[dropcap]E[/dropcap]SG-analyseNovo Nordisk er efter et års pause igen at finde på det prestigefyldte Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe), der i sidste uge blev offentliggjort. Novo Nordisk, der i 17 år i træk har figureret på DJSI World, opnåede sidste år ikke tilstrækkeligt med ESG-point til optagelse i Dow Jones´ europæiske indeks.

novo-esg-udvikling
Novo Nordisk udvikling i ESG-rating er primært drevet af kategorien “Environment”(Kilde: CSRhub)

Men nu er Novo Nordisk altså tilbage på listen, og selvforståelsen som en af verdens og Europas førende bæredygtige virksomheder er atter intakt. Comebacket er primært drevet af en stærk udvikling i ESG-kategorierne ’environment’ og ’social’, mens governancescoren udvikler sig langsommere. Underkategorien ’board’ viser i et andet sæt ESG-data en negativ tendens over de seneste år, der måske kan forklare den langsommere, men stadig positive udvikling i governancekategorien.

Selv om oplysninger om de bagvedliggende ESG-vurderinger i DJSI Europe er så hermetisk lukkede, at selv Novo Nordisk ifølge vores oplysninger ikke endnu kender alle tilgrundliggende forklaringer på udviklingen, gør vi her på Erhvervsfilsofi.dk alligevel et forsøg på at spore nogle mulige forklaringer på både comebacket i det bæredygtige indeks og årsager til sidste års afvisning.

Sidste års udelukkelse af indekset kan hænge tæt sammen med, at Novo Nordisk med CSR-direktør Lise Kingos afgang i 2014 valgte at gøre bæredygtighed til et integreret forretningsområde for alle direktionsmedlemmer. Derved mistede koncerndirektionen måske noget af den samfundsansvarlige fokus, som en udpeget direktør kan og skal tilføre et område, og som historisk har været en hjertesag for Novo Nordisk.

[quote float=”right”]Sidste års udelukkelse af indekset kan hænge tæt sammen med, at Novo Nordisk med CSR-direktør Lise Kingos afgang i 2014[/quote]

Novo Nordisks CSR-strategi er ideelt set udtryk for et meget moderne CSR-engagement, hvor samfundsansvaret er fuldt integreret i alle dele af forretningen – præcis sådan som mange virksomheder gerne ser idealscenariet for CSR. Men fortællingen om Novo Nordisks tredelte bundlinje og samfundsansvar i det hele taget kan have mistet pusten i tiden umiddelbart efter selskabets beslutning om at ’opgradere’ CSR til et anliggende for alle. Det kan i det samlede billede have kostet Novo Nordisk ESG-point og dermed også på aktiekursen på den mellemkorte bane.

ESG-score styrket på klima- og miljørapportering

Omvendt er Novo Nordisk´ comeback i DJSI Europe et stærkt argument for, at strategien om integreret CSR nu endelig virker og har bidt sig fast i ESG-vurderingerne.

Ifølge ESG-ratingen fra RobecoSam, der ligger til grund for aktieindekset DJSI Europe, er det især på klima- og miljøområdet, at Novo Nordisk henter point i forhold til den samlede ESG-score på 81 – svarende til en placering i 84-percentilen i indekset.

[quote float=”left”]Novo Nordisks selvforståelse som en af verdens og Europas førende bæredygtige virksomheder er atter intakt[/quote]

Som Erhvervsfilosofi.dk i en tidligere analyse af Novo Nordisks CSR-rapport har konstateret, præsterer selskabet en god udvikling på nøgletal relateret til miljø og klima. Selskabet har formået at reducere sine C02-emissioner med 11 procent på baggrund af en stigning på 9 procents stigning i energiforbrug og en økonomisk omsætningsvækst på 22 procent (2015).

Denne C02-reduktion har RobecoSams ESG-rating også fanget, hvilket betyder, at Novo Nordisk løfter sin environmentscore til 81 i år mod 70 sidste år. Især i underkategorien ’operational eco-efficiency’ løfter scoren sig betydeligt og placerer Novo Nordisk i 77-percentilen i kategorien i DJSI Europe. Fremgangen rangerer også Novo Nordisk solidt i forhold til peers i den farmaceutiske industri, hvor gennemsnittet i følge RobecoSams ESG-vurdering er en beskeden score på 32.

Status quo på skatteforhold løfter ESG-rating

Til grund for noteringen på Dow Jones´ europæiske bæredygtige indeks ligger især tre scorer fra RobecoSam, der placerer Novo Nordisk blandt de absolut bedste virksomheder på de respektive områder.

Novo Nordisk placerer sig flot i 100-percentilen på henholdsvis ’tax strategy’, ’environment reporting’ og ’corporate citizenship and philantropy’. Igen er det klima- og miljødimensionen environment reportering, hvor en af de største stigninger kan spores. Men det bemærkes, at det højaktuelle samfundstema tax strategy i dette års bæredygtige vurderinger løftes fra sidste års score på 73 til 85 i år.

