[dropcap]A[/dropcap]nskuet alene fra et ESG-dataperspektiv, som stadig flere og flere investorer bekender sig til, har Coloplast et forrygende forhold til sin omverden. De omliggende lokalsamfund, hvori Coloplast opererer, oplever virksomheden som en af de allerbedste i verden til at engagere sig lokalt i samfundsansvarlige spørgsmål.

Det er naturligvis en lidt karikeret version af virkeligheden, men Coloplast vurderes i ESG-subkategorien til ’community development and philantrophy’ til en score på 70. Det er en særdeles høj rating og langt forbi 50-scoren, der er grænsen mellem en lav og høj score i udfaldsrummet 0 til 100 i CSRhubs metodologi, som ligger til grund for denne peergruppesammenligning. I sammenligningen indgår desuden de amerikanske selskaber Baxter, Dentsply International og Becton Dickinson sammen med engelske Smith & Nephew og hollandske Orthofix International.

Coloplasts samlede ESG-rating på 63 placerer virksomheden sammen med amerikanske Baxter på en delt førsteplads i Erhvervsfilosofi.dks årlige sammenligning af virksomheder, der blandt sine peers er bedst til at konvertere bærdygtighed til værdi for investorerne. Med ESG-ratings i 60’erne har Coloplast især høje ratings i kategorierne ’community’, ’employees’ og ’environment’, mens kategorien ’governance’ halter lidt efter, men som med en score på 55 stadig er solid. Samlet set placerer det Coloplast blandt verdens 9 procent bedste virksomheder – altså i 91-percentilen sammenlignet med samtlige 16.000 ratede virksomheder.

 

coloplast-communty-placering
Coloplast førende i ‘Community’ kategorien

 

Scoren for ’community development and philantrophy’ på 70 er en høj rating i en subkategori, der sjældet får helt samme medieopmærksomhed, som hovedkategorierne eller andre delområder som ’human rights’, ’reporting and transperancy’ eller ’environment, policy and reporting’. Ikke desto mindre tæller scoren i det samlede billede med samme vægt over for investorerne som alle andre subkategorier.

Subkategorien afspejler på mange måder hjertet i en organisationskultur og dækker blandt andet over relationen mellem en virksomhed og det samfund, som den er en del af. Ratingen reflekterer teoretisk virksomhedens grad af ’medborgerskab’, som skabes via velgørenhedsinitiativer og donationer samt evnen til at begrænse arbejdsulykker og håndtere sociale konsekvenser af sit virke i lokalsamfund.

Upåagtet at ESG-data på samme måde som andre data kun udtrykker de resultater, som metodologien nu engang er designet til at levere, er det et faktum, at Coloplast i sin CSR-rapportering faktisk formulerer mange initiativer og resulter, der understøtter den meget høje rating i kategorien ’community development and philantrophy’. Sådan bør det naturligvis også være, idet ESG-kategorierne måler på informationer, som typisk hentes fra enten virksomhedernes rapporteringer eller trækkes fra interview og spørgerunder. Den flotte rating reflekteres tillige i Coloplasts konkrete initiativer.

Coloplast har siden 2007 støttet arbejdet med at forbedre behandlingsstandarder og oprettelse af patientforeninger på en række markeder i ti lande og har i forlængelse heraf formaliseret denne indsats med etableringen af programmet ’Access to Healthcare’.

Coloplast har desuden eksplicit formuleret en donationspolitik, der mange steder tillige understøtter et stærkt lokalt omdømme og som altså er med til at udløse den høje ESG-rating i subkategorien ’community development and philantrophy’. Subkategorien er en af tre underliggende komponenter, som alle bidrager til den samlede score i kategorien ’community’.

Coloplast præsterer med en rating på 71 også solidt i subkategorien ’training, health and safety’, en af tre delkomponenter for kategorien ’employees’. Det er Coloplasts højeste score i alle subkategorier, men i denne direkte sammenligning med peergruppen rækker det alligevel ’kun’ til en tredjeplads på listen. Både amerikanske Baxter og engelske Smith & Nephew rates i denne subkategori til henholdsvis imponerende 75 og 72.

Under alle omstændigheder er det for alle tre selskaber meget høje ratings, der viser, at arbejdsmiljø, træning og forebyggelse af arbejdsskader synes at være et højtprioriteret CSR-tema blandt virksomhederne i denne peergruppe.

Coloplasts skadesfrekvens – målt som lost time injuries (LTI) – har som følge af en række strategiske og organisatoriske indsatser på området over en årrække været i nedadgående (altså positiv udvikling) retning. Administrerende direktør Lars Rasmussen finder også plads til området i sit  ceo-letter i CSR-rapporten, der på grund af skævt regnskabsår udkom i sidste måned (november 2016).

”For years, we’ve had a strong focus on anti-corruption, health and safety, and the environment throughout our supply chain,” skriver Lars Rasmussen.

Høj rating på ’leadership ethics’

Coloplast kan også fremvise en høj score i subkategorien ’leadership ethics’, der omfatter virksomhedens ledelseskultur for etisk beslutningstagning.

’Leadership ethics’, der underliggende er en af tre styrende komponenter for kategorien ’governance’, er blandt andet et mål for virksomhedens engagement og effektivitet i selskabets visioner for at integrere sociale og miljømæssige aspekter i den samlede forretningsstrategi og – ikke mindst – om principperne for bæredygtighed også er integreret fra ledelsestoppen ned gennem organisationen til den daglige drift af virksomheden.

Coloplasts opdaterede i det forgange år deres code of conduct, ligesom topledelsen selv har været aktive i face to face-træning af ledende medarbejdere i retningslinjerne. Den slags initiativer belønnes af ESG-ratingbureauerne, og Coloplast er ligesom den anden CSR-frontrunner i peergruppen, amerikanske Baxter, i denne subkategori placeret i 69-percentilen i forhold til samtlige 16.000 ratede virksomheder på portalen CSRhub.

Dødt løb mellem Baxter og Coloplast

På den helt overodende score er der dødt løb mellem netop Baxter og Coloplast, idet begge selskaber rates til en score på 63. Det udløser en samlet placering for begge medikoselskaber i 91-percentilen i forhold til samtlige virksomheder og en placering i 92-percentilen i branchegruppen medical quipment & suppliers manufacturing.

coloplastpeers
Overordnede ratings og percentile placeringer for peergruppen

 

Peergruppeselskaberne i denne sammenligning er dog valgt på baggrund af Coloplasts oplysninger samt af peergrupper fra Infinancial og Morningstar og ikke CSRhubs industrigruppe, der identificeres bredere.

Det er afslutningsvis værd at bemærke, at amerikanske Baxter og danske Coloplasts identiske percentile placering i industrien (CSRhubs) og for alle ratede virksomheder i verden ikke giver samme percentile placering, når der sammenlignes med de to virksomheders respektive nationale tilhørsforhold. Baxter placerer sig således i 97-percentilen, altså blandt de 3 procent bedste, i sammenligning med alle ratede amerikanske virksomheder, mens Coloplast ’kun’ placerer sig i 66-percentilen sammenlignet med alle danske virksomheder.

Coloplast befinder sig trods en flot global placering således et stykke fra ESG-’dansktoppen’, mens Baxer er helt i top på den tilsvarende amerikanske liste. Forklaringen skal dels findes i, at der er langt flere amerikanske virksomheder i ratingen, hvilket betyder, at der også er mange, der rates lavt, dels at danske virksomheder generelt placerer sig højt qua et meget lavere antal virksomheder.

Skriv et svar