfundsansvarlig profil. Det til trods for at ejerne nu spørger de finansielle markeder om kapital til den fortsatte vækst.

Uanset hvordan markedet fastlægger den endelige aktiepris, vil nye investorer altså stå med en aktie i et selskab, hvis ESG-profil og professionelle CSR-identitet er så beskeden, at den kan sammenlignes med en mindre, ejerledet virksomhed placeret i det lokale industrikvarter.

Få konkrete CSR-resultater

Nets har etableret en række etiske retningslinjer, der beskriver rammerne for selskabets principper om ansvarlig forretningsførelse i forhold til menneskerettigheder, leverandørkæder, klima og miljø samt sociale indsatser. Heri stiller Net en række forventninger op til samarbejdspartnere og sig selv.

Selv om retningslinjerne i sig selv er en fornuftig ramme, så synes resultaterne og opfølgningen på dem at være ikkeeksisterende. F.eks. nævner Nets flere gange UN Global Gompact (UNGC) og formulerer endda, at selskabet selv rapporterer efter principperne heri. ”Nets’ CSR strategy is based on the ten principles set out in the UN Global Compact (…),” hedder det. Men Nets deltager ikke i UNGC-initiativet og er ikke at finde på listen over hverken aktive eller inaktive virksomheder.

Nets’ CSR-rapportering tæller altså ikke som UNGC-deltagelse, selv om selskabet hævder at rapportere efter principperne heri. Nets’ CSR-rapport er ikke revideret efter internationale standarder for området af ekstern tredjepart, og de sparsomme CSR-resultater står derfor helt for Nets’ egen regning.

Nets har ifølge CSR-rapporteringen implementeret ISO-standarden 14000 om environmental management, men interesserede får ingen viden om, hvad dette arbejde har betydet, hvilke resultater der er opnået, og hvad de fremtidige initiativer går ud på, andet end at ”in 2016, we will continue to raise awareness of our environmental policy throughout the organisation.”

Miljøstrategien har selskabet valgt ikke at fortælle yderligere om.

Skriv et svar