[dropcap]D[/dropcap]et er ikke tilfældigt, at GN Store Nord på ESG-rating er et mulehår foran sin danske konkurrent, William Demant. GN Store Nord præsterer nemlig i kategorien ’governance’ på højde med de allerbedste globale CSR-frontløbere i verden og kan desuden fremvise innovative tiltag udi i etiske retningslinjer. Samlet set betyder det, at GN Store Nord lige akkurat slår William Demant på den samlede bæredygtighedsscore. Det viser Erhvervsfilosofi.dks årlige peergruppe-ESG-analyse.

GN Store Nord og William Demant - ESG-Peergruppesammenligning
GN Store Nord og William Demant – ESG-Peergruppesammenligning

De to danske konkurrenter på markedet for høreapparater, GN Store Nord og William Demant, er ikke de mest fremtrædende CSR-aktører blandt Danmarks mest værdifulde virksomheder i C20-indekset. Begge selskaber placerer sig da også akkurat på den rigtige side af scoren 50, der er grænsen mellem en lav og høj score i udfaldsrummet 0-100 i CSRhubs metodologi, som ligger til grund for denne peer-group sammenligning.

Begge selskaber har flere lighedspunkter ­- både økonomisk, branche og bæredygtigt – så man skal dybt ind i de underliggende drivere af de to selskabers ESG-rating for at finde gradsforskelle i selskabernes bæredygtighedsstrategier. Og her viser det sig, at det ikke er tilfældigt, at GN Store Nord i sammenligningen tildeles et enkelt ESG-ratingpoint mere end William Demant.

GN Store Nord henter primært sin overordnede ESG-score i kategorien ’governance’, hvor selskabet med en placering i 79-percentilen i forhold til alle 16.000 ratede virksomheder i portalen står markant stærkere end William Demant. GN Store Nord er samtidig kun et enkelt ratingpoint efter CSR-frontløberen i denne peergruppeanalyse, schweiziske Senova, der topper i alle fire ESG-kategorier i analysen: ’community’, ’employees’, ’environment’ og ’governance.”

Kigger man i GN Store Nords corporate goverance-politik, finder man blandt andet, at selskabet lever op til samtlige anbefalinger fra Komiteen fra God Selskabsledelse. William Demant derimod forklarer på fire punkter, hvorfor de ikke lever op til anbefalingerne. Det drejer sig blandt andet om bestyrelsens uafhængighed (anbefaling 3.4.2.), hvor William Demant ikke lever op til anbefalingen om, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige. Desuden har William Demant ikke etableret et vederlagsudvalg (anbefaling 3.4.7.) som Komiteen fra God Selskabsledelse også anbefaler.

GN Store Nord ESG-udvikling 2014-2016
GN Store Nord ESG-udvikling 2014-2016

GN Store Nord har på forfriskende vis også fornyet sine etiske retningslinjer med praktiske eksempler på typiske dilemmaer og løsninger hertil, som forskellige typer af medarbejdere kan støde på i deres daglige arbejde. Eksemplerne fremstår som innovative tiltag udi i etisk debatførelse og medfører også, at selskabet i subkategorien ’human rights & supply chain’ er blandt verdens 40 procent bedste virksomheder. Denne subkategori er underliggende styrende for kategorien ’community’.

Selv om eksemplerne måske fremstår nemme, så fremmer de og sætter fokus på en åben dialog om etik og de dilemmaer, som virksomhedsdrift medfører. Eksempelvis fremfører GN Store Nord i sine etiske retningslinjer:

Dilemma: Peters chef fremsætter ofte racistiske bemærkninger om en af kollegerne. Dette krænker Peter personligt, men fordi hans chef er involveret, føler han ikke, at han kan gøre indsigelse. Handling: Racistiske bemærkninger er uacceptable. Du har ret til at udtrykke din misbilligelse af den slags bemærkninger – uden frygt for gengældelse. Hvis du er utryg ved at henvende dig til din chef, skal du tale med HR-afdelingen, koncernens juridiske afdeling eller din chefs foresatte. Du kan også aflevere en anonym indberetning ved brug af GN’s whistleblowerhotline.”

Både GN Store Nord og William Demant er dog langt fra frontløberen i peergruppen: Senova. Senova præsterer ikke bare højt blandt konkurrenterne. Den schweiziske høreapparatproducent er blandt de 9 procent bedste virksomheder i verden, hvad angår ESG-rating. Til sammenligning placerer GN Store Nord og William Demant sig blot i henholdsvis i 31- og 25-percentilen.

Og værre står det faktisk til for de to danske C20-selskaber, hvis sammenligningen betragtes i en dansk sammenhæng. GN Store Nord er blandt de 13 procent dårligste, mens William Demant rammer de 10 procent dårligste virksomheder i sammenligningen med alle danske ratede virksomheder.

Senova rangerer højt i alle ESG-kategorier, mens de to danske konkurrenter kun i enkelte subkategorier formår at hæve sig op i den bedre halvdel. Undtagelsen er som nævnt GN Store Nord, der i kategorien ’governance’ rangerer højt i alle tre underliggende subkategorier: ’board’, ’leadership ethics’ og ’transparency & reporting.’

Også den anden store konkurrent, amerikanske Plantronics, opnår en høj overordnet rating, hvor det i sær er kategorierne ’community’ og ’employees’, der trækker ratingen op blandt de allerbedste i verden.

Skriv et svar