[dropcap]D[/dropcap]ebat: I et åbent brev fra december 2016 til erhvervsminister Brian Mikkelsen, hvor Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) inviterer ministeren til et møde for at ”tale om konkrete muligheder for samarbejde”, introducerer medlemsorganisationens direktør, Mette Boye, og hendes bestyrelse en vigtig debat om mediernes tilgang til virksomhedernes samfundsansvar.

I brevet til erhvervsministeren hedder det: ”Ofte foregår debatten om dilemmaer for virksomhedernes samfundsansvar i medierne. DIEH kan tilbyde, at debatten også foregår mere nuanceret i respekt for virksomhederne såvel som organisationernes formål, og ikke mindst med fokus på konkrete pragmatiske løsninger frem for beskyldninger.”

Mette Boye langer altså øretæver ud til den danske mediebranche for ikke at rumme nuancerne i debatten om virksomhedernes samfundsansvar, men udelukkende fokusere på beskyldninger.

[quote float=”left”]Medierne kan lægge et pres på virksomhederne, som er afgørende for at skabe øget bevågenhed på etiske problemstillinger og dilemmaer[/quote]

Sådan kan argumentationen i hvert fald godt læses, selv om Mette Boye i en uddybende samtale med Erhvervsfilosofi.dk udtaler, at ”intentionerne i formuleringerne ikke er at lange ud efter seriøse mediers dækning af virksomhedernes samfundsansvar, men et budskab om, at DIEH kan tilbyde et forum for dialog om etisk handel og samfundsansvar med deltagelse af et bredt spektrum af interessenter fra hele samfundet, hvor løsningerne og dialogen om en række samfundsansvarlige dilemmaer er i fokus.”

At mediernes tilgang til at forstå erhvervslivets dilemmaer i forhold til samfundsansvar skulle stå i vejen for at finde pragmatiske løsninger og manglende respekt for virksomhedernes formål, fordrer en nærmere forklaring. Erhvervsfilosofi.dk har derfor spurgt Mette Boye om en forklaring og en konkretisering af kritikken.

”Vi oplever, at nogle virksomheder føler sig utrygge ved at tale med nogle medier om samfundsansvarlige dilemmaer, fordi spaltepladsen ofte er sparsom og ikke nødvendigvis har fokus på de mange årsager, der kan ligge til grund for en problemstilling og dermed fokus på at italesætte både problemer og løsninger, som virksomheder, ngo´er og interesseorganisationer kan bruge i praksis. Men jeg vil samtidig understrege, at jeg også mener, at det pres, som medierne kan lægge på virksomhederne, er afgørende for at skabe øget bevågenhed på etiske problemstillinger og dilemmaer, ikke mindst hos forbrugere, fordi de når meget bredere ud i samfundet,” siger Mette Boye.

Påstanden i brevet til ministeren, der både er mere end blot en flig af en generalisering og et udtryk for manglede inddragelse af, hvordan seriøse medier som Danwatch, Mandag Morgen (nu Altinget.dk), Sustainia, Politiken, DR, Information, Ræson og Erhvervsfilosofi.dk, på hver sin måde med forskellig frekvens arbejder med journalistik om erhvervslivets samfundsansvar. Men den tolkning er Mette Boye ikke enig i.

”Jeres tolkning af formuleringen i brevet udtrykker ikke DIEH’s holdning. Det er pokkers nødvendigt, at medier lægger pres på virksomhederne. Det ændrer ikke ved, at vi oplever, at der er behov for også – faktisk indimellem som opfølgning på en debat i medierne ­– at tilbyde et forum for løsningsorienteret dialog, så vi bevæger os i retning af løsninger på ofte meget komplekse problemer. Det er det, DIEH tilbyde. Og det skal snarere ses som et supplement til debatten i medierne. Medier kan én ting, DIEH kan noget andet”, siger Mette Boye.

