[dropcap]B[/dropcap]æredygtighedsanalyse: På linje med A.P. Møller-Mærsk går DSV nu eksplicit ind for stramninger af global lovgivning i transportsektoren for at skabe større momentum i forhold til målsætninger formuleret i Paris-aftalen. DSV er dermed i holdningsmæssig forstand en anden virksomhed i forhold til blot et år siden, hvor undskyldningerne for egne manglende initiativer på området dominerede formuleringerne.

DSV udtrykker i sin CSR-årsrapport en helt ny og noget mere realistisk og ansvarsfuld holdning end tidligere til selskabets og transportsektorens store udfordring med stigende CO2-emissioner.

[quote float=”left”]Globalt er der endnu ikke et klart politisk svar på retningen for CO2-reduktioner i transportsektoren[/quote]

”Vi har et ønske om at påvirke udviklingen, men globalt set er der endnu ikke et klart politisk svar på retningen for CO2-reduktioner i transportsektoren. Det efterlyser vi nu helt tydeligt i vores CSR-rapport. Både i Sverige og Norge er rammerne etableret, men der er behov for en bredere politisk tilkendegivelse af, om der satses på den ene eller den anden form for brændstofoptimering,” forklarer DSV´s head of Group CSR Thomas Susé om de nye toner fra DSV.

I stedet for sidste års undskyldninger kredser DSV i CSR-rapporten nu om ”challenges” frem for ”limited influence”, at ”DSV supports legislation”, frem for at ”carbon emissions are not subject to legal requirement”, samt at ”CO2 reduction is part of our core business” frem for ”difficultties in improving”.

DSV har dermed som Mærsk erkendt, at indsatsten mod de stigende CO2-reduktioner fra transportsektoren ikke længere udelukkende er et forretningsanliggende. Det er et politisk ansvar, der kræver strammere lovgivning for at understøtte såkaldte stærke CSR-virksomheders initiativer over for leverandørerne.

DSV har med opkøbet i 2015 af UTi Worldwide Inc. indlemmet en svag ESG-ratet virksomhed, som ESG-ratingbureauerne har vurderet ringere og ringere de seneste par år – især i kategorien ’governance’, herunder ’rapportering og transparens’. DSV har med akkvisitionen af UTi Worldwide Inc. næsten fordoblet koncernens udslip af CO2-emissioner og står nu med den opgave at få implementeret selskabets rapporteringsstuktur og CSR-profil i de tilkøbte aktiviteter. Nok er DSV blevet stærkere på forretningssiden, men med UTi i familien er koncernen alt andet lige blevet svækket på CSR-profilen.

”Arbejdet med bedre dataindsamling fra UTi har været i gang i et års tid og er stort set fuldendt. Det har betydet, at både politikker og dataprocesser efterhånden er fuldt integreret. Og det afspejles i vores miljødata, der ser anderledes ud i år end sidste år,” siger Thomas Susé.

UTi Worldwide Inc ESG-rating: DSV har med opkøbet i 2015 af UTi Worldwide Inc indlemmet en svagere ESG-rated virksomhed, der især i kategorien ’governance’, herunder ’rapportering og transparens’, i de seneste år er blevet stadig ringere vurderet af ESG-ratingbureauerne. (Kilde: CSRhub)

 

Helt nye toner om klimakrisen

I sidste års analyse anklagede Erhvervsfilosofi.dk DSV for at formulere sig undskyldende i forhold til manglende initiativer for CO2-reduktioner. For eksempel pegede vi på, at DSV fraskrev sig et ansvar ved i CSR-rapporten at formulere, at problemerne er for komplekse til at gøre noget ved, at koncernen er for lille til at have indflydelse, samt at DSV fandt det svært at kommunikere ensartet om klimaproblematikken. Alle – efter vores opfattelse – dårlige undskyldninger for manglende stillingtagen og initiativ.

DSV var naturligvis ikke helt enig, men i selskabets code of conduct kunne man heller ikke læse andet, end at DSV blot stillede krav til sine samarbejdspartnere om at opfylde gældende lovkrav. Man kan man næppe kalde det ekstraordinært at stille krav om at holde sig inden for lovens rammer.

Omvendt skal DSV i år anerkendes for at formulere sig helt anderledes i forhold til klimakrisen. Et sted at begynde er som bekendt at tale om klimakrisen på en ny måde. Ord er i sig selv udtryk for handlinger. Det har den moderne filosofi for længe siden argumenteret for.

”Vi lagde allerede sidste år an til et fokusskifte, idet vi nåede flere af vores målsætninger. Men det er også udtryk for en modningsproces, hvor vi løbende bliver bedre til at vurdere, hvordan og hvor vi bedst kan påvirke. Vores ’produktion’ er transport, og mange af vores leverandører er små vognmænd, der er svære at påvirke. Men vi har styrket vores fokus på samarbejde og kan skrue på forskellige knapper,” oplyser Thomas Susé afslutningsvis til Erhvervsfilosofi.dk

Topfoto under Creative Commons-licensen.

Skriv et svar