[dropcap]D[/dropcap]anske ngo´er står svagt i forhold til andre nordiske ngo’er, hvad angår omstilling til digitale løsninger for operationelle processer og strategiske tilgange til sine stakeholdere. Ngo´ernes umodne digitale niveau kan svække tilliden blandt stakeholdere og dermed også ngo´ernes muligheder for at tiltrække donationer. Det vurderer analyse- og konsulenthus Accenture på baggrund af en analyse blandt 60 nordiske ngo´er.

”Samfundet har mere end nogensinde brug for ngo´erne og den dagsorden, som de arbejder med. Vores analyse viser, at ngo´er på alle digitale dimensioner kunne styrke deres position gennem et mere målrettet fokus på digitalisering, som flere steder slet ikke er noget ngo-ledelsen taler om,” siger Fredrik Nilzén, Nordic Corporate Citizenship Lead fra Accenture, der står bag analysen.

[quote float=”left”]Mange ngo’er mangler en digital ledelseskultur[/quote]

I forvejen vurderes de nordiske ngo-organisationer at agere på et betydeligt lavere digitalt niveau sammenlignet med alle andre sektorer. Og de danske ngo’ers digitale modenhed bedømmes af Accenture at stå svagest blandt de nordiske velgørenhedsorganisationer. Ifølge Accenture har ngo´erne et kolossalt uudnyttet potentiale, der potentielt kunne udløse flere donationer og nye ressourcer til at løfte de sociale opgaver, ngo´erne varetager.

Frederik Nilzen vurderer, at der i mange ngo’er mangler en digital ledelseskultur, der formår at drive digitaliseringen frem.

”Ngo´erne ser ud til at udnytte nogle digitale muligheder i ’sell’-dimensionen. Men det ser også ud til, at det sker tilfældigt, og kun når muligheden opstår. Data og analysemuligheder bliver slet ikke udnyttet, og mange ngo´er mangler en digital platform, der kan samle og binde alle deres stakeholdere sammen,” siger Frederik Nilzen.

På tre af fire digitale dimensioner scorer danske ngo´er ringest af de fire nordiske lande. Kun på dimensionen ’manage’ vurderer Accenture, at danske ngo´er klarer sig mindst lige godt som et andet land, nemlig Norge, som i denne kategori deler sidstepladsen med Danmark.

 

Digital Performance Index Kilde: Accenture

 

Accenture har vurderet i alt 60 nordiske ngo´er – 15 fra hvert nordisk land – efter konsulenthusets såkaldte digital performance index, som på baggrund af fire dimensioner beskriver den digitale modenhed i en organisation. Modenheden udtrykkes som en score mellem 0 og 4. De nordiske ngo’er scorer mellem 1,3 og 2,2 på de fire dimensioner for digitalisering: ’plan’, ’make’, ’sell’ og ’manage’.

Til sammenligning tildeler Accenture digitale disruptors som GoogleSalesforce og Uber en gennemsnitsscore på 3,5, mens hightechindustrien vurderes til en score på 2,8 og medier og kommunikation til 2,5. De 60 ngo’er i analysen scorer i gennemsnit 1,7.

Med Accentures egne ord er det for ngo´erne ”time to get on board”.

Ifølge Accenture klarer de nordiske ngo´er sig bedst i digitalisering på ’sell’-dimensionen, som dækker over ngo´ernes evne til at engagere kunder via digitale løsninger og integrerede kanaler.

Ngo´erne har altså forstået, at digitaliseringen af donationsprocesser kan styrke dem i kampen om at tiltrække midler til deres arbejde. Om det alene skyldes ngo´ernes brancheforening Isobros samarbejde med Danske Bank om gratis benyttelse af appen MobilePay til donationstransaktioner, skal være usagt. Men det er et eksempel på, at digitalisering giver nye muligheder.

Omvendt vurderer Accenture, at ngo´erne på ’manage’-dimensionen står med store mangler. ’Manage’ dækker over organisationens digitale kulturs modenhed og parathed til at udnytte digital infrastruktur til kapacitetsudnyttelse og driftseffektivitet.

Accenture konkluderer blandt andet i undersøgelsen: “NGOs are struggling to embed digital across strategy, culture and operations. Those who manage to catch up will gain an advantage in a crowded landscape. Those who don’t may fall hopelessly behind”.

[quote float=”left”]Ngo’er nødt til at samarbejde. Ikke blot med hinanden, men også med kommercielle og teknologiske partnere[/quote]

Det er klar og tydelig tale fra konsulenthuset, og uanset om Accenture muligvis også forsøger at skrive sig frem til opgaver blandt ngo´erne, så leder mange ngo´er efter nye tilgange til funding, innovation og effektiviseringer. Digitalisering synes at være at fokusere på.

”Som i andre sektorer mener vi, at digitalisering også for ngo´erne bør være hjertet i organisationen. Ngo´er har brug for at samarbejde og interagere med omverdenen, og digitalisering øger både mulighederne og kvaliteten af interaktioner,” siger Frederik Nilzen.

Øget stakeholdertillid via digitalisering

Accenture giver sit bud på en række fokusområder, som ngo´erne ifølge konsulenthuset bør digitalisere med henblik på at skabe mere gennemsigtighed. Gennemsigtigheden er afgørende for ngo´ernes muligheder for at opbygge stakeholdertillid. Øget tillid står således for ngo´erne som et helt afgørende pejlemærke for alle fire digitale dimensioner, når niveaet skal modnes.

Accenture giver bud på både kortsigtede og langsigtede initiativer på hver af de fire dimensioner, der indgår i deres digitale performanceindeks. Accenture anbefaler grundlæggende ngo´er at erkender følgende:

Catch up on digital: Accentures vurdering af 60 NGO’er på tværs af de nordiske lande viser, at sektoren ikke frigør det fulde digitale potentiale. De, der formår at indhente det digitale efterslæb, de er bagud, vil opnå en fordel. De, der ikke kan, vil falde håbløst bagud.

Success requires deep understanding of stakeholders: For at indhente det digitale efterslæb er ngo’er nødt til at forstå og opfylde deres interessenters behov. Langsigtet succes starter med at have en dyb kontekstuel forståelse af interessenter.

Collaboratecollaboratecollaborate: At møde brugernes reelle behov er svært at gøre alene. Ngo’er nødt til at samarbejde. Ikke blot med hinanden, men også med kommercielle og teknologiske partnere.

Embed key digital capabilities: At kunne levere på stakeholdernes behov via digitale muligheder vil kræve, at kapaciteten er på plads. Det kræver nytænkning af funktioner, uddannelse af medarbejdere og fokus på rekruttering af nye talenter.

When to start? Today: Det er afgørende at forstå og prioritere nye initiativer på tværs af (Accentures) fire centrale dimensioner i forhold til digital performance (’plan’, ’make’, ’sell’ og ’manage’) og samtidig fokusere på interessenternes behov.

Skriv et svar