Det betyder, at Novo Nordisk placerer sig blandt de allerbedste i forhold til åbenhed og information om koncernens skattepolitik. Det kunne antyde, at kommunikation om skatteforhold og politikker i Novo Nordisk er blevet opprioriteret siden ’fadæsen’ i 2013, hvor selskabet oplevede en sag om skattely, der kun sparsomt fik ord med på vejen i deres efterfølgende integrerede årsrapport. Nærlæst synes der i virksomhedens skattepolitik eller formuleringer herom ikke store forskelle fra dengang til nu, hvorfor udviklingen ikke umiddelbart kan forklares gennem officielle dokumenter eller rapporteringer.

Derfor skal ESG-ratingen på skatteområdet nok læses i lyset af den generelt stigende åbenhed omkring skattestrategier i erhvervslivet. Dertil kommer især det forhold, at Novo Nordisk os bekendt ikke længere lider under en aktuel ømtålelig skattesag, og det har kunnet medvirke til at ’normalisere’ ESG-scoren i positiv retning set i forhold til 2014.

Sammenlignes RobecoSam´s ESG-vurderinger med ESG-platformen CSRhub, fremkommer flere interessante observationer.

I RobocoSams tre hovedkategorier, ’economic dimension’, der kan betragtes som en governancekategori, ‘environment dimension’ og ‘social dimension’, placerer Novo Nordisk sig i henholdsvis 91-, 82- og 95-percentilen. Samlet set giver det Novo Nordisk en overordnet placering i 93-percentilen af alle virksomheder både i henhold til RobocoSams ESG-rating og CSRhub.

Ifølge CSRhub er det i lighed med RobocoSam governancescoren, der udvikler sig langsomst i forhold til Novo Nordisk. Samlet ligger Novo Nordisk stadig i den bedre halvdel, udtrykt som en placering i 52-percentilen. Men i de underliggende kategorier, der styrer governancekategorien, ses en negativ tendens i subkategorien ‘board’, der for de seneste 5 år falder fra 59 til 52.

I percentiler placerer CSRhub aktuelt Novo Nordisk i 46-percentilen på boardkategorien ­– altså i den dårligste halvdel af samtlige 16.000 ratede virksomheder i databasen.

Negativ ESG-udvikling i kategorien board

Kategorien ’board’ hos CSRhub, der er baseret på flere førende ESG-leverandører – eksempelvis Thomson ReutersEIRISIW FinancialMSCIRepRiskTrucost og Vigeo – dækker blandt andet over ”virksomhedens effektivitet i at følge best practice i corporate governance-principper relateret til bestyrelsesmedlemmer”, ”uafhængig beslutningstagning gennem erfarne, forskellige og uafhængige bestyrelsesmedlemmer”, ”effektivitet i best practice i forbindelse med bestyrelsesaktiviteter og -funktioner” samt ”bestyrelsesudvalg, struktur og sammensætning”.

nov-governancescpore
Novo Nordisk udvikling i ESG-rating på Governance og underliggende kategorier (Kilde: CSRhub)

Forklaringerne på, at Novo Nordisk falder tilbage i boardkategorien, er ligesom som så mange andre ESG-ratinger ikke helt entydige, men skal øjensynlig søges i selskabets evne til at udvikle sit bestyrelsesarbejde set i forhold til andre selskaber (det er altid en relativ score). Altså at flere selskaber har været mere udviklingsaktive på området og derfor har overhalet Novo Nordisk i ratingen. ESG-score og bæredygtig værdi er blevet et globalt konkurrenceparameter.

Mere konkret kunne en forklaring også være, at Novo Nordisk ikke lever op til anbefalinger om uafhængighed i nogle komiteer, og man kan dels stille spørgsmål ved, om mangfoldigheden i bestyrelsen er i balance, dels om antallet af år, som bestyrelsesmedlemmer har siddet, er ideelt – eksempelvis har formanden siddet i snart 12 år, og det kan potentielt svække ESG-scoren.

Dertil kommer som tidligere nævnt, at CSR med Lise Kingos afgang måske i tiden lige herefter mistede pusten, og at der ikke umiddelbart er fuld gennemsigtighed i bestyrelsesevalueringer, der os bekendt ikke offentliggøres.

[toggle title_open=”Close Me” title_closed=”Generelle observationer fra 2016 Dow Jones Sustainability Index” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Observationer fra 2016 Dow Jones Sustainability Index

Årets gennemgang af Dow Jones Sustainability Index giver indsigt i de forretningsmæssige bæredygtige praksisser i verdens største virksomheder. Nedenfor er de mest bemærkelsesværdige observationer fra 2016, ifølge Dow Jones selv.

Kriterier, hvor verdens største virksomheder scorede højeste i 2016:
– Codes of business conduct
– Corporate governance
– Environmental policy & management systems

Kriterier, hvor verdens største virksomheder scorede lavest i 2016:
– Operational eco-efficiency
– Human capital development
– Materiality (new criteria in 2016)

Her udvikler virksomhederne sig mindst i forhold til sidste år:
– Labor Practice Indicators and Human Rights: -34.82 procent

Her udvikler virksomhederne sig mest i forhold til sidste år
– Corporate citizenship and philanthropy: +22.09 procent

[/toggle]

Skriv et svar