[dropcap]E[/dropcap]SG-analyse: ISS´ strategi for samfundsansvar er i særdeleshed koncentreret om mangfoldighed blandt arbejdsstyrken og kvalitet i arbejdsmiljøet. ISS´ fokus på people performance belønnes da også af ESG-ratingbureauerne med en overordnet ESG-score på 58.  Især kategorien ’Employees’ trækker med en ratingscore på 61 det samlede billede op. Det er et godt stykke fra 50-scoren, der er grænsen mellem en lav og høj score i udfaldsrummet mellem 0 og 100 i CSRhub´ metodologi, som er grundlaget for denne ESG-sammenligning.

Den generelle mangel på arbejdskraft i servicesektoren og facility services betyder, at tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere gennem blandt andet arbejdsmiljø, uddannelse og inklusion er et udtalt konkurrenceparameter i branche, ligesom en stærk CSR-profil er det.

Som konsekvens af den hårde konkurrence må den danske C20-servicevirksomhed ISS se sig slået på den samlede ESG-score af alle peergruppeselskaber i denne analyse, engelske Compass Group, Rentokil Initial og GS4 samt franske Sodexo og amerikanske Johnson Control.

ISS er dygtig til at skabe bæredygtig værdi til investorerne, men altså ikke bedre end peergruppeselskaberne. Kampen om at fremvise den bedste samfundsansvarlige arbejdsplads er benhård i en branche, hvor medarbejdere er den knappe ressource, og indtjeningsmarginerne er små.

 

iss
Overordnede ESG-rating og percentile placeringer for peergruppen

Isolerer vi kategorien ’employees’, der grundlæggende omfatter arbejdsmiljø, og observerer scorerne i de underliggende styrende subkategorier – ’compensation and benefits’, ’diversity and labour rights’ og ’training, health and safety’ ­– bekræftes den hårde konkurrence på arbejdsmiljø om at tiltrække og fastholde medarbejdere.

ISS står med en score på 68 stærkt i subkategorien ’training, health and safety’. Det er den næsthøjeste score for subkategorien, som kun overgås af Rentokil Initial. ISS beretter da også i sin CSR-rapport om et stort og mangfoldigt uddannelsesprogram for medarbejdere på alle niveauer samt positive udviklinger inden for såvel lost time injury frequency og lost work hours.

Når arbejdsmiljø og tilfredse medarbejdere er et afgørende konkurrenceparameter, spiller ledelse ligeledes en helt afgørende rolle. Det kommer til udtryk hos alle peergruppeselskaberne gennem solide ESG-scorer i kategorien ’governance’. I percentile placeringer rangerer alle selskaberne blandt verdens 30 procent bedste i kategorien ’governance’ – god selskabsledelse.

I det hele taget er der mere end pæne ESG-scorer og percentile placeringer til alle selskaberne i peergruppesammenligningen, hvor kun ISS i kategorien ’community’ endnu ikke kan fremvise en score over the tipping point på 50.

ISS opnår i denne kategori en score på 48 ­– altså lige under grænsen mellem en lav og en høj score – hvilket placerer ISS beskedent i 17-percentilen sammenlignet med alle 16.000 ratede virksomheder på CSRhub portalen. Trods gode historier om inklusion af flygtninge på arbejdspladsen og andre lignende tiltag er der for ISS stadig et stort stykke arbejde at gøre i fremtiden med henblik på at få løftet ’community’-scoren til et højere niveau og præstere på niveau med de globale førende peers: Rentokil Initial, Sodexo og Johnson Control.

Lykkes det, vil ISS til gengæld stå meget stærkt i den samlede ESG-målestok. Men det kræver, at ISS lægger samme kræfter i det mere udadvendte samfundsansvar qua stærkere partnerskaber og relationer til lokale samfund, som virksomheden gør indadtil via fokus på arbejdsmiljø, træning og uddannelse til medarbejderne.

 

iss-udvikling-alle-kategorier
Historisk udvikling for ISS. Alle ESG kategorier 2104-2016

 

På den samlede percentile placering er det medvirkende til, at ISS halter noget efter peergruppeselskaberne. Selv om ISS rangerer flot blandt verdens 18 procent bedste virksomheder til at levere bæredygtig værdi til investorerne, kan ISS kun skimte de førende konkurrenter, Johnson Control og Sodexo, i horisonten. Med placeringer i henholdsvis 93- og 97-percentilerne for den samlede ESG-score befinder Johnson Control og Sodexo sig i superligaen, hvad angår ESG-rating.

Selv i subkategorien ’diversity and labour rights’, der blandt andet omfatter arbejdspladsens politikker og praksis for ikkediskriminerende behandling af medarbejdere samt virksomhedens mangfoldighedspolitikker, opnår ISS en lavere score end flere af peergruppeselskaberne. ISS’ score på 59 i denne subkategori er stadig mere end godkendt og det rækker til en placering i 55-percentilen. Det er dog også et stykke fra både Johnson Control, Rentokil Initial og Sodexo, som her topper listen med percentile placeringer i henholdsvis 81-, 94- og 83-percentilen.

Peergruppeselskaberne i denne sammenligning for servicevirksomheder er hentet fra primært Infinancials.com og Morgningstars industripeers under ISS.

Sammenstillingen i ESG-scoren er baseret på mellem 9 og 11 primære datakilder, herunder data fra Thomas Reuter, EIRIS, MSCI, ET, Global Index, RepRisk, TruCost og Vigeo, samt forskellige rapporteringsorganer.

Antallet af primære datakilder gør sammenligningen troværdig.

Skriv et svar