[dropcap]M[/dropcap]edicinalvirksomheden Lundbeck rangerer  nu overraskende et enkelt ESG-ratingpoint bedre end den normale danske bæredygtige darling i segmentet, Novo Nordisk. Det viser dette års peergruppeanalyse baseret på data fra ESG-portalen CSRhub. Lundbeck har således overtaget Novo Nordisks førerposition og er nu blandt verdens 5 procent bedste virksomheder til at skabe bæredygtig værdi. Novo Nordisk placerer sig blandt de 7 procent bedste.

De to danske medicinalrivaler er på ESG-parametre begge frontløbere og udkonkurrerer sammen med engelske GlaxoSmithKline (GLS) da også de øvrige valgte peers – amerikanske Eli Lilly, japanske Takeda Pharmaceutical og israelske Teva Pharmaceuticals – i Erhvervsfilosofi.dks årlige ESG-peergruppeanalyse.

 

ESG Peergruppesammenligning - farmaceutiske virksomheder
ESG Peergruppesammenligning – farmaceutiske virksomheder

 

De høje overordnede ESG-ratings placerer Lundbeck og Novo Nordisk på den generelle score ’overall’ i henholdsvis 95- og 93-percentilen, mens Lundbeck set i forhold til alle danske ratede virksomheder med en placering i 84-percentilen mod Novo Nordisks placering i 78-percentilen giver Novo Nordisk baghjul. Det er begge særdeles høje ESG-scorer, men overraskende er det, at Lundbeck nu har overhalet Novo Nordisk og dermed, ESG-teknisk set, er bedre til at konvertere sin bæredygtighedsstrategi til værdi for investorerne.

GLS står stærkest i feltet og slår alle i peergruppen på samtlige fire delkategorier,  ’community’, ’employee’, ’governance’ og ’environment’. Lundbeck følger godt med med førende GLS og slår altså nu Novo Nordisk på en bedre ESG-score i tre af fire delkategorier, hvilket overordnet fører til, at Lundbeck nu har en højere ESG-placering end Novo Nordisk. Kun i delkategorien ’community’, der omfatter virksomhedens engagement og effektivitet i det lokale, nationale og globale samfund, hvor virksomheden gør forretning, opnår Novo Nordisk en højere rating. I resten af delkategorierne scorer Lundbeck højere end Novo Nordisk.

Meget tyder dermed på, at Lundbecks CSR-indsatsområder i 2015 har sat sine positive spor i ESG-vurderingerne fra rækken af dataleverandører og rapporteringsorganer, der indgår i Erhvervsfilosofi.dks årlige ESG peergruppeanalyse. Alle fire ESG-kategorier viser for Lundbeck i foråret 2016 en stærkt opadgående udvikling, hvor især kategorien ’employee’ med et hop fra 59 til 71 trækker i positiv retning.

 

ESG-udvikling for Lundbeck. Alle kategorier 2014-2016.
ESG-udvikling for Lundbeck. Alle kategorier 2014-2016.

Lundbecks markante ESG-udvikling er især bemærkelsesværdig, fordi ESG-tal i sagens bæredygtige natur udvikler sig anderledes end aktiekurser. Frekvensen af hændelser, der kan påvirke scoren, er lavere, og CSR-strategier handler ofte om mere langsigtede mål og kulturelle påvirkninger, ligesom ESG-målinger som hovedregel er relative i forhold til andre virksomheder, brancher, regioner og markeder. Et løft eller et fald i udviklingen kan derfor begrundes og spores både i egen indsats og andre virksomheders udvikling i ESG-scoren.

I Lundbecks tilfælde er der dog sket en række interne forbedringer, der understøtter selskabets rolle som Danmarks nye ’CSR-darling’. For eksempel introducerede Lundbeck  i april 2016 et nyt sæt code of conduct, hvilket er medvirkende til, at ’employee’-scoren som nævnt løftes betragteligt i juli 2016.  Lundbeck skriver blandt andet: ”Our code of conduct is the corporate baseline for ‘doing the right thing’ and all our employees receive training on what this means in their job role.”

Netop omfanget af etisk træning af medarbejdere indgår som en af flere drivere af ’employee’-scoren i denne sammenligning.

Også diversitet (subkategori ’diversity & labour rights’) i topledelsen og blandt ledende medarbejdere generelt indgår som delkomponent i ’employee’ -scoren.

Også her har Lundbeck rykket sig og indfriet egne ambitiøse mål. Lundbeck skriver: ”In terms of the 2015 board composition, there are two female board members elected by the shareholders and one elected by Lundbeck’s employees. The target is met and consequently the Board of Directors will set a new target regarding diversity during 2016. At the other managerial levels we aim to ensure that the proportion of women is at least 40 per cent globally. This target was met in 2015 and recent years.

Lundbeck placerer sig i subkategorien ’diversity & labour rights’ i den absolutte superliga med samme 93. percentile placering som topperformererne GLS.  Novo Nordisk opnår i denne subkategori ’kun’ en score på 63, svarende til en placering i 71. percentil.

Med til billedet hører, at Lundbeck vurderes af færre primære kilder fra ESG-dataleverandører end de øvrige fem selskaber i denne peergruppeanalyse. Lundbeck vurderes på baggrund af seks datakilder, mens Novo Nordisk og GSK vurderes ud fra data fra ti primære ESG-leverandører, blandt andet data fra Thomas Reuter, MSCI, RepRisk, TruCost, EIRIS og Vigeo.

Forskellen i antallet af datakilder svækker sammenligningen en anelse, men ikke mere, end at det grundlæggende stadig kan konstateres, at Lundbeck har overtaget Novo Nordisks plads som Danmarks CSR-duks blandt medicinalvirksomheder og nu er at finde blandt de 5 procent bedste virksomheder i Danmark målt på ESG-parametre.

Skriv et svar