[quote float=”right”]Respekt er et godt udgangspunkt for at finde løsninger[/quote]

I relation til ‘beskyldninger’ som den altoverskyggende vinkel i medierne, som DIEH nævner i brevet, så præciserer Mette Boye, at beskyldninger også kan være en vej til respekt:

”Det, der kan opleves som beskyldninger, kan lige såvel komme fra ngo’er. Møderne i DIEH er kendetegnet ved, at når samtalen udvikler sig, så opstår også respekten for forskellighederne og kompleksiteterne, og det er et godt udgangspunkt for at finde løsninger,” vurderer Mette Boye.

I mødeinvitationen til ministeren ønsker DIEH at samarbejde om at ”udbrede kendskabet til bæredygtighedsmålene blandt smv’erne og dermed ruste danske virksomheder i en konkurrencesituation med udenlandske virksomheder.”

Det er både et vigtigt og ædelt ærinde, som DIEH gør ministeren opmærksom på. Det er ikke usædvanligt eller mærkværdigt, at DIEH gerne vil samarbejde med ministeren om etisk handel og om erhvervslivets samfundsansvar i det hele taget. Det er en ganske vigtig pointe, som DIEH fremfører, at samfundsansvar kan være et konkurrenceparameter, og at der er behov for at styrke danske virksomheder på området.

Men det kan fremstå uheldigt, at DIEH for at nuancere debatten lægger til grund, at medierne har en ensidig vinkling, som udelukkende drejer sig om at beskylde virksomhederne for ikke at påtage sig samfundsansvar i tilstrækkeligt omfang og dermed ikke udviser forståelse for virksomhedernes dilemmaer. Spørgsmålet er naturligvis, om kritikken også gælder dækningen af nogle af de største og vigtigste sager i Danmark om erhvervslivets samfundsansvar i de erhvervsmedier, som har samfundsansvar på dagsordenen.

[quote float=”left”]Mette Boye efterspørger flere af de gode historier[/quote]

Gælder det for eksempel også DR´s seneste dækning af anklagen mod IF Group for grov lønfusk i forhold til rumænske medarbejdere. Gælder det DIEH’s egen samarbejdspartner Danwatch’ journalistiske dokumentation i sagen om tre tidligere Mærsk-skibe, der skrottes i Indien og Bangladesh under stærkt kritisable forhold.

Mener DIEH så også, at Politikens artikelserie om Panama Papers, hvor blandt andet Nordea var dybt involveret, var unuanceret? Og hvad med Mandag Morgens gennemgang af danske pensionskroner, som finansierer verdens største miljøsyndere?

Og er Erhvervsfilosofi.dks artikelserie, der er baseret på aktindsigt, om sagen mod PWT Group, der fik hård kritik af Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd for ikke at leve op til due diligence efter OECD’s retningslinjer, også udtryk for unuanceret journalistik om, hvordan virksomhedernes samfundsansvar håndteres i Danmark?

Ifølge Mette Boye gælder udsagnet faktisk ikke de nævnte seriøse medier, men i de tilfælde, hvor sager når dagspressens opmærksomhed.

”Når CSR sager rammer dagspressen, kommer dilemmaerne ikke altid frem. Eksempelvis er det et dilemma, om virksomheder skal fortsætte med at handle med mere eller mindre uetiske leverandører for at påvirke leverandørernes handlinger, eller om de skal ophøre med samarbejdet. Det er ikke altid let at svare på. Det er DIEH’s opgave at være med til at belyse og diskutere de dilemmaer, og vi inviterer os selv på besøg hos ministeren for at drøfte værdien af et sådant samarbejde om etisk handel.”

Generelt vurderer Mette Boye, at der er et stort behov for, at endnu flere medier vil tage debatten om erhvervslivets rolle om samfundsansvar op. Men hun efterspørger flere af de gode historier:

”Jeg kunne godt tænke mig, at I og andre erhvervsmedier med samfundsansvar på agendaen også ville bringe nogle af historierne om løsningerne og for eksempel følge op på efterspillet efter afsløringer og dokumentation af problemerne. Men vores ærinde i brevet er at indbyde til dialog om DIEH, og hvad vi kan tilbyde, frem for at kritisere medierne, ” afslutter Mette Boye, der stadig venter på et svar fra erhvervsministeren om et møde om nuancerne i den samfundsansvarlige debat.

Skriv et svar