[dropcap]D[/dropcap]en globale smykkeproducent danske Pandora markerer sig noget over gennemsnittet i denne ESG-peergruppeanalyse. Pandoras ESG-score trækkes især op af indsatser i kategorien ’community’, der blandt andet omfatter prioritering af etiske retningslinjer og fokus på menneskerettigheder i relation til underleverandører og medarbejdere. Pandora placerer sig dermed globalt set flot i 73-percentilen på den overordnede score ­­­– lige efter de allerbedste i peergruppen.

Pandora, hvis seneste kvartalsregnskab viste en økonomisk omsætningsvækst på 21 procent, har med stigende aktiekurs gennem de sidste to-tre år ­– trods kursbump den senere tid – længe været en succeshistorie blandt investorer.

Pandora formår også på ESG-parameteret at placere sig solidt i gruppen lige efter de stærkeste bæredygtige konkurrenter, der i denne ESG-sammenligning tæller schweiziske The Swatch Group Ltd og det franske luksusbrand Christian Dior, Hermès International og LVMH.

Pandora er med en aktuel overordnet score på 58 lige i hælene på de to førende, Christian Dior og LVMH, der med aktuelle scorer på henholdsvis 60 og 62 topper listen.

 

Pandora ESG Peergruppesammenligning
Pandora ESG Peergruppesammenligning

 

Pandora har i alle fire ESG-kategorier – ’community’, ’employee’, ’governance’ og ’environment’ – siden ultimo 2013 været placeret stabilt over scoren 50. Stærkeste udvikling skal spores i kategorien ’employees’, hvor scoren aktuelt er 61. Underliggende drivere for kategorien ‘employee’ er ’compensation and benefit’ samt ’training, health and safety’. Det ser således ud til, at Pandoras arbejde med etiske retningslinjer i forhold til medarbejdere og medarbejdertrivsel generelt kan aflæses på ESG-scoren.

Det er desuden værd at bemærke, at Pandora i subkategorien ’human rights and supply chain’ outperformer alle peergruppeselskaber i denne sammenligning.

’Human rights and supply chain’ er medstyrende for hovedkategorien ’community’, der omfatter virksomhedens engagement og effektivitet i det lokale, nationale og globale samfund, hvor den gør forretning. Pandora bliver dermed belønnet på ESG-scoren for at have haft stærkt fokus på etik og menneskerettigheder i leverandørkæden, blandt andet via træningsprogrammer for en række centrale leverandører, samt for at prioritere oplysning om etiske retningslinjer og menneskerettigheder til det kraftigt stigende antal medarbejdere.

 

Pandoras ESG udvikling alle kategorier (2013-2016)
Pandoras ESG udvikling alle kategorier (2013-2016)

 

Selv om Pandora i sammenligningen er kommet i uvant fint selskab med luksusvareproducenter, viser ESG-ratingen, at selskabet med en samlet score på 58 målt på ESG-nøgletal præsterer solidt, altså et godt stykke forbi the tipping point på 50, der er grænsen mellem en lav og høj score i udfaldsrummet 0 og 100 i CSRhubs metodologi, som ligger til grund for denne peergroup-ESG-analyse.

Hvor The Swatch Group Ltd, Hermès International, LVMH og Christian Dior tilhører branchen textiles & apparel, er Pandora placeret i branchen luxury goods & cosmetics. Pandoras aktuelle gode placering står i det lys en anelse i skyggen af topformerne Christian Dior og LVMH, fordi den gennemsnitlige ESG-score for alle virksomheder i luxury goods & cosmetics er 3 ratingpoint højere end for virksomheder i textiles & apparel.

Pandora sniger sig med andre ord ’kun’ pænt over gennemsnittet, mens LVMH og Christian Dior i deres branche markerer sig som topperformere, hvad angår ESG-scoren.  Pandoras aktuelle score på 58 skal derfor læses i skæret af en gennemsnitlig ESG-score for branchen luxury goods & cosmetics på 55, mens topperformernes (LVMH og Christian Dior) respektive ESG-score på 62 og 60 skal spejles i gennemsnitsscoren på 52 for textiles & apparel.

Pandora holder med sin ESG-score, der rækker til en placering i 68-percentilen for branchen luxury goods & cosmetics, tilfredsstillende trit, mens Pandora blot er placeret i 48-percentilen, altså i den dårligste halvdel, sammenlignet med alle ratede danske virksomheder.

For de øvrige i peergruppeanalysen gælder det, at topperformerne LVMH og Christian Dior heller ikke scorer tilstrækkelig højt på ESG-ratingen til at kunne fremvise praleværdige percentile placeringer i forhold til franske virksomheder. Faktisk tyder meget på, at franske virksomheder generelt står stærkt (Ehvervsfilosodi.dk bringer i næste nummer en lande-ESG-analyse) på ESG-scorer, da LVMH’s og Christian Diors høje ratings kun rækker til placeringer i henholdsvis 40- og 33-percentilen målt mod alle virksomheder i hjemlandet. Til gengæld placerer de sig med en placering i henholdsvis 93-percentilen (LVMH) og 85-percentilen (Christian Dior) solidt i forhold til alle virksomheder i textiles & apparel.

The Swatch Group Ltd og Hermès International klarer sig ringest i denne sammenligning, dog med rimelige ESG-scorer, men langtfra nok til at kunne placere sig i nævneværdige percentiler i lande- eller brancheperspektiv.

Peergruppeselskaberne i denne sammenligning er hentet fra Infinancials.com industri-peers under Pandora.

Sammenstillingen i ESG-scoren er baseret på minimum ti primære datakilder, herunder blandt andet data fra Thomas Reuter, MSCI, RepRisk, TruCost og Vigeo. Det store antal primære datakilder gør sammenligningen troværdig.

Skriv et svar