[dropcap]M[/dropcap]ed en måldato så langt fremme som i 2030 er FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling mere et projekt for fremtidens jordboere end os, der befolker verden nu. På den anden side er det med kun 5.000 dage tilbage til, at ekstrem fattigdom og sult skal være afskaffet overalt i verden, nu, der skal tages fat og retningen sættes.

Derfor spiller uddannelse en helt særlig rolle. Ikke alene danner det ramme og udgør hverdagen for de unge, hvis fremtid afhænger af verdensmålenes opfyldelse, det er også uddannelsesinstitutionerne, der skal vise dem vejen og overbevise dem om, at målene er en fælles opgave, som også de – millenniums eller ej – skal være med til at løfte. Samme uddannelsesinstitutioner skal også klæde de unge på til at tage den titaniske opgave, det er at opfylde målene, op.

[quote float=”right”] Verdensmålene er en fælles opgave[/quote]

Heldigvis har flere uddannelsesinstitutioner allerede erkendt deres rolle i den bæredygtige udvikling. Københavns Erhvervsakademi (KEA) bekendte sig så tidligt som i 2015, straks efter at målene var blevet vedtaget, totalt til bæredygtighed med verdensmålene som sigtelinje.

Det fortæller Mette Harrestrup, programchef på KEA’s tekstil- og designlinje. Med over 5.000 fuldtidsstuderende, 1.300 internationale studerende og 4.700 deltidsstuderende er KEA en sværvægter, selv om der endnu er langt til Københavns Universitets og Aarhus Universitets mere end 40.000 studerende.

”Der er en grund til, at FN sidder i New York og tager store beslutninger på verdens vegne, og hvis vi ikke skal tage dem ind i uddannelserne, hvem skal så gøre det,” spørger Mette Harrestrup retorisk.

For Mette Harrestrup bør uddannelsesinstitutionerne som almennyttige organisationer ligefrem se det som deres forpligtelse at inkorporere verdensmålene i de unges dannelsesrejse. Ikke bare for at de unge kan danne sig et begreb om målenes indhold og omfang, men så de kan be- og udnytte dem i deres fremtidige virke.

Selv har Mette Harrestrup taget springet fra de traditionelle designskoler til KEA for i praksis at arbejde med at implementere verdensmålene i uddannelserne. Med sine egne ord vil hun meget hellere være med til at ændre noget, der ”batter”, og KEA’s kontrakt med sig selv på verdensmålene er et prædikat, der forpligter – og som skolen gerne vil forpligte sig selv på. Og på KEA’s designlinje er bæredygtighed integreret 360 grader rundt, fortæller hun.

Youth Fashion Summit – en del af et globalt netværk

KEA’s bæredygtighedsindsats inden for tekstilområdet kulminerer hvert år med Youth Fashion Summit, YFS, som afholdes sammen med Danish Fashion Institute, også kendt som DAFI. Som led i Global Fashion Agenda, GFA, en paraplyorganisation for fashion summits, er KEA gennem YFS knyttet sammen med et netværk af prominente designskoler rundtomkring i verden, blandet andet Parsons The New School for Design i New York og London College of Fashion under University of the Arts London.

[quote float=”left”]Virksomheder, som ikke kan opfylde bæredygtige klausuler, vil komme under et kæmpe pres[/quote]

”GFA og YFS samler unge fra hele verden om at designe bæredygtig mode. De unge, vi har på skolerne nu, er jo næste generations designere og derfor dem, der i de kommende år vil influere på industrien. Med de mange summits rundtomkring i verden har de unge en platform for uddannelse i bæredygtighed, værktøjer og ikke mindst muligheden for at sætte et aftryk på fremtidens design, samtidig med at der genereres nye bæredygtige ideer, som vi i de kommende år vil komme til at se i butikkerne, hvad enten det er i Nørre Snede eller Mumbai.”

Det fremgår nok tydeligt, at Mette Harrestrup ikke tilhører dem, der ser bæredygtighed som varm luft. Tværtimod er der ingen tvivl i hendes sind om, at bæredygtighed allerede har ændret verden, og at fremtiden tilhører dem, der forstår at arbejde med det som et udgangspunkt og gennemsyrende begreb.

