[dropcap]E[/dropcap]SG-analyse: Det er velkendt, at den danske enzymproducent Novozymes er en såkaldt CSR-frontløber, der dygtigt ledet af virksomhedens head of corporate sustainability, Claus Stig Pedersen, på mange måder har overtaget storebror Novo Nordisks tidligere ambitioner og profil på bæredygtighedsagendaen.

Målt alene på ESG-parametre er Novozymes blandt verdens 3 procent bedste virksomheder til at skabe bæredygtig værdi for sine investorer. Hollandske Koninklijke DSM står imidlertid med en placering i 98-percentilen et nøk stærkere i peergruppen.

novo-chrh-averall
Overordnede ESG-rating og percentile placeringer

Hvad de færreste uden for en mindre kreds af iagttagere måske ved er, at Novozymes imidlertid ikke er førende i sin peergruppe, hvor ESG-vurderingerne generelt ligger bemærkelsesværdigt højt sammenlignet med andre peergrupper i Erhvervsfilosofi.dks årlige sammenligning.

Årsagen til de prangende ESG-ratings blandt Novozymes peergruppe skal grundlæggende findes i, at industrielle enzymer bidrager til energioptimering, sænker kundernes CO2-udslip og begrænser brugen af kemiske stoffer i en produktion. Desuden er biprodukter og bivirkninger sparsomme, og enzymer er generelt holdbare og kan benyttes mange gange.

Produktet er således ikke bare økonomisk rentabelt for kunderne, det indskriver sig tillige næsten på perfekt facon i tidens bæredygtige konkurrenceparametre om lavere energiforbrug og lavere CO2-udslip. Ikke bare høster enzymproducenterne selv grønne point for egne bæredygtige indsatser. De ‘sælger’ så at sige også ESG-pointene videre til kunderne via produkterne.

Enzymproducenterne er dermed en branche, hvor det er meget nemt – eller i det mindste nemmere end i mange andre brancher – at integrere environment-resultater i produkter og strategier. Det giver alt andet lige mere mentalt overskud og ressourcer til at styrke flere områder i ESG-spekteret såsom governance, employees og community.

Novozymes er også med helt fremme i den globale elite af fremtrædende samfundsansvarlige multinationale selskaber, hvis man måler på ESG-parametre. Med en samlet ESG-score i seneste opdaterede tal på 66 rammer Novozymes ind i en rangliste placering i 97-percentilen i forhold til de godt 16.000 ratede virksomheder i CSRhub-portalen.

Men i forhold til peergruppen rækker det ikke til en topplacering. Her topper hollandske Koninklijke DSM med en placering i 98-percentilen. Topperformerne, Novozymes og Koninklijke DSM, pustes kraftigt i nakken af flere andre bæredygtige stærke selskaber i feltet, hvor især Tyske Symrise AG med en placering i 95-percentilen er med helt fremme. Novozymes danske konkurrent, Chr. Hansen, scorer 60 ratingpoint, hvilket placerer selskabet blandt verdens 19 procent bedste virksomheder.

Novozymes stærk på bæredygtige produkter
Novozymes henter især sine ESG-point i kategorien ’environment’, hvor selskabet har en bedre placering end samtlige valgte i peergruppen, inklusive den højestrangerede virksomhed, Koninklijke DSM. Peergruppen synes at konkurrere hårdest på bæredygtighed i denne kategori og ’goveranance’.

Men det er også værd at bemærke, at Novozymes i subkategorien ’product’, der er en af driverne for kategorien ’community’, opnår en særdeles høj rating og i særdeleshed outperformer de øvrige selskaber i peergruppen.

’Product’-kategorien dækker over en virksomheds evne til at reducere miljømæssige omkostninger, skabe nye markedsmuligheder gennem nye bæredygtige teknologier eller processer, producere markedsmæssige varer og tjenester, der forbedrer sundhed og livskvalitet for forbrugerne, herunder integriteten af en virksomheds produkter og salgsmetoder, dens mærkning og markedsføring, sociale konsekvenser og end of life-disposition.

Læst alene på ESG-tal for produktudvikling har Novozymes været dygtig til at udvikle sine varer og distancere produktet fra sine konkurrenter. Novozymes er på dette parameter placeret i 91-percentilen sammenlignet på tværs af brancher med samtlige 16.000 ratede virksomheder.

Kun den absolutte CSR-frontløber i peergruppen, Koninklijke DSM, kan tillade sig at sammenligne sig med Novozymes på dette område, til trods for at de med en placering i 84.-percentil må erkende, at de på dette område har et stykke vej, før de for alvor kan måle sig med Novozymes og stimulere ESG-dataleverandørerne til at øge deres rating. På Novozyme’s hjemmeside fremgår det da også, at ’product’ i sammenhæng med bæredygtighed har en særlig plads på agendaen.

novo-chrh-kategori
Peeroversigt – percentile placeringer for kategorier

 

’Product’-kategorien er som nævnt delkomponent og én af tre underliggende styrende faktorer for kategorien ’community’. Generelt er denne kategori med en gennemsnitlig score for peerselskaberne på 56 svageste led blandt alle ESG-kategorierne. Det er dog stadig langt forbi the tipping point på scoren 50, der er grænsen mellem en lav og høj score i udfaldsrummet mellem 0 til 100 i CSRhubs metodologi, som ligger til grund for denne ESG-peergruppesammenligning. Men afgørende er det for Novozymes, at selskabet her har skabet sig en stærk konkurrenceposition i forhold til de øvrige peers.

Peergruppeselskaberne i denne sammenligning for industrielle enzymer er hentet fra primært Infinancials.com og Morningstars branchepeers under Novozymes.

Sammenstillingen i ESG-scoren er baseret på mellem 9 og 10 primære datakilder, herunder blandt andet data fra Thomas Reuter, EIRIS, MSCI, RepRisk, TruCost og Vigeo, samt forskellige rapporteringsorganer.

Antallet af primærdatakilder gør sammenligningen troværdig, selv om det bemærkes, at ESG-ratingportalen CSRhub klassificerer flere af de valgte peers under forskellige brancher.

 

Skriv et svar