[dropcap]C[/dropcap]arlsbergs mindre, men vigtige tredjekvartalsopjustering af indtjeningsprognosen for 2016 kunne meget vel være ledsaget af en ditto for koncernens bæredygtige mål.

Erhvervsfilosofi.dks årlige ESG-peergruppeanalyse viser nemlig, at Carlsberg befinder sig i den absolutte top blandt globale bryggerikoncerner, hvad angår ESG-rating. For første gang er den danske ølgigant et skridt foran konkurrenten SABMiller, som sidste år blev overtaget af en anden CSR-fronløber, Anheuser-Busch InBev.

Førerpositionen kombineret med opjusteringen af indtjeningsprognosen skruer alt andet lige forventningerne op til, at Carlsberg for 2016 kommer i mål med endnu flere bæredygtige projekter, og at nøgletallene herfor tilsvarende ser bedre ud end sidste år.

Carsberg ESG Peergruppesammenligning
Carsberg ESG Peergruppesammenligning

Carlsberg et af de selskaber, der har iværksat overvældende mange bæredygtige projekter. Selv om Erhvevsfilosofi.dk i en bæredygtighedsanalyse tidligere på året satte spørgsmålstegn, ved, om Carlsberg trods alt har taget munden for fuld, så må forventningerne til koncernens bæredygtige præstationer med en ESG-position som frontløber nu være øget – ditto en bedre bundlinjeprognose med tilhørende større mental selvtillid.

Carlsberg placerer sig med sin overordnede ESG-score på 63 imponerende i 91-percentilen af alle virksomheder, det vil sige blandt de 9 procent bedste virksomheder overhovedet.

Dermed er Carlsberg bedst af de selskaber, der indgår i denne ESG-peergruppeanalyse, til at levere bæredygtig værdi til sine investorer, og blandt de 9 procent bedste af alle godt 16.000 ratede virksomheder, som er vurderet efter CSRhubs metode, som danner baggrund for denne analyse. Carlsberg præsterer dermed bedre på ESG-parametre end belgiske Anheuser-Bush, engelske SABMiller, hollandske Heineken og amerikanske Molson Coors Brewing Company.

Carlsberg har længe kæmpet med SABMiller om førerpositionen inden for ESG, men aldrig tidligere har Carlsberg været foran sin engelske konkurrent. Men i marts 2016 overhalede Carlsberg SABMiller med et enkelt ratingpoint og har i den seneste opdatering fra juli 2016 fastholdt førerpositionen. Set i en lidt længere bagudskuende tidshorisont er det dog ’governance’-scoren, der trækker den samlede udvikling op, idet scoren siden 2013 har løftet sig fra 51 til 58. Et sådan markant løft er med til at sikre en vis bund i den samlede score.

carlsberg-udviklng
Carlsberg ESG udvikling alle kategorier (2013-2016)

Den gode udvikling i kategorien ’governance’, der underliggende drives af resultater i subkategorierne ’board’, ’leadership ethics’ og ’transparency & reporting’, viser, at bestyrelsesformand Flemming Besenbacher udtalte fokus på bæredygtighed tilsyneladende har haft en effekt på Carlsbergs ESG-rating. Det er på den baggrund også naturligt, at Besenbacher i sidste måned blev udpeget til at stå i spidsen for det advisory board, som skal rådgive regeringen om cirkulærøkonomi. Et område, som Carlsberg har erfaringer med gennem det velkendte eksempel med træfiberølflasken, der blev lanceret tidligere i år.

Carlsbergs solide rating placerer koncernen i 90-percentilen for branchen som helhed og i 68-percentilen for samtlige danske virksomheder. Hvor ESG-udviklingen har været mest udtalt i kategorien ’governance’, er det til gengæld i kategorierne ’environment’ og ’employee’, vi finder de højeste ratings, der giver placeringer i henholdsvis 78- og 84-percentilerne.

Vi må vente, til Carlsberg offentliggør sin CSR-rapport til foråret med at se, om førerpositionen kommer til udtryk i konkrete forbedringer i forhold til de bæredygtige mål, virksomheden selv har sat sig. Men der er øgede forventninger.

Peergruppeselskaberne i denne sammenligning er inspireret af Infinancials.com og Morgningstars industripeers under Carlsberg.

Sammenstillingen i ESG-scoren er baseret på mellem ni og elleve primære datakilder, herunder data fra Thomas Reuter, MSCI, RepRisk, TruCost og Vigeo, samt forskellige rapporteringsorganer. Antallet af primære datakilder gør sammenligningen troværdig.

Skriv et svar