”Industrien vil få stærkt brug for unge, der kan arbejde med bæredygtighed som paradigme: cirkulær økonomi, leverandørkrav, bæredygtigt design. Virksomheder, som ikke kan opfylde bæredygtige klausuler, vil komme under et kæmpe pres. Jeg tror, det om få år vil blive forbudt at sælge produkter, der ikke er bæredygtige, inden for EU. Derfor er der et kæmpe potentiale i SDG’erne (verdensmålene, red) i forhold til CSR,” siger Mette Harrestrup

Danmark som bæredygtigt eksperiment

Som et hjemligt eksempel på et bæredygtighedstiltag, der er på vej til at ændre det indre marked, nævner Mette Harrestrup flaskepantsystemet – måske et af de første eksempler på lovbaseret cirkulær økonomi. Danmark har en førerposition, og den skal vi udnytte som et banebrydende eksperiment til gavn for resten af verden. Desværre blæser de politiske vinde i modsat retning, mener hun.

[quote float=”right”]CSR er benhård business[/quote]

”Det ser ud til, at der lige nu er den holdning, at det eneste, der kan redde os, er vindmøller og grundforskning. Der er gået politik i den og i stedet for at se bæredygtighed som en vækstdriver, bliver det set som en omkostning, et venstreorienteret projekt. Derfor står potentialet stadig uforløst. Men bæredygtighed er ikke økologi, CSR er ikke venstreorienteret. Det er benhård business.”

I det politiske vakuum omkring bæredygtighed opfordrer Mette Harrestrup i stedet til, at vi som forbrugere tager sagen i egen hånd. Vi skal vælge vores produkter på et mere individuelt og bedre oplyst grundlag, og der skal mere pionerånd til hos producenterne; design og nye former for tekstiler kan ændre vores forbrugsvaner. Gennem Global Fashion Agenda og Youth Fashion Summit har KEA og de andre partnere spundet et globalt net, som i de kommende år vil bidrage til opfyldelsen af verdensmålene – og især komme til at præge vores hverdag med nye ideer, designs og måder at tænke forretning på.

Brug verdensmålene i CSR-indsatsen

Med 6 stærke organisationer bag 12 inspirerende hands-on-seminarer giver konferencen ’CSR i Praksis’ rig mulighed for at komme hele vejen rundt for dem, der gerne vil vide mere om, hvordan verdensmålene kan bruges i CSR-indsatsen. Konferencen er både for private og offentlige virksomheder, ngo’er, myndigheder, rådgivere, offentlige institutioner og alle andre, som er nysgerrige eller videnbegærlige i forhold til verdensmålene, eller som ønsker inspiration og løsninger til at styrke CSR-indsatsen.

 

[box]Københavns Erhvervsakademi er den 18. maj vært for CSR LINK’s konference ’CSR i Praksis’, der med praktiske redskaber, hands-on-vejledning og cases fra ’det virkelige liv’ klæder deltagerne på til selv at arbejde med verdensmålene.

Konferencen indledes med indlæg ved chefkonsulent i DI Sara Krüger Falk under titlen ‘Arbejd med FN’s verdensmål i CSR-indsatsen’, og hun vil her komme ind på nogle af de initiativer, der er sat i søen for at hjælpe virksomhederne i deres arbejde med verdensmålene. Som vært for konferencen byder KEA’s administrerende direktør, Ingo Østerskov, velkommen.

På konferencen kan du høre mere fra:

KEA

Bæredygtige samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner,lifestyle- og design-klynger, coaching i synergier mellem verdensmålene og virksomhedens egne CSR-mål

Danish Food Cluster

Praktiske værktøjer til, hvordan virksomheden kan få succes med verdensmålene

Skovdyrkerne

Partnerskaber med grønne ngo’er om verdensmålene

JURAAD

Som leder kan du bruge lovgivningen som løftestang i dit CSR-arbejde – hvis du kender den

Grakom

Verdensmålene i et forretningsmæssigt perspektivProgram og tilmelding her.[/box]

Skriv et svar